Search Menu
Welcome to the viewing

Contact the real estate agent for more information about the viewings

Contact
Klintehamn
Södra kustvägen 13
Utgångspris: 250 000 kr
Make a bid
Plotarea: 872 kvm
Tenure: Tomt
Fastigh.bet: Gotland Klinte Sicklings 1:102

Klintehamn / Södra kustvägen 13

Hörntomt i Klintehamn

Hörntomt om 872 m² på Södra Kustvägen med kommunalt vatten och avlopp i tomtgräns dock inte betald. Detta skall bekostas av köparen. El anslutning finns i tomtgräns.

Hörntomt
Hörntomt
Tomten från sydvästra hörnet
Tomten från sydvästra hörnet
Tomten från nordöstra hörnet
Tomten från nordöstra hörnet
Tomten med uthus
Tomten med uthus
Fastighetskarta
Fastighetskarta
Terrängkarta
Terrängkarta
Tomtkarta
Tomtkarta
Fastighetskarta
Fastighetskarta
Flygfoto
Flygfoto
Description of the plot
Description
Construction
 • Vatten
  Kommunalt vatten - I tomtgräns. Ej inkopplat och ej betalt
 • Avlopp
  Kommunalt avlopp - I tomtgräns. Ej inkopplat och ej betalt
 • Byggrätt, anslutningar mm
  Detaljplan 09-PLS-22C Befintlig byggnad: Redskapsbod 5 x 7,5 m. Träbygnad under plåttak.
Tomt/Servitut
 • Plotarea
  872 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Totalareal
  872 kvm
 • Tomtbeskrivning
  Vatten / Avlopp: Anslutningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp är 206 250 kr inkl moms för anlutning till vatten, spill- och dagvatten. Avgiften avser en bostadsenhet. Skall beställas och bekostas av köparen. El: Elanslutning finns i tomtgräns. Någon avgift för köparen kan uppstå.
 • Rättigheter last
  Avtalsservitut: Ledning - Se beskrivning
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Avtalsrättighet Ledning
 • Planbestämmelser
  Klintehamns Samhälle, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19360328)
Economy
 • Taxeringsvärde
  43 000 kr (Fastställt avseende år 2013)
 • Markvärde
  43 000 kr
 • Taxeringsvärde beskrivning
  Fastigheten är taxerad som typ 411, industrienhet, tomtmark. Vid ansökan om bygglov måste även ansökan om ändrad användning göras vid Region Gotland byggnadsnämnden.
 • Tenure
  Tomt
 • Mortgage deeds
  Det finns 2 pantbrev om totalt 110 000 kr.
Störst är inte alltid bäst, ring mäklaren med Sveriges nöjdaste kunder.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är vi det mäklarföretag som lyckats bäst - åtta år i rad. Hur nöjd vill du bli med din bostadsaffär?

Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Contact real estate agent

Here you got the possibility to ask a question directly to the real estate agent if there is anything you would like to know about the property.

By clicking the button Ask question you agree to our terms of use