Simtuna Mällersta 1,2 och 3 / Fjärdhundra / Enköping

Detaljplanerad råmark - 19 villatomter

Utgångspris
4 000 000 kr
Tomtarea
34 000 kvm
Upplåtelseform
Tomt
Fastigh.bet
Del av fastigheten Enköping Mällersta 1:1
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse Budgivning

Detaljplanerad råmark om ca 3,4 hektar till nytt bostadsområde om 19 villatomter. Exploateringstomten är belägen i Fjärdhundra samhälle knappt två mil norr om Enköping. Tomten är under avstyckning. Fastigheten planeras med 19 framtida tomter samt ytterligare 2 tomter som ägs av Enköpings Kommun.

Endast enskilda visningar, kontakta mäklare Leif Eriksson 0171.243 15 för tidsbokning.

Sponsrade länkar
Bilder
Detaljplanerad råmark
Exploateringstomt med framtida villaområde
Illustrationskarta exploateringstomt
Plankarta med planbestämmelser
Exploateringtomt om ca 3,4 hektar
Detaljplanerad råmark
Fint läge i direkt anslutning till Fjärdhundra samhälle och villaområde
Fakta
Fakta
Beskrivning
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  34000 kvm
 • Totalareal
  34000 kvm
Övrigt
 • PLANBESTÄMMELSER / PLANKARTA
  Se bifogad pdf-bilaga under FAKTA

  Utdrag ur planbestämmelser:

  UTNYTTJANDEGRAD
  Högst en huvudbyggnad per tomt. Största byggnadsarean för huvudbyggnad är 150 kvm. Största sammanlagda byggnadsarean för komplementbyggnad är 50 kvm. Minsta tomtstorlek är 1200 kvm.

  PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
  Byggnader skall förses med utkastare och dagvatten fördröjas lokalt inom tomtmark innan dagvattnet leds vidare via närliggande lågpunkter och diken.
  Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3 meter och den skall placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns.

  Högsta antal våningar: 2

  UNDER AVSTYCKNING
  Fastigheten är under avstyckning. När detta är klart kan korrekt areal, ev inteckningar, ny adress samt rättigheter/belastningar redovisas. Kontakta mäklare Leif Eriksson på 0171-243 15 eller mail: leif.eriksson@maklarhuset.se för ytterligare information.

  DETALJPLAN EXPLOATERINGSAVTAL
  Enligt gällande detaljplan och exploateringsavtal ska exploatören ansvara för genomförandet, dvs projektera, utföra och bekosta gata, nätstation, gång- och cykelvägar, lekplats och grönytor. Exploatören ansvarar för drift och underhåll av detta framtill det bildats gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening som då tar över ansvaret.
  Enligt avtalet ska exploatören även projektera, utföra och bekosta Va-anläggningar som kommunen sedan tar över och är huvudman för.

  Sedan detaljplanen togs fram har kommunen tagit fram riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden. Enligt riktlinjerna är huvudregeln att kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark (gata, park och natur) inom planlagda områden om det inte finns särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap. Så om en exploatör vill att kommunen ska anlägga gator samt ansvara för den framtida driften och underhållet i detta område så är det möjligt. För detta krävs dock att exploatören ansöker om planändring så att gatumarken ändras från kvartersmark till allmän platsmark.
  Anläggandet av gator sker dock på exploatörens bekostnad och kommunen skulle i detta fall bygga ut all infrastruktur på en gång.
Ekonomi
 • Upplåtelseform
  Tomt
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Området
 • Fjärdhundra ligger knappt 20 km norr om Enköping i ett vackert jordbrukslandskap med rötter i historien. Befolkningsmängd ca 1000 personer.

  FÖRSKOLA/SKOLA
  I lugna, gemytliga Fjärdhundra finns flertal förskolor samt Fjärdhundraskolan erbjuder grundskola för årskurs 1-9 samt fritidsverksamhet.

  IDROTT
  Aktiv idrottsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.
Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Sponsrade länkar
Dokument & Länkar
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn

Liknande bostäder i närheten
Tips & inspiration
Följ oss i sociala medier