Vad ska jag tänka på när det gäller praktik?

Gör gärna en kortare praktik i början av utbildningen för att få en känsla för yrket och branschen. Det kommer naturligt att sätta igång funderingar kring vad du trivs med och inte trivs med på en arbetsplats. Det ger dig bra vägledning framåt. Du kan självklart se praktiken som en möjlighet att få prova olika marknader och företag, men hoppa inte runt för mycket eftersom det finns risk att det sker på bekostnad av din praktiska träning.

Gör gärna en längre sammanhängande praktik under ditt sista studieår hos en arbetsgivare som du tror att du skulle vilja arbeta för när du är färdig fastighetsmäklare. Det är viktigt att du får en längre strukturerad praktik för att lära dig hur de olika delarna i försäljningsprocessen hänger ihop.

Sommaren är generellt sett inte den bästa perioden för praktik eftersom branschen har lågsäsong. Självklart är all praktik bra – men om du vill utvecklas maximalt under din praktik så lägg inte all praktik under sommaren. En annan viktig aspekt som lätt går förlorad under semestertider är möjligheten att få lära känna dynamiken och kollegorna på kontoret ordentligt.

Arbetsort och marknad?

En fråga som vi arbetsgivare ofta ställer till er studenter handlar om framtida arbetsort. Många upplever den frågan som svår, framförallt om man precis har börjat sina studier. Praktiken är ett utmärkt sätt att få egen vägledning kring framtida arbetsort, men med utgångspunkt från yrkesmässiga aspekter så finns det några saker som kan vara bra att fundera kring.

Landsort eller storstad?

Om du har siktet inställt på de lite större städerna så behöver du vara beredd på helgjobb. Efterfrågan på bostäder är generellt sett större i storstäderna vilket gör att förmedlingsprocessen i regel är kortare där än ute i landet. Det finns ingen marknad där du inte kommer att möta hög konkurrens som mäklare. De flesta större kedjorna finns representerade på samtliga orter i Sverige. I Stockholm, Malmö och Göteborg finns dessutom en rad nischade lokala aktörer.

På landsorten har man ofta visningsdagar mitt i veckan. Det är inte helt ovanligt att man t.ex. anordnar lunchvisningar. Det är vanligt med s.k. bokade visningar istället för öppna visningar. Det innebär att spekulanterna föranmäler sig till visningarna och att man får möjlighet att etablera en kontakt med potentiella köpare före visningstillfället.

Bostadsrätter eller villor?

Som ny mäklare jobbar man nästan alltid med bostadsrätter under den första tiden i yrket. Det är ett bra sätt att komma igång och mindre komplext i jämförelse med att förmedla fastigheter. Vill du arbeta i innerstan i Stockholm, Göteborg och Malmö så blir du främst bostadsrättsmäklare. Fundera kring hur just du fungerar som person och hur du vill utvecklas. Att förmedla villor kräver mer kunskap kring både juridiska och byggtekniska aspekter.

I vissa kedjor/företag gör man en strikt uppdelning i bostadsrättsmäklare och villamäklare. Vilka kunder man har rätt att arbeta med styrs då av vad man är specialiserad på. I andra kedjor/företag har man möjlighet att följa kunden oavsett bostadstyp. Det finns såklart både fördelar och nackdelar med båda arbetsmodellerna.

Sponsrade länkar
Ägare
Mäklarstudent
Mäklare