Varför inte göra framtiden lite enklare?

Mäklarhuset är helt privatägt och är Sveriges största mäklarföretag som inte är franchise. Vi har cirka 500 medarbetare på över 100 kontor runt om i Sverige och i delar av Spanien. Vår företagskultur genomsyras av entreprenörskap, en unik laganda och ett stort fokus på kvalité. Med moderna verktyg, digitala stödsystem och förmågan att tänka nytt där andra tänker traditionellt vill vi göra bostadsmarknaden till en mindre krånglig plats att vara på. Allt för att göra det enkelt för kunden att både köpa och sälja. Vårt mål är inte att bli störst, men alltid att vara bäst!

Med moderna verktyg, digitala stödsystem och förmågan att tänka nytt där andra tänker traditionellt, vill vi utmana hela mäklarbranschen. Resultatet är att vi har legat i toppen av SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) mätningar över Sveriges mest nöjda kunder sedan mätningarna startade 2008.


Erik Wikander, VD

En bättre start på din karriär är svår att tänka sig.

Mod – Vi vågar satsa på att vara bäst, inte störst. Den som arbetar hos oss tror på sin egen förmåga att lyckas och vågar utmana sig själv. Utbildning och personlig utveckling är en självklar del av vår vardag.

Empati – Vi utgår alltid från kunden genom att lyssna och tänka på den långsiktiga relationen. På Mäklarhuset bryr vi oss om våra medarbetare. Det är viktigt för oss att du känner dig uppskattad. Det är ditt välbefinnande som gör oss framgångsrika.

Flow - Allt vi gör, gör vi för kunderna. Det ska kännas lika enkelt, smidigt och lustfyllt för dem att köpa som att sälja. Genom stora investeringar i digital teknik förenklar och effektiviserar vi arbetet så att vi alla får tid till att göra fler affärer och engagera oss i varje kund. Enkelheten är vår ledstjärna.

Karriär