Sök Meny
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse
Skå / Färingsö - Skå
Skå Kyrkväg
Utgångspris: 6 500 000 kr
Budgivning pågår
Upplåtelseform: Tomt
Fastigh.bet: Ekerö Skå-Edeby 4:25

Skå - Färingsö - Skå / Skå Kyrkväg

Äntligen, en bra industritomt på Ekerö. Markområde om 8104 kvm centralt på Färingsö.

Äntligen, en bra industritomt på Ekerö. Markområde om 8104 kvm centralt belägen på Färingsö. Strax norr om Skå kyrka och söder om Hammarkvarns industriområde. Insynsskyddat läge och nära utfartsväg. Mer info finns i bifogade länkar och pdf:r Alla tomthörn är tydligt markerade och lätta att hitta. Åk gärna och titta själv när helst det passar.

Fastighetskarta
Fastighetskarta
Alla tomthörn är uppmärkta och är lätta att hitta.
Alla tomthörn är uppmärkta och är lätta att hitta.
Sydvästra hörnet sett från mitten av tomten
Sydvästra hörnet sett från mitten av tomten
Sydöstra hörnet sett från mitten av tomten
Sydöstra hörnet sett från mitten av tomten
Nordvästra hörnet sett från mitten av tomten
Nordvästra hörnet sett från mitten av tomten
Nordöstra hörnet sett från mitten av tomten
Nordöstra hörnet sett från mitten av tomten
Fakta om tomtmarken
Beskrivning
Gemensamma anläggningar
 • Gemensamhetsanläggningar
  Ekerö Skå-Väsby Ga:4
Tomt/Servitut
 • Totalareal
  8104 kvm
 • Rättigheter förmån
  Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya vattenledning i ungefärlig sträckning a i aktbilaga ka1. rättighetshavaren ska stå för merkostnader som uppstår för belastad fastighet eller annan rättighetshavare med anledning av utövande av servitutet samt efter anläggning i görligaste mån återställa marken i ursprungligt skick. vid förläggning ska samråd ske med rättighetshavare till ledningsrätt 0125-14/68.1 och eventuellt vidtagande av skyddsåtgärder ska bekostas av utföraren. - Vattenledning, Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya avloppsledning i ungefärlig sträckning a i aktbilaga ka1. rättighetshavaren ska stå för merkostnader som uppstår för belastad fastighet eller annan rättighetshavare med anledning av utövande av servitutet samt efter anläggning i görligaste mån återställa marken i ursprungligt skick. vid förläggning ska samråd ske med rättighetshavare till ledningsrätt 0125-14/68.1 och eventuellt vidtagande av skyddsåtgärder ska bekostas av utföraren. - Avlopp
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Östra Mälaren, Ytvattenskydd (Beslutsdatum: 20081125, Registreringsdatum: 20110601)
Övrigt
 • Fastigheten ägs av ett Aktiebolag vars enda tillgång är denna fastighet. Köparen förvärvar AB:t och får då fastigheten på köpet. Ingen lagfartskostnad behöver då erläggas. (4,25% för juridisk person) Frågor om anslutningsavgifter och möjligheter att stycka hänvisas till Roslagsvatten, Fortum och Ekerö kommun. Se bifogade länkar ovan. Utkast från planförslaget från oktober 2010 för industritomten nedan: ANVÄNDNING: J2 ”Småindustri och upplag som inte får vara störande för närliggande bostäder” UTNYTTJNADEGRAD: e1 0,5 ”Högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea” e3 1000 ”Minsta tomtstorlek i kvadratmeter” PLACERING P1 ”Byggnad skall placeras minst 4,0 meter från gräns mot granntomt och minst 6,0 meter från gräns mot gata” UTFORMNING 6,5 (siffra i romb) ”Högsta totalhöjd i meter” 15 (siffra i vinkelmarkering) ”Största takvinkel i grader” STÖRNINGSSKYDD m1 ”Verksamheten får inte vara störande för närliggande bostäder. Vid tomtgräns till bostad får industribuller ej överstiga 50 dBA dagtid, 45 dBA kväll/helgdag och 40 dBA nattetid. Ovanstående värden avser ekvivalent ljudnivå. Den högsta momentana ljudnivån får ej överstiga 55 dBA nattetid.” Utnyttjandegrad med högsta exploateringsgrad 0,5 innebär att om tomten är 8.104 m2 så får man bygga ungefär 4.050 m2 bruttoarea. Om man bygger i 1 våning så motsvarar det husens yta på marken. Om man bygger i två våningar någonstans så minskar ytan på marken med den yta som är på andra våningen.
Ekonomi
 • Typkod
  212 Småhusenhet, tomtmark till okänt ändamål
 • Upplåtelseform
  Tomt
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Störst är inte alltid bäst, ring mäklaren med Sveriges nöjdaste kunder.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är vi det mäklarföretag som lyckats bäst - åtta år i rad. Hur nöjd vill du bli med din bostadsaffär?

Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Bostadsvisning i VR

Nyhet! Nu lanserar vi bostadsvisningar i virtuell verklighet.

Läs mer och prova på
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn