Alla bilder

Sundsvall / Sundsvall

Försäljning för flytt av villorna i Petersvik

Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse Budgivning

OBS! Uppdaterade förutsättningar för köp, komplett information finns under "dokument och länkar"

Nu erbjuder Sundsvalls kommun möjligheten att köpa de anrika byggnaderna på Petersvik. Hus samt övriga byggnader säljes som lösöre vilket innebär att ni som köpare ansvarar för demontering och flytt samt frakt själva.

Se bilagda dokument för detaljerad information om byggnaderna samt information om anbudsförfarande.

Sponsrade länkar
Bilder
Översiktskarta
Villa 1 "Grankulla"
Villa 1 "Grankulla"
Villa 1 "Grankulla"
Villa 2 "Solbacken"
Villa 2 "Solbacken"
Villa 2 "Solbacken"
Villa 2 "Solbacken"
Villa 3 "Granlivägen 17"
Villa 3 "Granlivägen 17"
Villa 3 "Granlivägen 17"
Villa 4  "Hållnäs"
Visa alla 28 bilder
Fakta
Fakta
Beskrivning
Övrigt
  • FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KÖP

    Följande förutsättningar gäller för köp av lös egendom:

    • Samtliga byggnader är placerade på fastigheten Korsta 7:56.

    • Byggnaderna säljs som lös egendom, byggnad på ofri grund för
    bortforsling.

    • Visning kommer att ske av enbart de byggnader där intresse är anmält.

    • En förutsättning för försäljningen är att investeringsbeslut vinner laga kraft senast 2018-04-01.
    Om inte investeringsbeslut vinner laga kraft senast 2018-04-01 avbryts försäljningsprocessen.

    • Försäljning kommer att ske genom anbud, 1 anbud/intressent och byggnad.
    Anbud kommer att kunna lämnas från den 17 september till den 14 december 2017.

    • Skriftligt anbudsförfarande med senaste datum för anbud 2017-12-14,
    ange namn eller nummer på vilken byggnad anbudet avser.

    • Lagt bud ligger och är bindande för anbudsgivaren.

    • Lägsta anbudspris 1 krona.

    • Sundsvalls Kommun har fri prövningsrätt.
    Kommunen kan avbryta anbudsförfarandet om det finns fler anbudsgivare
    på vinnande summa för samma byggnad vid anbudstidens utgång.
    Kommunen kan då välja att avsluta anbudsförfarandet för enskild byggnad
    och övergå till sedvanlig budgivning.

    • Byggnaderna överlåts i befintligt skick.

    • Byggnaderna säljs med sedvanlig friskrivningsklausul.

    • Köparen svarar för och bekostar i sin helhet bortforslande av den lösa egendomen. Grundläggning får lämnas kvar på fastigheten.

    • Inga kostnader för framtagande av ert anbud ersätts (resekostnader, offertkostnader etc.)


    • Vinnande anbudsgivares kostnader för ev. myndighetskontakter typ bygglov, rivningslov som uppstått efter tilldelning (jan 2018) och före 2018-04-01
    ersätts om investeringsbeslut inte vinner laga kraft senast 2018-04-01.

    • Kostnader för nyförvärv av tomt samt ev. grundläggning eller andra förberedelsearbeten ersätts ej.

    • Vid köp kommer köparen ta över de abonnemang som finns på objektet
    (tidigast 1 april) och vid rivning ska dessa avslutas via köparens försorg.

    • Köpeavtal tecknas så snart som möjligt efter att investeringsbeslut vunnit laga kraft.

    • Tidigast tid för flytt: 1/4 2018 (när köpeavtal tecknats).

    • Senast dag för flytt: 31/10 2018.

    • Är inte villorna flyttade 31/10 2018 får köparen erlägga vite om 300 000 kr.

    • Vad händer om investeringsbeslutet inte tas?
    Utifrån vårt uppdrag och de beslut som fattats avseende villorna i Petersvik
    så kommer inga villor eller övriga byggnader att flyttas eller rivas innan
    investeringsbeslut vunnit laga kraft.
    Om försäljningsprocessen avbryts pga. investeringsbeslut inte vunnit laga
    kraft senast 2018-04-01 kommer vi att försöka få till stånd en flytt av villorna
    i ett senare skede i den mån detta är praktiskt möjligt.

    • När kommer villorna tidigast flyttas/rivas?
    När det är helt klart vilka villor som kommer att flyttas och vilka som
    kommer att rivas ska vi invänta investeringsbeslut från Sundsvalls kommun
    innan vi kan verkställa arbetet. Investeringsbeslutet beräknas att komma
    under första kvartalet 2018. Med nuvarande tidplan räknar vi sedan med att
    villorna är borta från området under hösten 2018.

    • Hur anmäler jag mig för visning?
    Kontakta mäklaren enligt instruktion i annonsen. Visningar kommer ske på
    utsatta datum enligt mäklarannonsen då det är svårhanterat att öppna upp
    för visning för enskilda intressenter.

    • Hur lämnar jag anbud?
    Anbud lämnas enligt instruktion i annonsen för villan resp. övriga
    byggnader. Gå in på mäklarens hemsida och följ instruktionerna eller
    kontakta Mäklarhuset för frågor som rör försäljningen.


    • Varför så lång anbudstid?
    Anbudstiden är tilltagen för att potentiella köpare ska få möjligheten att kolla
    upp vad som krävs innan ett bindande anbud lämnas. När man säljer lös
    egendom gäller andra regler än vid försäljning av en fastighet.

    • Kan jag lämna anbud på delar av villorna så som fönster, dörrar,
    kakelugnar etc.?
    I ett första skede är det den kompletta byggnaden som ska säljas. Blir inte
    villan såld, utan istället ska rivas, kan det bli aktuellt att delar av villan säljs
    separat.
    I detta första skede uppmanar vi intresserade - av delar av byggnaderna -
    att lämna in en intresseanmälan till mäklaren med namn, mail, telefon, typ
    av objekt och del. Den intresseanmälan ligger sedan som en kontaktlista
    om villan inte blir såld. Inför rivning kommer sedan en kontakt tas med de
    registrerade intresserade.

    • När kommer besked om vilka villor som ska säljas för flytt och vilka som
    kommer att rivas?
    Anbudslämningen pågår fram till 14 december och under dec 2017/jan
    2018 väntas detta vara klart.

    • Vilka myndighetsbeslut (rivningslov, bygglov etc.) är nödvändiga för den
    som tänker flytta villan?
    Kontakt måste tas med bygglovsavdelningen i Sundsvall och
    bygglovsavdelningen på den ort dit villan ska flyttas för att säkerhetsställa
    vad som gäller för just den villan och för just det fallet. Det är
    anbudslämnarens ansvar att se till att samtliga beslut erhålls i tid.

    • Finns ritningar på villorna, övriga handlingar?
    Det finns sporadisk dokumentation vad gäller ritningar och övriga
    handlingar. Inga konstruktionsritningar finns att tillgå. En del information kan
    man få genom dokumentet ”Kulturhistorisk dokumentation” av villorna som
    ligger med i annonsen av villan via mäklarens hemsida. Andra dokument
    kan finnas. Ta då kontakt med bygglovsavdelningen i Sundsvall och ange
    fastighet (gammal fastighetsbeteckning) samt ev. adress.
    Bygglovarkivet finns tillgängligt via nätet där man själv kan gå in och kolla.
    Bygglovarkivet finns på sundsvallskommuns hemsida www.sundsvall.se
    eller via dirketlänk http://sundsvall.se/kommun-och-politik/arenden-ochhandlingar/
    diarium-och-arkiv/ritnings-geo-och-bygglovarkiv/
    Ange fastighet (gammal fastighetsbeteckning) samt ev. adress vid
    sökningen.
    Har ni övriga frågor om gamla ritningar ta då kontakt med
    bygglovsavdelningen i Sundsvall.


    • Vad är den gamla fastighetsbeteckningen för respektive villa?
    I dag ligger alla villor under samma fastighetsbeteckning men tidigare har
    det varit enskilda beteckningar. En sammanställning över villornas gamla
    fastighetsbeteckningar samt adresser finns att tillgå i dokumentet
    Kulturhistorisk dokumentation.
Ekonomi
  • Byggnadsvärde
    0 kr
  • Markvärde
    0 kr
  • Upplåtelseform
    Småhus
  • Boendekalkyl
    Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Sponsrade länkar
Dokument & Länkar
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn

Liknande bostäder i närheten

Vill du att vi håller dig uppdaterad så snart vi publicerar liknande bostäder?

Skapa bevakning
Tips & inspiration
Följ oss i sociala medier