Hur mycket Mäklarhuset är du?

Skulle du känna dig hemma på Mäklarhuset? Svara på några frågor och se om du delar vårt synsätt.

 • Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig?

  • Jag sätter upp egna mål och kör mitt eget race, bara jag uppnår målen så spelar vägen dit ingen större roll.

  • Jag arbetar målinriktat utifrån både mina egna mål och kontorets övergripande mål och strategi. Jag har en stark vilja att ständigt utvecklas både som person och i min yrkesroll. Därför inser jag att vägen dit går snabbare om jag utbyter erfarenheter med andra.

  • Jag är noga med att informera ledningen om mina ambitioner och lämnar över ansvaret till min chef att skapa möjligheterna.

 • Du är mäklare och träffar en kund som vill sälja sin bostad omgående. Kunden har orealistiskt höga förväntningar på värdet av bostaden och vill gå ut med ett, enligt din mening, alldeles för högt försäljningspris. Vad gör du?

  • Om det krävs för att få in affären, så spelar du med. Slutpriset avgörs ändå av marknaden.

  • Du är ärlig och tar dig tid för att förstå vad kunden grundar sitt antagande på. Du förklarar på ett övertygande sätt hur marknaden ser ut och vilka konsekvenserna kan bli om ni väljer att gå ut med ett orealistiskt försäljningspris.

  • Du berättar att du är av en annan uppfattning, men säger att ni självklart kan lägga ut bostaden till det försäljningspris som kunden önskar.

 • Du är kontorschef och det ringer en kund som är missnöjd med hur en av dina anställda mäklare har hanterat en affär. Vad gör du?

  • Du lyssnar på kunden utan att ta ställning och ber att få återkomma när du pratat med den ansvariga mäklaren. Du vill få en helhetsbild av situationen och tillsammans med mäklaren hitta en lösning.

  • Du lyssnar på kunden och löser problemet utan att blanda in ansvarig mäklare. Det blir enklast så. Det man inte vet, har man inte ont av.

  • Du ber kunden att ringa direkt till den ansvariga mäklaren, eftersom du saknar insyn i händelseförloppet. Ansvaret ligger hos mäklaren.

 • Du tycker inte att CRM-systemet fungerar optimalt som arbetsredskap. Vissa moment känns omständliga. Vad gör du?

  • Du blir irriterad och visar din frustration genom att berätta för dina kollegor om bristerna.

  • Du hittar en egen lösning som i och för sig innebär att du hoppar över ett moment i arbetsprocessen, men det går fortast och smidigast så.

  • Du diskuterar problemet med dina kollegor och tillsammans tar ni fram ett förslag som ni delger huvudkontorets IT-avdelning.

 • Ni har fått en ny mäklarpraktikant på kontoret som frågar dig om han/hon får följa med dig på ett kundmöte. Vad gör du?

  • Hänvisar på ett vänligt men bestämt sätt till kontorschefen. Det ingår inte i dina arbetsuppgifter att vara handledare.

  • Du säger självklart ja. Alla har vi varit nya på jobbet. Du känner ansvar för att bidra till kontorets bästa. Du fortsätter sedan att bjuda med praktikanten på kundmöten.

  • Du svarar svävande och ber att få återkomma om och när det skulle passa. Det känns inte som rätt prioritet.

Karriär