Search Menu
Welcome to the viewing

Contact the real estate agent for more information about the viewings

Contact
Vänersborg / Holmängen
Parallellgatan 2
Utgångspris: 10 900 000 kr
Fastigh.bet: Vänersborg Fabrikören 44
Totalareal: 3 390 kvm

Vänersborg - Holmängen / Parallellgatan 2

Bra exponeringsläge

Med bra exponeringsläge i växande handels-/bostadsområde ligger denna fastighet med byggnad om totalt ca 2 400 m² (fördelad på ca 1 770 m² fräscha butiksytor i två plan, ca 400 m² lager, kontor/personalrum om ca 60 m², varuintag om ca 130 m² och ca 40 m² övrigt). Byggnaden uppfördes 1991 och 2014 renoverades delar av yttertaket. Tills nyligen har det bedrivits möbelhandel under lång tid.. Tomt om 3 390 m², varav del obebyggd, möjlig att stycka av. Fastigheten kommer disponeras fritt av blivande köpare/kommer vara vakant. Säljare kan även tänka sig att hyra ut lokalen.

Fasad entrésidan med parkeringsmöjligheter precis utanför
Fasad entrésidan med parkeringsmöjligheter precis utanför
Bra exponeringsläge/områdesbild
Bra exponeringsläge/områdesbild
Gavel med varuintag
Gavel med varuintag
Portarna ca 4 m höga
Portarna ca 4 m höga
Del fastigheten onyttjad - möjlig stycka av eller bebygga
Del fastigheten onyttjad - möjlig stycka av eller bebygga
Entrén och trappan mellan våningsplanen
Entrén och trappan mellan våningsplanen
Kund-/kassadisk, entréplan
Kund-/kassadisk, entréplan
Ovanplan
Ovanplan
Ovanplan
Ovanplan
Ovanplan
Ovanplan
Om behov finnes så finns takmonterade vattenburna radiatorer
Om behov finnes så finns takmonterade vattenburna radiatorer
Varuhiss och intilliggande kundtoalett
Varuhiss och intilliggande kundtoalett
Varuhissen
Varuhissen
Avdelning för godshantering
Avdelning för godshantering
Planritning entréplan (avvikelser kan förekomma. skalenlighet garanteras ej).
Planritning entréplan (avvikelser kan förekomma. skalenlighet garanteras ej).
Planritning ovanplan (avvikelser kan förekomma. skalenlighet garanteras ej).
Planritning ovanplan (avvikelser kan förekomma. skalenlighet garanteras ej).
Facts
Description
Energideklaration
 • Sammanställning
  Energideklaration ej utförd
Hyreshuslokal
 • Building type
  Hyreshuslokal
 • Byggnadsarea
  2400 kvm
 • Built
  1991
 • Taxeringsvärde
  5 800 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1991
 • Energideklaration
  Beskrivning: Via huvudentré (fungerande som vindfång) med klinkergolv kommer man in bottenplanets butiksdel. Golv med slitstark textilmatta och parkett. Kund-/kassadisken och den pampiga trappan som sammanbinder de båda butiksplanen är centrala delar. Bakom butiksdelen ligger kontor, personalrum, teknikrum, varmlager med fast monterade hyllsystem samt varumottagning. Här finns även en varuhiss som nås från både lager och butiksdelar. Ovanplan har i princip dubbelt så stor butiksyta som bottenplanets. Golv med slitstark textilmatta och parkett. ------------------------------------------------------------------- Byggnadssätt: Betongplatta på mark. Stålstomme. Ytterväggar - isolerad stålkonstruktion med skikt av plåt. Fasad - plåt samt dekorations-/konststen av betong (del bottenplan). Yttertak av papp (delvis renoverat 2014). Fönster, 2-glas isoler. Ventilation: mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare. Värme: Fjärrvärme (luftburen med tidsstyrning). Dessutom vattenburen värme från takmonterade radiatorer (används vid behov). VA: kommunalt.
Parking/Other buildings
 • Parkeringsplatser finns i anslutning till fastigheten.
Tomt/Servitut
 • Plotarea
  3390 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Vattenareal
  0 kvm
 • Rättigheter last
  Avtalsservitut: Område., Officialservitut: Rätt att använda och underhålla befintlig gångbana samt del av befintlig parkering som ligger inom fabrikören 44:s gränser (litt x, se aktbil ka) - Gångväg, Avtalsservitut: område.
 • Planbestämmelser
  Holmängen M M,del Av, Stadsplan (Beslutsdatum: 19640124)
Economy
 • Taxeringsvärde
  7 000 000 kr (Fastställt avseende år 2013)
 • Typkod
  325 Hyreshusenhet, lokaler
 • Uppvärmning
  73 000 kr/år
 • Försäkring
  10 000 kr/år
 • Vatten och avlopp
  1 500 kr/år
 • Hushållsström
  129 375 kr/år
 • Total operating costs
  213 875 kr/år
 • Beskrivning av kostnader
  Driftskostnad är ungefärlig och varierar med elpris, fjärrvärmekostnad, väderlek etc. Ägarna har haft en fjärrvärmeförbrukning om 60 MWh/år (tot. 73 000 kr med dagens avgifter) och förbrukat 103 500 kWh/år vad gäller el (tot. 129 375 kr med dagens avgifter). Vatten o avlopp samt försäkringskostnad är ungefärliga. Tillkommer kostnad för fastighetsskatt och löpande underhåll.
 • Årlig elförbrukning
  103500 kwh/år
 • General Tax
  70 000 kr/år
 • Tenure
  Kommersiell
 • Mortgage deeds
  Det finns 6 pantbrev om totalt 9 410 000 kr.
Störst är inte alltid bäst, ring mäklaren med Sveriges nöjdaste kunder.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är vi det mäklarföretag som lyckats bäst - åtta år i rad. Hur nöjd vill du bli med din bostadsaffär?

Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Contact real estate agent

Here you got the possibility to ask a question directly to the real estate agent if there is anything you would like to know about the property.

By clicking the button Ask question you agree to our terms of use