Sök Meny
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse
Enköping / Haga Strand
Tomter Haga Strand
Pris: 1 536 000 kr
Anmäl bud
Tomtarea: 1513 kvm
Upplåtelseform: Tomt
Fastigh.bet: Haga

Enköping - Haga Strand / Tomter Haga Strand

Villatomter i Haga Strand med Mälarutsikt!

Efter lyckad försäljning av 15 tomter släpps även de sista två tomterna i Haga Strand till försäljning. Doppingvägen 8 med tomtareal 1513 kvm med pris 1 536 000 kr samt Viggvägen 7 med tomtareal 1617 kvm med pris 1 734 000 kr. Unikt tillfälle att förvärva villatomt med Mälarutsikt i Haga Strand. Här kommer ett exklusivt villaområde att växa upp med villor och radhusbebyggelse. Merparten av villatomterna har fin Mälarutsikt över Svinnegarnsviken. Endast ca 300 meter till Mälaren från tomterna som ligger närmast Mälaren. Haga Strand-området är ett naturskönt område beläget drygt 5 km söder om Enköping. Fritt val av husleverantör eller bygg själv i lösvirke. Förbereds för brygg- och båtplats. Titta gärna på bifogad film för att få en uppfattning om området. Se även under FAKTA för tomtkartor, prislista och detaljplan.
Tomtmarkeringar samt skyltar är uppsatta på respektive tomt. Tillträde efter 17 maj eller enligt överenskommelse. Det går bra att besöka området under helger. Under vardagar är det ej tillåtet att beträda tomtområdet då markarbete pågår. Naturligtvis får man åka på befintliga vägar.

Sponsrade länkar
Illustrationsbild tomter Haga Strand.
Illustrationsbild tomter Haga Strand.
Villatomter med Mälarutsikt i Haga Strand
Villatomter med Mälarutsikt i Haga Strand
Villatomter i Haga Strand
Villatomter i Haga Strand
Villatomter i Haga Strand
Villatomter i Haga Strand
Villatomter i Haga Strand
Villatomter i Haga Strand
Översiktskarta - obs vissa ändringar på kartan har skett - se separat tomtfaktablad för korrekt tomtgräns
Översiktskarta - obs vissa ändringar på kartan har skett - se separat tomtfaktablad för korrekt tomtgräns
Fakta om tomtmarken
Beskrivning
Byggnadssätt
 • Vatten
  Kommunalt vatten
 • Avlopp
  Kommunalt avlopp
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  1513 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Totalareal
  1513 kvm
Övrigt
 • VATTEN OCH AVLOPP
  Kommunalt vatten och avlopp.

  ANSLUTNINGAR
  Anslutningskostnader tillkommer.
  El - ledningsägare är Vattenfall. Beräknad anslutningskostnad är ca 30 000 kr.
  Vatten och avlopp: Kommunalt vatten och avlopp i området. Beräknad anslutningsavgift är ca 110 000 -140 000 kr. Kostnaden är beroende på tomtstorlek.
  Fiber: Kostnad för anslutning till fiber är beräknad till ca 20 000 kr.

  UPPVÄRMNING
  Fritt val av uppvärmning. Ej fjärrvärme i området.

  SAMFÄLLIGHET
  Villatomterna kommer ingå i en gemensamhetsanläggning som ansvarar för drift och skötsel av vägar (t ex snöröjning, sandning och gatubelysning).
  Avgift för samfälligheten är 2000 kr/år. I samfälligheten ingår vägar, belysning, miljöhus och dagvattenledning.

  PRISLISTA
  Se under FAKTA för bifogad pdf-bilaga "PRISLISTA".

  KONTRAKTSKRIVNING
  Vid kontraktsskrivning skrivs köpekontrakt mellan köpare och säljare samt ett depositionsavtal för handpenning om 10 % av köpeskillingen som skall inbetalas till specifikt klientmedelskonto för Tomter Haga Strand hos Mäklarhuset.

  TILLTRÄDE
  Vägar och anslutningar är klara i maj och tillträde av tomterna sker 2017-05-17 eller enligt överenskommelse. Resterande 90 % av köpeskillingen erläggs vid tillträdesdagen.

  BYGGLOV
  Bygglov kan sökas hos kommunen innan tillträde.

  DETALJPLAN / PLANBESTÄMMELSER
  Se under FAKTA för bifogad pdf-bilaga på kommunens "DETALJPLAN" över området.

  Utdrag ur PLANBESTÄMMELSER / DETALJPLAN
  PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
  Minsta avstånd till fastighetsgräns är 4,5 meter för huvudbyggnad och 1,5 meter för komplementbyggnad.
  Högsta antal våningar för huvudbyggnad = 2 våningar.
  Huvudbyggnadens minsta 6 grader respektive största taklutning 45 grader. Tak ska uppföras som sadeltak.
  Högsta totalhöjd för komplementbyggnad är 4,0 meter.
  Som takmaterial ska pannplåt, falsad plåt eller lertegel användas.
  Fasader ska utföras i träpanel (färgkulörer se planbestämmelser).
  Fasader kan alternativt utföras i träpanel kombinerad med puts. Vid kombinationen trä med puts får putsytan uppgå till max 40 % av fasadytan på respektive byggnad.

  Utdrag ur PLANBESTÄMMELSER
  Utnyttjandegrad e1
  Friliggande småhus
  På tomt får additionsbostad om högst 50 kvm anordnas.
  Additionsbostaden får även nyttjas som kontor eller annan icke störande verksamheter.
  Endast en huvudbyggnad per tomt.
  Högst 25% av tomten får bebyggas.
  Största sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är 90 kvm

  BRYGG- OCH BÅTPLATS
  Förbereds för brygg- och båtplats.

  SÄLJARE
  Säljare av samtliga tomter är Haga Framtidsboende AB, org nr 559027-2372.

  DIVERSE INFO FRÅN MARKÄGAREN
  Frågor har inkommit ang te x pålning. Markägaren berättar att ingen pålning vad som framkommit hittills.
  Frågor har inkommit om sprängning: Markägaren informerar om att sprängning kan bli tal om för vatten och avlopp från tomtgräns till huset om man har otur.
  Privatperson / företag: Tomt kan förvärvas av såväl privatpersoner som företag.

  Fråga har inkommit om huruvida det blir med marken från vägen fram till Mälaren:
  Svar från markägaren: Det kommer inte att byggas på omkringliggande mark enl detaljplanen.
  Marken mot Mälaren ägs av Haga Strand AB som äger tomterna.
Ekonomi
 • Typkod
  210 Småhusenhet, tomtmark
 • Upplåtelseform
  Tomt
Området
 • Haga Strand är ett naturskönt område vid Mälaren beläget ca 5 km söder om Enköpings stad.

  En kort promenad från tomterna finns natursköna Haga Ekbackar, med tillhåll för en speciell flora. Där kan man ströva omkring och låta sig omslutat av lövverken.
  Vintertid när isen lagt sig är en tur på långfärdsskridskor en naturupplevelse.

  GRANNE MED HAGA SLOTT
  Dagens Haga Slott stod färdigt år 1670 och är ett verk i italiensk senrenässans av den berömde byggmästaren Nicodemus Tessin d.ä. Fram till 1660-talet var Haga en robust medeltidsborg men dåvarande ägaren Gustaf Persson Natt och Dag lät sig övertalas av Tessin att uppföra ett modernt slott på delar av den gamla borgens grund. I maj 1990 slog Haga Slott upp portarna som konferensanläggning. Sedan 1998 ägs och drivs Haga Slott av Sejour-koncernen som också omfattar anläggningarna Skokloster Wärdhus utanför Sigtuna samt Säby Säteri på Ingarö.

  ENKÖPING
  Enköping är en vacker, idyllisk stad vid Mälaren. Staden har en aktiv stadskärna med butiker, restauranger och caféer. Stadsträdgården är vida berömd för sin artrikedom och utformning. I dag har Enköping över 40 000 invånare och är ständigt ökande i både befolkning och antal företag. Trots att det är en liten stad finns allt man behöver, stadsbibliotek, biograf, simhall, idrottshus, sjukhus, väl fungerande föreningsliv och aktiva sportklubbar för både unga som lite äldre.

  PEPPARROTSSTADEN
  Enköping kallades under många år "Pepparrotsstaden", av den anledningen att Enköping var en av de städer där mest pepparrot odlades.
  Några personer som satt Enköping på kartan är J P Johansson som uppfann skiftnyckel och Doktor Ernst Westerlund, den internationellt kända och uppmärksammade Enköpingsdoktorn.
 • Kommunikationer
  CYKELVÄG IN TILL ENKÖPING
  Från Haga är det ungefär fem kilometer till centrala Enköping. Det finns gång- och cykelväg via Gröngarn till centrum.

  SVERIGES NÄRMASTE STAD
  Uttrycket Enköping - "Sveriges närmaste stad" myntades 1965 av Bahco Verktygs dåvarande reklamchef Bertil Danielsson, vilken upptäckte att ingen annan stad i landet hade så många städer inom så litet avstånd - närmare bestämt 38 städer inom ca 12 mils radie.

  KOMMUNIKATIONER
  Idag bor ca 1/3 av Sveriges befolkning inom en radie om 15 mil. I Enköping har vi väl utvecklade kommunikationer. Tåg till Stockholms central på drygt 40 minuter och till Västerås ca 15 minuter. Enköping har precis som London och New York 3 internationella flygplatser inom 1 timmes restid; Arlanda, Bromma och Västerås.

  BILAVSTÅND:
  Enköpings centrum: ca 5 km
  Stockholm: ca 8 mil
  Uppsala: ca 4 mil
  Västerås: ca 3 mil
Vägbeskrivning
 • Vägbeskrivning
  Från Enköping:
  Väg 55 mot Strängnäs. Efter ca 5 km sväng in mot Haga Slott och kör igenom allén. Vid slottet tag höger, följ vägen.
  Kör ca 1,3 km. Tomtområdet på höger sida.
Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Bostadsvisning i VR

Nyhet! Nu lanserar vi bostadsvisningar i virtuell verklighet.

Läs mer och prova på
Sponsrade länkar
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn