Search Menu
Welcome to the viewing

Contact the real estate agent for more information about the viewings

Contact
Visby / Träkumla - Visby närområde
Träkumla Tjängdarve tomt nr 1
Price: 380 000 kr
Make a bid
Plotarea: 2080 kvm
Tenure: Tomt
Fastigh.bet: Träkumla Tjängdarve 2:1

Visby - Träkumla - Visby närområde / Träkumla Tjängdarve tomt nr 1

Tomt strax söder om Visby!

Naturtomt om ca 2 080 i ett bra läge strax söder om Visby i Träkumla, bara 4 km från Visby och Wisborg. I köpeskillingen ingår det elanslutningsavgift. Köparen får själv anlägga egen vattenbrun och eget 3-kammaravlopp med två st. pumpbrunnar samt ledningar till och med tomtgräns. Tillträde till fastigheten kan ske så snart avstyckningen är klar och registerad hos lantmäteriverket. Välkommen att titta på tomten och diskutera vidare. OBS OBS NYTT PRIS 380 000 kr

Vy över tomt 1 och 2
Vy över tomt 1 och 2
Vy över tomt 1 och 2
Vy över tomt 1 och 2
Tomt 1
Tomt 1
Tomtkarta
Tomtkarta
Tomtkarta
Tomtkarta
Fastighetskarta
Fastighetskarta
Terrängkarta
Terrängkarta
Description of the plot
Description
Construction
 • Vatten
  Egen borrad brunn
 • Avlopp
  Egen 3-kammarbrunn med 2 st pumpbrunnar samt ledningar till och med tomtgränslopp saknas
 • Byggrätt, anslutningar mm
  Egen borrad brunn - Skall anläggas och bekostas av köpare. Egen 3-kammarbrunn med 2 st pumpbrunnar samt ledningar till och med tomtgräns - Skall anläggas och bekostas av köparen. Gemensamhetsanläggning för infiltration finns från och med tomtgräns. Det finns ett Fd. positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande av bostadshus anpassat till lokal byggnadstradition.
Tomt/Servitut
 • Plotarea
  2080 kvm (Tomtareauppgifter enligt taxeringsinformationen)
 • Totalareal
  2080 kvm
 • Tomtbeskrivning
  Tomtarea ca 2 080 m² (friköpt). Tomten: naturtomt.
 • Rättigheter last
  Servitut för avlopp och väg kommer att upprättas vid fastighetsbildning
 • Planbestämmelser
  Grundvattenskydd (1977-01-19) ,
Other
 • El: Anslutningsavgiften för el kommer att vara betald till tomtgräns inkl mätarskåp. Detta ingår i köpeskillingen. Vatten: Köparen skall bekosta egen vattenbrunn. Avlopp: Gemensamt miljöavlopp finns och ingår i köpeskillingen. Ledningar från tomtgräns till avloppsanläggning. Köparen skall själv åtgärda och bekosta ledningar från bostadshus till tomtgräns. Köparen är ej delägare i avloppsanläggningen utan bara brukare, kvartalsavgift skall betalas av köparen till gemensamhetsanläggningen för driftskostnader och underhållskostnader och framtida förbättringar. Fiber: Fiber finns i tomtgräns, anslutningen är betald.
Economy
 • Typkod
  210 Småhusenhet, tomtmark
 • Tenure
  Tomt
Area
Vägbeskrivning
 • Vägbeskrivning
  Se karta
Störst är inte alltid bäst, ring mäklaren med Sveriges nöjdaste kunder.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är vi det mäklarföretag som lyckats bäst - åtta år i rad. Hur nöjd vill du bli med din bostadsaffär?

Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Contact real estate agent

Here you got the possibility to ask a question directly to the real estate agent if there is anything you would like to know about the property.

By clicking the button Ask question you agree to our terms of use