Sök Meny
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse
Sundsvall
Sundsvall

Sundsvall / Sundsvall

Försäljning för flytt av villorna i Petersvik

Nu erbjuder Sundsvalls kommun möjligheten att köpa de anrika byggnaderna på Petersvik. Hus samt övriga byggnader säljes som lösöre vilket innebär att ni som köpare ansvarar för demontering och flytt samt frakt själva.

Se bilagda dokument för detaljerad information om byggnaderna samt information om anbudsförfarande.

Sponsrade länkar
Översiktskarta
Översiktskarta
Villa 1 "Grankulla"
Villa 1 "Grankulla"
Villa 1 "Grankulla"
Villa 1 "Grankulla"
Villa 1 "Grankulla"
Villa 1 "Grankulla"
Villa 2 "Solbacken"
Villa 2 "Solbacken"
Villa 2 "Solbacken"
Villa 2 "Solbacken"
Villa 2 "Solbacken"
Villa 2 "Solbacken"
Villa 2 "Solbacken"
Villa 2 "Solbacken"
Villa 3 "Granlivägen 17"
Villa 3 "Granlivägen 17"
Villa 3 "Granlivägen 17"
Villa 3 "Granlivägen 17"
Vill du veta vad din bostad är värd?

Fyll i dina kontaktuppgifter så bjuder vi på en fri muntlig värdering av din bostad.

Genom att klicka på knappen Kontakta mig godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn

Villa 3 "Granlivägen 17"
Villa 3 "Granlivägen 17"
Villa 4 "Hållnäs"
Villa 4 "Hållnäs"
Villa 4 "Hållnäs"
Villa 4 "Hållnäs"
Sponsrade länkar
Villa 4 "Hållnäs"
Villa 4 "Hållnäs"
Villa 5 "Trädgårdsmästarbostaden"
Villa 5 "Trädgårdsmästarbostaden"
Villa 5 "Trädgårdsmästarbostaden"
Villa 5 "Trädgårdsmästarbostaden"
Villa 5 "Trädgårdsmästarbostaden"
Villa 5 "Trädgårdsmästarbostaden"
Villa 6 "Thurebo"
Villa 6 "Thurebo"
Villa 6 "Thurebo"
Villa 6 "Thurebo"
Villa 6 "Thurebo"
Villa 6 "Thurebo"
Villa 6 "Thurebo"
Villa 6 "Thurebo"
Villa 7 "Granli"
Villa 7 "Granli"
Villa 7 "Granli"
Villa 7 "Granli"
Villa 7 "Granli"
Villa 7 "Granli"
Villa 7 "Granli"
Villa 7 "Granli"
Villa 8 "Viken"
Villa 8 "Viken"
Villa 8 "Viken"
Villa 8 "Viken"
Villa 8 "Viken"
Villa 8 "Viken"
Fakta om bostaden
Beskrivning
Övrigt
 • Följande förutsättningar gäller för köp av lös egendom

  • Samtliga byggnader är placerade på fastigheten Korsta 7:56

  • Byggnaderna säljs som lös egendom, byggnad på ofri grund för bortforsling .

  • Visning kommer att ske av enbart de byggnader där intresse är anmält.

  • En förutsättning för försäljningen är att investeringsbeslut fattas,
  vilket kan ske tidigast 2018-04-01.

  • Försäljning kommer att ske genom anbud, 1 anbud/intressent och byggnad. Anbud kommer att kunna lämnas från den 17 september till den 14 december 2017.

  • Skriftligt anbudsförfarande med senaste datum för anbud 2017-12-14, ange namn eller nummer på vilken byggnad anbudet avser.

  • Lagt bud ligger och är bindande för anbudgivaren.

  • Lägsta anbudspris 1 krona.

  • Sundsvalls Kommun har fri prövningsrätt.
  Kommunen kan avbryta anbudsförfarandet om det finns fler anbudsgivare på vinnande summa för samma byggnad vid anbudstidens utgång. Säljaren kan då välja att avsluta anbudsförfarandet för enskild byggnad och övergå till sedvanlig budgivning.

  • Byggnaderna överlåts i befintligt skick.

  • Byggnaderna säljs med sedvanlig friskrivningsklausul.

  • Köparen svarar för och bekostar i sin helhet bortforslande av den lösa egendomen. Grundläggning får lämnas kvar på fastigheten.

  • Erforderliga myndighetskontakter typ bygglov, rivningslov samt proppning av befintliga ledningar mm bekostas av köparen, skulle inte samtliga kommunala beslut fattas och kontrakt hävs med köpare så kommer kommunen att stå för de myndighetskostnader
  kontrakterad köparen har haft(rivningslov, bygglov).

  • Kostnader för nyförvärv av ex. tomt ersätts ej vid ev. hävning av kontrakt på grund av att kommunala beslut inte erhålls.

  • Vid köp kommer köparen ta över de abonnemang som finns på objektet (tidigast 1 april) och vid rivning ska dessa avslutas via köparens försorg.

  • Vid avtalsskrivning åläggs köparen att bortforsla den lösa egendomen inom angiven tid i avtalet.

  • Köpet verkställs tidigast 1/4 2018. (förutsättning att investeringsbeslut är fattat)

  • Tidigast tid för flytt: 1/4 2018 . (förutsättning att investeringsbeslut är fattat)

  • Senast dag för flytt: 31/10 2018. Sista dag för flytt gäller oavsett om tidigaste dag för flytt förskjuts enligt den information vi sitter på i dag.

  • Är inte villorna flyttade 31/10 2018 får köparen erlägga vite om 300 000kr

  • Vad händer om investeringsbeslutet inte tas?
  Utifrån vårt uppdrag och de beslut som fattas avseende villorna i Petersvik så kommer inga villor eller övriga byggnader att flyttas eller rivas innan vi har ett investeringsbeslut.

  • När kommer villorna tidigast flyttas/rivas?
  När det är helt klart med vilka villor som ska flyttas och vilka som kommer att rivas ska vi invänta investeringsbeslut från Sundsvalls kommun innan vi kan verkställa arbetet. Investeringsbeslutet beräknas att komma under första kvartalet 2018. Med nuvarande tidplan räknar vi sedan med att villorna är borta från området under hösten 2018.

  • Hur anmäler jag mig för visning?
  Kontakta mäklaren enligt instruktion i annonsen. Visningar kommer ske på utsatta datum enligt mäklarannonsen då det är svårhanterat att öppna upp för visning för enskilda intressenter.

  • Hur lämnar jag anbud?
  Anbud lämnas enligt instruktion i annonsen för villan resp. övriga byggnader. Gå in på mäklarens hemsida och följ instruktionerna eller kontakta Mäklarhuset för frågor som rör försäljningen.

  • Varför så lång anbudstid?
  Anbudstiden är tilltagen för att potentiella köpare ska få möjligheten att kolla upp vad som krävs innan ett bindande anbud lämnas. När man säljer lös egendom gäller andra regler än vid försäljning av en fastighet.

  • Kan jag lämna anbud på delar av villorna så som fönster, dörrar, kakelugnar etc.?
  I ett första skede är det den kompletta byggnaden som ska säljas. Blir inte villan såld, utan istället ska rivas, kan det bli aktuellt att delar av villan säljs separat.
  I detta första skede uppmanar vi intresserade - av delar av byggnaderna - att lämna in en intresseanmälan till mäklaren med namn, mail, telefon, typ av objekt och del. Den intresseanmälan ligger sedan som en kontaktlista om villan inte blir såld. Inför rivning kommer sedan en kontakt tas med de registrerade intresserade.

  • När kommer besked om vilka villor som blivit sålda för flytt och vilka som kommer att rivas?
  Anbudslämningen pågår fram till 14 december och under dec 2017/jan 2018 väntas detta vara klart.


  • Vilka myndighetsbeslut (rivningslov, bygglov etc.) är nödvändiga för den som tänker flytta villan?
  Kontakt måste tas med bygglovsavdelningen i Sundsvall och bygglovsavdelningen på den ort dit villan ska flyttas för att säkerhetsställa vad som gäller för just den villan och för just det fallet. Det är anbudslämnarens ansvar att se till att samtliga beslut erhålls i tid.

  • Finns ritningar på villorna, övriga handlingar?
  Det finns sporadisk dokumentation vad gäller ritningar och övriga handlingar. Inga konstruktionsritningar finns att tillgå. En del information kan man få genom dokumentet ”Kulturhistorisk dokumentation” av villorna som ligger med i annonsen av villan via mäklarens hemsida. Andra dokument kan finnas. Ta då kontakt med bygglovsavdelningen i Sundsvall och ange fastighet (gammal fastighetsbeteckning) samt ev. adress.

  • Vad är den gamla fastighetsbeteckningen för respektive villa?
  I dag ligger alla villor under samma fastighetsbeteckning men tidigare har det varit enskilda beteckningar. En sammanställning över villornas gamla fastighetsbeteckningar samt adresser finns att tillgå i dokumentet Kulturhistorisk dokumentation.

  • Vid intresse för köp av enskilda delar av byggnader så lämnar man intresseanmälan till fastighetsmäklare för detta. Där anges vilken byggnad man avser, namn och nummer samt del man är intresserad av. Skulle sedan försäljning av villan ej ske så kontaktas intressenter i ett senare skede.

  Det finns sporadisk dokumentation vad gäller ritningar och övriga handlingar. Inga konstruktionsritningar finns att tillgå. En del information kan man få genom dokumentet ”Kulturhistorisk dokumentation” av villorna som ligger med i annonsen av villan via mäklarens hemsida.

  Bygglovarkivet finns tillgängligt via nätet där man själv kan gå in och kolla. Bygglovarkivet finns på sundsvallskommuns hemsida www.sundsvall.se eller via dirketlänk http://sundsvall.se/kommun-och-politik/arenden-och-handlingar/diarium-och-arkiv/ritnings-geo-och-bygglovarkiv/

  Ange fastighet (gammal fastighetsbeteckning) samt ev. adress vid sökningen.
  Har ni övriga frågor om gamla ritningar ta då kontakt med bygglovsavdelningen i Sundsvall.
Ekonomi
 • Byggnadsvärde
  0 kr
 • Markvärde
  0 kr
 • Upplåtelseform
  Småhus
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn

  Bostad / Sverige / Västernorrland / Sundsvall