Ledarskap en viktig kompetens i mäklarrollen

Anna Hansson,
HR- och Rekryteringsansvarig

Mäklarhuset har förmånen att gästföreläsa på mäklarutbildningen i Gävle och Trollhättan i ämnet personligt ledarskap. Något som också är ett stående inslag på våra interna introduktionsutbildningar. I mäklarrollen är ledarskapsförmåga en viktig kompetens. Som fastighetsmäklare leder du både säljare, köpare och spekulanter genom förmedlingsprocessen.

Anna Hansson HR- och Rekryteringsansvarig berättar om varför ledarskap är en viktig förmåga i mäklarrollen.

Vad är egentligen personligt ledarskap?

– Jag brukar enkelt förklara att ledarskap handlar om relationer, d v s förmågan att utifrån ett uppsatt mål påverka andra människor i en bestämd riktning. Personligt ledarskap handlar om att träna upp förmågan att leda sig själv för att framgångsrikt kunna leda andra. Det handlar också om ett förhållningssätt till framgång. I en säljorganisation är det lätt att man pratar framgång med utgångspunkt från budget, siffror och försäljningsresultat. Framgång handlar självklart om att nå sina mål, men det är lika viktigt att må bra på vägen dit och att varje individ utnyttjar sin kapacitet till fullo.

Vad är den vanligaste mentala utmaningen i mäklarollen?

– Vi människor fungerar i grunden ganska lika även om det kanske inte alltid verkar så på ytan. Vi vill bli bekräftade, känna oss betydelsefulla och bidra. Det här ger oss ambitioner och drivkraft framåt, men skapar också rädslor och fallgropar. En vanlig energitjuv är rädslan för att misslyckas och den är viktig att kunna hantera i mäklarollen. I en säljande roll ingår konkreta misslyckanden. Kunden väljer inte alltid dig och det ingår i arbetet. Dina så kallade misslyckanden blir också synliga eftersom din prestation mäts i siffror mot budget. Rädslan påverkar nödvändigtvis inte vår prestation på kort sikt, men på lång sikt, gör den att vi inte utnyttjar vår kapacitet till fullo.

Hur kan man lära sig att hantera misslyckanden?

– Det vanligaste misstaget oavsett yrkesroll är att vi blandar ihop det vi ÄR med det vi GÖR. Gör jag fel så känner jag mig fel. Det innebär att vår självbild hänger på en skör tråd – nämligen vår senaste prestation. Så länge vi har flyt i livet och allt går bra så ställer det inte till något problem, men det skapar en sårbarhet när vi får motvind. Det är jätteviktigt att vi aktivt tränar oss på att hålla i sär det vi gör med det vi är.

– Det handlar också om att hitta ett sunt förhållningssätt till både motgång och framgång. Det är genom motgångar och misslyckande som vi har chansen att utvecklas så länge vi inte gör dem personliga. När vi misslyckas så handlar det kort och gott om att besvara en enkel fråga – ”Vad lärde jag mig av den här situationen och vad kan jag göra annorlunda till nästa gång?”- och sedan gå vidare. Att älta misslyckanden är som att sätta sig i en gungstol, man kommer ingen vart och det påverkar inte vår framtida prestation på ett positivt sätt. Inom idrottsvärlden brukar man säga att man lämnar dagens match i omklädningsrummet.

– Det är också ganska vanligt att vi tar framgång för givet och inte stannar upp och verkligen bekräftar oss själva när vi gör bra ifrån oss. Vi behöver ta ansvar för att fånga upp kraft och energi när det går bra. Vi vill gärna att vår chef ser oss och bekräftar oss för våra prestationer, men vi behöver själva vara god ledare gentemot oss själva.

– Grunden till ett starkt personligt ledarskap handlar om reflektion, självinsikt och att träna mentalt. Lär vi oss att leda oss själva så blir vi mästare på att leda andra och det är en viktig förmåga i mäklarrollen.

Mäklare
Mäklarstudent
Ägare