Search Menu
Welcome to the viewing

Contact the real estate agent for more information about the viewings

Contact
Vitaby
Axlahultsvägen 13
Utgångspris: 450 000 kr
Make a bid
Plotarea: 1250 kvm
Tenure: Tomt
Fastigh.bet: Simrishamn Grevlunda 18:49

Vitaby / Axlahultsvägen 13

I utkanten av Vitaby finns denna obebyggda tomt. En hörntomt som är väl uppvuxen vilket är ett stort plus då man får en lummig trädgårdstomt redan från start. Äppelträd finns. Anslutningsavgifter för el samt kommunalt vatten och avlopp betalas av köparen.

Hörntomt
Hörntomt
Väl uppvuxen
Väl uppvuxen
Mot angränsande tomt
Mot angränsande tomt
Angränsande mark
Angränsande mark
Description of the plot
Description
Construction
 • Byggrätt, anslutningar mm
  Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område. Byggrätt finns för uppförande av fristående huvudbyggnad för bostadsändamål om högst 200 kvm jämte uthusbyggnad om högst 40 kvm. För huvudbyggnad gäller 1 plan med inredningsbart vindsutrymme (1 1/2 plan) och då med en högsta byggnadshöjd om 4,4 meter. För uthus gäller högsta byggnadshöjd 3 meter, uthus får inte användas för bostadsändamål. För fullständig information om byggrätt, se vidare bifogade pdf:er - planbestämmelser samt plankarta. Anslutningsavgifter för el samt vatten och avlopp betalas av köparen. Kommunalt v/a finns i tomtgränsen.
 • General information
  Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område. Byggrätt finns för uppförande av fristående huvudbyggnad för bostadsändamål om högst 200 kvm jämte uthusbyggnad om högst 40 kvm. För huvudbyggnad gäller 1 plan med inredningsbart vindsutrymme (1 1/2 plan) och då med en högsta byggnadshöjd om 4,4 meter. För uthus gäller högsta byggnadshöjd 3 meter, uthus får inte användas för bostadsändamål. För fullständig information om byggrätt, se vidare bifogade pdf:er - planbestämmelser samt plankarta. Anslutningsavgifter för el samt vatten och avlopp betalas av köparen. Kommunalt v/a finns i tomtgränsen.
Tomt/Servitut
 • Plotarea
  1250 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Vattenareal
  0 kvm
 • Totalareal
  1250 kvm
 • Tomtbeskrivning
  Väl uppvuxen hörntomt.
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Nyttjanderätt VATTENTÄKT
 • Planbestämmelser
  Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19650914)
 • Samfällighet
  Simrishamn Grevlunda S:11
Economy
 • Taxeringsvärde
  101 000 kr (Fastställt avseende år 2015)
 • Byggnadsvärde
  0 kr
 • Markvärde
  101 000 kr
 • Typkod
  210 Småhusenhet, tomtmark
 • Tenure
  Tomt
Area
Vägbeskrivning
 • Vägbeskrivning
  Axlahultsvägen 13.
Störst är inte alltid bäst, ring mäklaren med Sveriges nöjdaste kunder.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är vi det mäklarföretag som lyckats bäst - åtta år i rad. Hur nöjd vill du bli med din bostadsaffär?

Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Contact real estate agent

Here you got the possibility to ask a question directly to the real estate agent if there is anything you would like to know about the property.

By clicking the button Ask question you agree to our terms of use