Search Menu
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse
Uddeholm / Hagfors - Uddeholm
Stationsvägen 1
Price: 995 000 kr
Plotarea: 2 866 kvm
Bruksarea: 1 100 kvm

Uddeholm - Hagfors - Uddeholm / Stationsvägen 1

Hagfors - Uddeholm - Affärsfastighet

Rymlig affärs-/lokalfastighet med goda parkeringsmöjligheter. Lokalyta 1 100kvm Kontor och personalutrymmen. Lätta in- och utlastnings utrymmen.

Fastighetskarta
Fastighetskarta
Facts
Servitut
 • Rättigheter last
  Avtalsservitut Ledning
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Avtalsservitut Ledning
 • Planbestämmelser
  Avstyckningsplan (1936-04-24)
Övriga upplysningar
 • Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". Tanken är att fastigheter säljs i befintligt skick och att köparen ska ta reda på fastighetens fysiska beskaffenhet. Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. Om du hittar någonting som kan tyda på ett fel ingår det i undersökningsplikten att utreda detta närmare. Det finns inget krav på att undersökningen ska göras av en fackman, men många gånger kan det vara klokt att ta till hjälp. Ibland, särskilt om du misstänker ett allvarligt fel, kan det vara klokt att anlita någon som yrkesmässigt utför besiktningar. Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen.
Economy
 • Taxeringsvärde
  672 000 kr (fastställt avseende år 2013)
 • Typkod
  325, Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler
 • Pantbrev
  Det finns 7 pantbrev om totalt 660 000 kr.
Störst är inte alltid bäst, ring mäklaren med Sveriges nöjdaste kunder.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är vi det mäklarföretag som lyckats bäst - åtta år i rad. Hur nöjd vill du bli med din bostadsaffär?

Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Contact real estate agent

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ask question godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn