Search Menu
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse
Krokom / Rödön
Tomter Rödögården
Price: 700 000 kr
Tenure: Tomt
Fastigh.bet: Rödögården 1:69

Nyproduktion / Krokom - Rödön / Tomter Rödögården

FINA TOMTER NÄRA STORSJÖNS STRAND PÅ RÖDÖN

Missa inte chansen att förvärva en av dessa 10 tomter som nu släpps med närhet till Storsjöns strand på Rödön, först till kvarn. Här följer du detaljplan men har själv möjlighet att bygga ditt drömhus med fritt val av fabrikat eller lösvirke, disposition och planlösning. I tomtpriserna med fast pris ingår anslutningsavgifter för vatten, avlopp och el. Området färdigställs även med framdraget VA och el till tomtgräns, grusad väg i området med vägbelysning.

Illustration området
Illustration området
Vy där tomtområde ses nere vid Storsjön
Vy där tomtområde ses nere vid Storsjön
Storsjöns strand och vid klart väder vacker vy mot flera av våra fjäll
Storsjöns strand och vid klart väder vacker vy mot flera av våra fjäll
Området
Området
Mer av området
Mer av området
Bild med fastighetsbeteckningar.
Storsjön nedåt.
Bild med fastighetsbeteckningar. Storsjön nedåt.
Fakta om tomtmarken
Beskrivning
Byggnadssätt
 • Vatten
  Kommunalt vatten via gemensamhetsanläggning. Framdraget till tomt.
 • Avlopp
  Kommunalt avlopp via gemensamhetsanläggning. Framdraget till tomt.
Tomt/Servitut
 • Plotarea
  1160 kvm (Tomtareauppgifter enligt preliminär beräkning)
 • Totalareal
  1160 kvm
 • Tomtbeskrivning
  Byggklara tomter i område nära Storsjöns strand. Tomterna har en area på 1124-1394 kvm.
 • Övriga rättigheter och belastningar
  Samtliga fastigheter kommer ingå i samfällighet för VA samfällighet för vägbelysning samt den redan befintliga samfälligheten för väg.
Övrigt
 • På fastighet med närhet till Storsjöns strand och med utsikt över vattnet och den fantastiska fjällvärlden släpps nu 10 st byggklara tomter för permanent boende. Kommen har släppt på del av strandskyddet för att möjliggöra detta område. I tomterna ingår anslutningsavgifter och byggrätter enligt nedan. BYGGRÄTT För tomterna gäller följande planbestämmelser: * Högsta nockhöjd för huvudbyggnaden är 7,5 m * Vind får inte inredas * Huvudbyggnad får inte placeras närmare tomtgräns än 4 m. * Uthus/garage får placeras i tomtgräns. * Fasad skall vara utförd i trä och målad i falu rödfärg NCS S5040-Y80R. * Takmateriel skall vara rött lertegel, röda betongpannor eller röd takpanneplåt * Grundläggning får inte ske under +297 möh * Endast källarlösa hus * Radonsäkert byggande skall tillämpas * Dagvatten tas om hand lokalt * Staket skall finnas mot sjösidan på tomterna 1:64 samt 1:70 Tomten skall bebyggas inom 10 år from den dag planbestämmelserna vunnit laga kraft 2015-11-25. ANSLUTNINGAR Anslutningsavgifter för vatten, avlopp och el ingår i tomtpriserna. Köparen ombesörjer indragning av ledning från tomtgräns in till huset. Kanalisation för fiberanslutning finns nedgrävt till vardera tomt. Köparen själv ombesörjer indragning och tar anslutningskostnad om fiber önskas i huset. TOMTER 1 - Rödögården 813, KROKOM Rödögården 1:61, SÅLD 1394 kvm, 660 000 kr 2 - Rödögården 811, KROKOM Rödögården 1:62, SÅLD 1178 kvm, 660 000 kr 3 - Rödögården 809, KROKOM Rödögården 1:63, 1220 kvm, 700 000 kr 4 - Rödögården 807, KROKOM Rödögården 1:64, SÅLD 1200 kvm, 700 000 kr 5 - Rödögården 810, KROKOM Rödögården 1:65, SÅLD 1241 kvm, 660 000 kr 6 - Rödögården 808, KROKOM Rödögården 1:66, 1196 kvm, 700 000 kr 7 - Rödögården 806, KROKOM Rödögården 1:67, SÅLD 1250 kvm, 700 000 kr 8 - Rödögården 801, KROKOM Rödögården 1:68, 1178 kvm, 660 000 kr 9 - Rödögården 803, KROKOM Rödögården 1:69, 1160 kvm, 700 000 kr 10 - Rödögården 805, KROKOM Rödögården 1:70, SÅLD 1124 kvm, 700 000 kr ÖVRIGT Grusad väg ca 4,5 m bred kommer färdigställas av säljaren. Även vägbelysning bestående av 13 belysningsstolpar med LED-armaturer ombesörjs av säljaren. Sedan bildas en gemensamhetsanläggning för vägbelysningen där de 10 fastigheterna kommer ingå. Styrutrustning och mätning för vägbeslysningen placeras i "teknikhuset" mittemot tomt 1:68. Sophämtning kommer utföras vid tomtgräns av kommunen. Fastigheterna kommer efter genomförd lantmäteriförrättning ingå i Rödögårdens samfällighetsförening som då ansvarar för underhållet inom vägområdet. Vid inträdet skall vardera fastighet betala en inträdesavgift om 27 348 kronor (fastställd för år 2016) avseende bla återställning av vägen ned till området. Plan på att bygga sjöbodar och brygga finns i området men inget man i dagsläget skall räkna med att det blir. Blir det av är det heller inget som specifikt kommer tillhöra dessa fastigheter. Nedanför fastigheten Rödögården 1:5 har däremot ägarna till dessa fastigheter rätt att lägga upp mindre båt på land.
Economy
 • Taxeringsvärde
  0 kr (Ej fastställt)
 • Typkod
  210 Småhusenhet, tomtmark
 • Tenure
  Tomt
 • Pantbrev
  Bostaden är inte pantsatt.
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Störst är inte alltid bäst, ring mäklaren med Sveriges nöjdaste kunder.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är vi det mäklarföretag som lyckats bäst - åtta år i rad. Hur nöjd vill du bli med din bostadsaffär?

Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Contact real estate agent

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ask question godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn