Välkommen till din kommersiella i Borlänge

Mäklarhuset Borlänge kommersiella
Besöksadress: Målaregatan 5 784 33 Borlänge

Din kommersiella mäklare i Borlänge

Mäklarhuset Borlänge kommersiella

Köp och sälj bostad med Borlänge kommersiella

Fastighetsutveckling samt rådgivning i ekonomiska och juridiska fastighetsfrågor får större betydelse.

Rikstäckande kontaktnät

Den internationella marknaden växer, och antalet investerare som agerar på den svenska marknaden ökar. Samtidigt växer behovet av ett starkt nationellt kontaktnät för bästa resultat.

Mäklarhuset Carl Birgers möter den nya idéns möjligheter med ett rikstäckande kontaktnät. Vi kännetecknas av engagemang, lojalitet och kompetens. Företaget startade 1973 och kan fira 40-års jubileum. Ett bevis så gott som något på att vårt sätt att arbeta har uppskattats av våra uppdragsgivare.

Vi har medverkat som rådgivare och förmedlare i drygt 900 kommersiella objekt. Bland uppdragsgivarna finns flera av Sveriges största fastighetsägare. I juridiska och ekonomiska frågor har vi ett utvecklat samarbete med en av landets ledande revisionsbyråer.

Mäklarhuset Carl Birgers har ett rikstäckande kontaktnät med förgreningar i Europa och övriga världen bl.a genom sitt delägarskap i Restate och som medlem i FIABCI, The International Real Estate Federation.

Vårt utbud av kommersiella fastigheter