Sök Meny
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse
Boning Fastigheter
Tranås / Tranås - Aneby
Fastighetsbestånd-Tranås
Driftkostnad: 1 819 200 kr/år
Fastigh.bet: Fastighetsbestånd i Tranås
Totalareal: 11 279 kvm

Tranås - Tranås - Aneby / Fastighetsbestånd-Tranås

Fastighetsbestånd i Tranås

Fastighetsbestånd i Tranås och Aneby innehållande 10 hyreshus med en uthyrningsbar bruksarea om 4 548 m². Nio fastigheter är belägna i Tranås och en fastighet finns i Aneby kommun. Totalt innehåller beståndet 64 bostadslägenheter om
4 353 m², en lokal om 120 m², 4 förrådslokaler om 75 m² och 40 st garage/p-platser. Beräknat hyresvärde 2017 ca 3.9 MSEK.

Försäljning av fastigheterna sker via indikativa bud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheterna.

Fastigheterna överlåtes i första hand genom försäljning av aktier bolag dit vilket fastigheterna paketeras innan överlåtelsen. Hela beståndet eller del av beståndet kan överlåtas. Bud lämnas på underliggande fastighetsvärde med eventuella avdrag för latent skatt. Som underlag för bolaget vid sådan överlåtelse hänvisas till redovisad proformabalansräkning.

Indikativa bud skall vara Mäklarhuset Gomér & Andersson tillhanda senast 2017-04-07.

Fastighetsbeståndet innehåller följande objekt:

Tranås Lyran 5 med adress Majorsgatan 24 A-B, 573 41 Tranås,
Aneby Södra Lund 3:180 med adress Bygatan 33 A-F, 573 73 Sunnhultsbrunn,
Tranås Muraren 1 med adress Hantverkaregatan 11, 573 34 Tranås,
Tranås Spinnaren 1 med adress Sågaregatan 8, 573 34 Tranås,
Tranås Spinnaren 9 med adress Spinnaregatan 5, 573 34 Tranås,
Tranås Spinnaren 11 med adress Sågaregatan 6, 573 34 Tranås,
Tranås Höken 14 med adress Sveagatan 21 B, 573 31 Tranås,
Tranås Snickaren 13 med adress Snickaregatan 4, 573 34 Tranås,
Tranås Väduren 1 med adress Jägaregatan 5, 573 41 Tranås,
Tranås Bägaren 4 med adress Majorsgatan 11, 573 40 Tranås.

Sponsrade länkar
Lyran 5, Majorsgatan 24 A-B, Tranås
Lyran 5, Majorsgatan 24 A-B, Tranås
Lyran 5, Majorsgatan 24 A-B, Tranås
Lyran 5, Majorsgatan 24 A-B, Tranås
Södra Lund 3:180, Bygatan 33 A-F, Sunhultsbrunn
Södra Lund 3:180, Bygatan 33 A-F, Sunhultsbrunn
Södra Lund 3:180, Bygatan 33 A-F, Sunhultsbrunn
Södra Lund 3:180, Bygatan 33 A-F, Sunhultsbrunn
Muraren 1, Hantverkaregatan 11, Tranås
Muraren 1, Hantverkaregatan 11, Tranås
Muraren 1, Hantverkaregatan 11, Tranås
Muraren 1, Hantverkaregatan 11, Tranås
Spinnaren 1, Sågaregatan 8, Tranås
Spinnaren 1, Sågaregatan 8, Tranås
Spinnaren 1, Sågaregatan 8, Tranås
Spinnaren 1, Sågaregatan 8, Tranås
Spinnaren 9, Spinnaregatan 5, Tranås
Spinnaren 9, Spinnaregatan 5, Tranås
Spinnaren 11, Sågaregatan 6, Tranås
Spinnaren 11, Sågaregatan 6, Tranås
Spinnaren 11, Sågaregatan 6, Tranås
Spinnaren 11, Sågaregatan 6, Tranås
Höken 14, Sveagatan 21 B, Tranås
Höken 14, Sveagatan 21 B, Tranås
Höken 14, Sveagatan 21 B, Tranås
Höken 14, Sveagatan 21 B, Tranås
Sponsrade länkar
Snickaren 13, Snickaregatan 4, Tranås
Snickaren 13, Snickaregatan 4, Tranås
Snickaren 13, Snickaregatan 4, Tranås
Snickaren 13, Snickaregatan 4, Tranås
Väduren 1, Jägaregatan 5, Tranås
Väduren 1, Jägaregatan 5, Tranås
Väduren 1, Jägaregatan 5, Tranås
Väduren 1, Jägaregatan 5, Tranås
Bägaren 4, Majorsgatan 11, Tranås
Bägaren 4, Majorsgatan 11, Tranås
Bägaren 4, Majorsgatan 11, Tranås
Bägaren 4, Majorsgatan 11, Tranås
Fakta
Beskrivning
Hyreshusbyggnad - Lyran 5
 • Namn på byggnaden
  Lyran 5
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1940
 • Taxeringsvärde
  2 129 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1940
 • Teknisk beskrivning
  Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus med bostäder i 2,5 våning samt källare. Enligt taxerade uppgifter är byggnaden uppförd 1940. Byggnaden är uppförd med gjuten betongkällare, troligen betongstomme, plåttak samt fasader klädda med tegel. Fönster är av både äldre 2-glastyp samt nyare 2-glastyp med isolerglas.
 • Kommentar
  Adress: Majorsgatan 24 A-B, Tranås
  Uthyrningsbar area: 582 kvm fördelat på 9 lägenheter.
  Beskrivning & Omgivning: Centralt belägen fastighet i Ängaryd vid Majorsplansrondellen. Cirka tio min promenad till resecentrum och matvaruaffärer. Mycket nära till folkskola, dagis, låg till högstadiet. Nära till grönområden, motionsslingor samt en liten insjö med badmöjlighet.
  Parkering: Parkeringsplatser finns att hyra invid byggnaden.
  Kommunikationer: Busshållplats invid fastigheten och på ca 10 min tar du dig till resecentrum med tåg och buss till olika destinationer.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning sker med fjärrvärme, växlare från 1980, via vattenburet system.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp
Hyreshusbyggnad - Bägaren 4
 • Namn på byggnaden
  Bägaren 4
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1950
 • Taxeringsvärde
  2 663 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1950
 • Teknisk beskrivning
  Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus i 3 våningar samt källare. Enligt taxerade uppgifter är byggnaden uppförd 1950. Byggnaden är uppförd med gjuten betongkällare, stomme troligen av betong, tegeltak samt fasader klädda med plåt och tilläggsisolering. Fönster är av äldre 2-glastyp i träkarm.
 • Kommentar
  Adress: Majorsgatan 11, Tranås
  Uthyrningsbar Area: 555 kvm fördelat på 8 lägeneheter
  Omgivning: Granne med vår fastighet på Majorsgatan 24. Cirka tio min. promenad till resecentrum skolor och mataffärer. Nära till grönområden, motionsslinga samt en liten insjö med badmöjlighet.
  Parkering: Parkeringsplatser finns att hyra invid byggnaden.
  Kommunikationer: Ca 10-15 min till resecentrum. Busshållplats invid byggnaden.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning sker med fjärrvärme, växlare från 1980, via vattenburet system.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
Hyreshusbyggnad - Höken 14
 • Namn på byggnaden
  Höken 14
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1937
 • Taxeringsvärde
  2 013 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1937
 • Teknisk beskrivning
  Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus i 2,5 våning med källare. Byggnaden är enligt taxerade uppgifter uppförd 1937. Byggnaden är uppförd med gjuten källare, betongstomme, tegel-tak samt fasader klädda med tilläggsisolering och plåt. Fönster är av 2-glastyp med isolerglas och aluminiumkarm.
 • Kommentar
  Adress: Sveagatan 21 B, Tranås
  Uthyrningsbar area: 574 kvm fördelat på 10 bostadslägenheter om 544 m² och en förrådslokal om 30 m².
  Beskrivning & omgivning: Huset i hörnet Sveagatan/Torsgatan har en härlig trädgård på baksidan med fruktträd och rabatter. Mycket nära grönområden och träningscenter. Tio min promenad till närmaste mataffär, busshållplats och Tranås affärsgata, Storgatan.
  Parkering: Parkeringsplatser finns att hyra invid byggnaden.
  Kommunikationer: På ca 5-10 minuter tar du dig till service och kommunikationer.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning sker med fjärrvärme via vattenburet system. Ålder på värmeväxla-ren är okänd. Ventilation utgörs av självdrag.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
Hyreshusbyggnad - Snickaren 13
 • Namn på byggnaden
  Snickaren 13
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1946
 • Taxeringsvärde
  1 531 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1970
 • Teknisk beskrivning
  Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus i 2 våningar samt källare. Enligt taxerade uppgifter är byggnaden uppförd 1946 medan värdeåret är 1970. Byggnaden är uppförd med gjuten betong-källare, stomme troligen av betong, tegeltak samt fasader klädda med puts och tilläggsisolering. Fönster är av äldre 2-glastyp i träkarm.
 • Kommentar
  Adress: Snickaregatan 4, Tranås
  Uthyrningsbar area: 555 kvm fördelat på 6 st bostadslägenheter om 410 m², förrådslokal om 25 m² samt en lokal om 120 m².
  Omgivning: Beläget på norr i Tranås, nära skolor, vårdcentral och hamn. Cirka femton min. promenadväg från resecentrum och matbutiker mm. Ca en minuts gångväg till busshållplats, cirka tio minuters cykelväg från golfbana och grönområden. Tillgång till trädgård.
  Parkering: Parkeringsplatser finns att hyra.
  Kommunikationer: På ca 15 min når du resecentrum.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning sker med fjärrvärme, växlare från 1982 samt 1992, via vattenburet system.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
Hyreshusbyggnad - Spinnaren 1
 • Namn på byggnaden
  Spinnaren 1
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1941
 • Taxeringsvärde
  1 100 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1971
 • Teknisk beskrivning
  Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus i 2,5 våning samt källare. Enligt taxerade uppgifter är byggnaden uppförd 1941 med värdeår 1971. Detta indikerar att byggnaden varit föremål för någon form av renovering. Byggnaden är uppförd med gjuten betongkällare, stomme troligen av betong, tegeltak samt fasader klädda fasadtegel. Fönster är av äldre 2-glastyp med isolerglas.
 • Kommentar
  Adress: Sågaregatan 8, Tranås
  Uthyrningsbar area: 280 kvm fördelat på 4 st bostadslägenheter.
  Beskrivning & Omgivning: Lugnt och familjärt område centralt/norr i Tranås med uteplats och fruktträd i trädgården. Mycket nära till skolor, dagis, vårdcentrum och hamnen. Ca tio minuters promenadväg till resecentrum och mataffärer mm.
  Parkering: Garageplats finns att hyra.
  Kommunikationer: På ca 10 minuter tar du dig till centralstationen.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning sker med fjärrvärme, växlare från 2003, via vatten-buret system.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
Hyreshusbyggnad - Spinnaren 9
 • Namn på byggnaden
  Spinnaren 9
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1940
 • Taxeringsvärde
  1 631 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1987
 • Teknisk beskrivning
  Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus i 2,5 våning med källare. Enligt taxerade uppgifter är byggnaden uppförd 1940 med värdeår 1987. Detta stämmer väl överens med uppgift om att byggnaden har genomgått ROT-renovering. Byggnaden är uppförd med gjuten betongkällare, stomme troligen av betong, plåttak samt fasader klädda puts och tilläggsisolering. Fönster är av 2-glastyp.
 • Kommentar
  Adress: Spinnaregatan 5, Tranås
  Uthyrningsbar area: 371 kvm fördelat på 5 st bostadslägenheter.
  Beskrivning & omgivning: Lugnt beläget centralt/norr i Tranås. Cirka tio min promenad till centurm/ resecentrum. Tillgång till trädgård på baksidan av huset-
  med fruktträd och härliga ytor grönytor.
  Parkering: Garage eller parkeringsplatser med el-uttag finns att hyra.
  Kommunikationer: På ca 10 min tar du dig till centralstationen.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning sker med fjärrvärme, växlare troligen från tidigt 1980-tal, via vattenburet system.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp
Hyreshusbyggnad - Spinnaren 11
 • Namn på byggnaden
  Spinnaren 11
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1948
 • Taxeringsvärde
  1 351 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1978
 • Teknisk beskrivning
  Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus i 2 våningar samt källare. Enligt taxerade uppgifter är byggnaden uppförd 1948 med värdeår 1978. Detta indikerar att byggnaden varit föremål för någon form av renovering. Byggnaden är uppförd med gjuten betongkällare, stomme troligen av betong, tegeltak samt fasader klädda puts. Fönster är av 2-glastyp med isolerglas.
 • Kommentar
  Adress: Sågaregatan 6, Tranås
  Uthyrningsbar area: 402 kvm fördelat på 4 st bostadslägenheter.
  Beskrivning & Omgivning: Lugnt och familjärt område centralt/norr i Tranås. Mycket nära till skolor, dagis, vårdcentrum och hamnen.
  Ca tio minuters promenadväg till resecentrum och mataffärer mm.
  Parkering: Garage och parkeringsplatser finns att hyra.
  Kommunikationer: På ca 10 minuter tar du dig till centralstationen.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning sker med fjärrvärme, växlare från 1989, via vattenburet system.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
Hyreshusbyggnad - Muraren 1
 • Namn på byggnaden
  Muraren 1
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1939
 • Taxeringsvärde
  1 872 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1987
 • Teknisk beskrivning
  Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus i 2,5 våning med källare. Enligt taxerade uppgifter är byggnaden uppförd 1939 med värdeår 1987. Detta stämmer väl överens med uppgiften om att ROT-renovering har utförts vid den tidpunkten. Byggnaden är upp-förd med gjuten betongkällare, stomme troligen av betong, plåt-tak samt fasader klädda träpanel och tilläggsisolering. Fönster är av äldre 2-glastyp med träkarm.
 • Kommentar
  Adress: Hantverkaregatan 11, Tranås
  Uthyrningsbar area: 452 kvm fördelat på 7 st bostadslägenheter om 432 m² och ett förråd om 20 m².
  Beskrivning & Omgivning: Lugnt och centralt placerad fastighet i hörnet Vallgatan-Hantverkaregatan, Ulvabergsområdet. Cirka tio minuters promenad till resecentrum och mataffärer.
  Parkering: Parkeringsplatser finns att hyra invid byggnaden.
  Kommunikationer: På ca 10 min tar du dig till centralstationen.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning sker med fjärrvärme, växlare med okänt årtal, via vattenburet system och kulvertar.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
Hyreshusbyggnad - Väduren 1
 • Namn på byggnaden
  Väduren 1
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1946
 • Taxeringsvärde
  1 274 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1946
 • Teknisk beskrivning
  Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus i 2 våningar samt källare. Enligt taxerade uppgifter är byggnaden uppförd 1946. Byggnaden är uppförd med gjuten betongkällare, stomme troligen av betong, tegeltak samt fasader klädda med puts. Fönster är av 2-glastyp med isolerglas och utvändigt aluminiumkarm.
 • Kommentar
  Adress: Jägaregatan 5, Tranås
  Uthyrningsbar area: 344 kvm fördelat på 5 bostadslägenheter.
  Omgivning: Ligger uppe i Ängarydsområdet, lugnt och idylliskt med stor trädgård på baksidan.
  Parkering: Parkeringsplatser finns att hyra invid byggnaden.
  Kommunikationer: På 10 min tar du dig till resecentrum.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning sker med fjärrvärme, växlare från 2005, via vattenburet system.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
Hyreshusbyggnad - Sunhult Södra 3:180
 • Namn på byggnaden
  Sunhult Södra 3:180
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1990
 • Taxeringsvärde
  930 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1990
 • Teknisk beskrivning
  Fastigheten är bebyggd med tre bostadsbyggnader med marklägenheter ursprungligen uppförda 1990. Byggnaderna är troligen uppförda med gjuten krypgrund, trästomme, tegeltak samt fasader klädda med träpanel. Fönster är av 2-glastyp med isolerglas.
 • Kommentar
  Kommun: Aneby
  Adress: Bygatan 33 A-F, Sunnhultsbrunn,
  Uthyrningsbar area: 432 kvm fördelat på 6 lägenheter.
  Beskrivning & omgivning: Ligger i Anebys kommun. Mycket lugnt läge och idylliskt beläget i kanten av samhället gränsar fastigheten till åkrar och ängar. Varje lägenhet har egen tvättstuga med tvättmaskin och torkskåp. Egen uteplats, avskärmad med staket, på baksidan samt veranda och entré på framsidan. Carport/P-plats i separat byggnad. TV via parabol.
  Parkering: Parkeringsplatser finns att hyra i separat carport bredvid bostäderna.
  Kommunikationer: På ca 10-15 min tar du dig till Tranås med bild eller buss.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning sker med bergvärmepump, troligen från 2009, via vattenburet system och kulvertar. Ventilation utgörs av mekanisk frånluft med tilluft via självdrag.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  11279 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
Övrigt
 • Fastigheterna säljes i befintligt skick. Köparen av fastigheterna är medveten om att de i prospektet lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot säljande part om uppgifterna i beskrivningen avviker från verkliga förhållanden förutom vad som uttryckligen garanteras i kommande överlåtelseavtal.

  Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheterna och förvissa sig om fastigheternas skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheterna befinner sig.
Ekonomi
 • Taxeringsvärde
  19 529 000 kr (Fastställt avseende år 2016)
 • Typkod
  320 Hyreshusenhet, bostäder
 • Intäkter
  3 929 236 kr/år
 • Uppvärmning
  442 270 kr/år
 • Vatten och avlopp
  244 240 kr/år
 • Renhållning
  101 160 kr/år
 • Elkostnad
  313 800 kr/år
 • Hushållsström
  900 kr/år
 • Kabel-Tv
  79 980 kr/år
 • Skötsel & Underhåll schablon
  636 850 kr/år
 • Sammanlagd driftskostnad
  1 819 200 kr/år
 • Kommentarer driftkostnad
  Taxebundna kostnader avser faktiskt utfall för 2016. Övriga kostnader har bedömts schablonmässigt upp till en totalt kostnad på 400 kr/m² exkl. kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt.
 • Fastighetsskatt
  64 880 kr/år
 • Upplåtelseform
  Kommersiell
 • Pantbrev
  Det finns 10 pantbrev om totalt 22 453 876 kr.
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Hyresgästlista
Sammanfattning
 • Total area
  4548,2 kvm
 • Uthyrd total area
  4523,2 kvm
 • Vakant total area
  25 kvm
 • Total intäkt
  3 929 236 kr/år
 • Summa hyresintäkter
  3 861 856 kr/år
 • Summa vakantintäkter
  67 380 kr/år
 • Totalt antal hyresgäster
  34
 • Totalt antal bostäder
  10
 • Totalt antal lokaler
  24
 • Hyresgäst 1
  Intäkt: 496 334 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Totalt 9 lägenheter
 • Hyresgäst 2
  Intäkt: 9 421 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Omfattar två objekt, garage och förråd
 • Hyresgäst 3
  Intäkt: 354 318 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Totalt 6 lägenheter
 • Hyresgäst 4
  Intäkt: 5 519 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Avser 3 p-platser under carport.
 • Hyresgäst 5
  Intäkt: 6 300 kr/år, Status: Vakant
  Kommentar: Avser 3 st vakanta p-platser.
 • Hyresgäst 6
  Intäkt: 2 282 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Avser 1 st p-platser
 • Hyresgäst 7
  Intäkt: 389 746 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Totalt 7 lägenheter
 • Hyresgäst 8
  Intäkt: 15 000 kr/år, Status: Vakant
  Kommentar: 5 st vakanta p-platser.
 • Hyresgäst 9
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd
 • Hyresgäst 10
  Intäkt: 1 603 kr/år, Status: Uthyrd
  Area: 20 kvm, Objekttyp: Varmlager
 • Hyresgäst 11
  Intäkt: 235 913 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Totalt 4 lägenheter
 • Hyresgäst 12
  Intäkt: 10 132 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: 3 st garage
 • Hyresgäst 13
  Intäkt: 333 910 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Totalt 5 lägenheter
 • Hyresgäst 14
  Intäkt: 3 240 kr/år, Status: Uthyrd
 • Hyresgäst 15
  Intäkt: 9 128 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Totalt 4 st p-platser med eluttag
 • Hyresgäst 16
  Intäkt: 317 558 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Totalt 4 lägenheter.
 • Hyresgäst 17
  Intäkt: 8 156 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Totalt 2 garageplatser
 • Hyresgäst 18
  Intäkt: 2 282 kr/år, Status: Uthyrd
 • Hyresgäst 19
  Intäkt: 467 611 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Totalt 10 st lägenheter
 • Hyresgäst 20
  Intäkt: 3 660 kr/år, Status: Uthyrd
  Area: 30 kvm, Objekttyp: Varmlager
  Kommentar: Förrådslokal
 • Hyresgäst 21
  Intäkt: 3 350 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: 2 st p-platser
 • Hyresgäst 22
  Intäkt: 3 844 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: 2 st p-platser med eluttag
 • Hyresgäst 23
  Intäkt: 2 940 kr/år, Status: Vakant
  Kommentar: P-plats med eluttag
 • Hyresgäst 24
  Intäkt: 360 310 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Totalt 6 st lägenheter
 • Hyresgäst 25
  Intäkt: 13 620 kr/år, Status: Vakant
  Area: 25 kvm, Objekttyp: Varmlager
  Kommentar: Vakant förrådslokal
 • Hyresgäst 26
  Intäkt: 46 188 kr/år, Status: Uthyrd
  Area: 120 kvm, Objekttyp: Industri/verkstad
 • Hyresgäst 27
  Intäkt: 294 193 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Totalt 5 st lägenheter
 • Hyresgäst 28
  Intäkt: 5 940 kr/år, Status: Vakant
 • Hyresgäst 29
  Intäkt: 3 955 kr/år, Status: Uthyrd
 • Hyresgäst 30
  Intäkt: 5 880 kr/år, Status: Vakant
  Kommentar: 2 st p-platser med eluttag
 • Hyresgäst 31
  Intäkt: 490 722 kr/år, Status: Uthyrd
  Kommentar: Totalt 8 st lägenheter
 • Hyresgäst 32
  Intäkt: 5 481 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Varmlager
 • Hyresgäst 33
  Intäkt: 5 940 kr/år, Status: Vakant
 • Hyresgäst 34
  Intäkt: 11 760 kr/år, Status: Vakant
  Kommentar: Totalt 4 st p-platser vakanta
Området
 • Tranås är en starkt växande kommun med ca 18 500 invånare beläget centralt i den expansiva regionen mellan Jönköping och Linköping. Staden har mycket att erbjuda så som ett varierat näringsliv, attraktiva bostadspriserna, vacker natur bredvid Sommen samt vardaglig shopping i centrum eller i de närliggande städerna.
  Tranås har visat en kontinuerlig befolkningstillväxt under de senaste tio åren och förväntas nå 20 000 invånare 2025. Kommunen erbjuder ett gynnsamt företagsklimat och har rankats som topp 30 bästa kommun i Sverige för att starta och driva ett företag (SCB, 2015). Näringslivet är väl varierat med både små och medelstora företag, där Montico, Bosch, och Carpenter är några av de största privata arbetsgivarna. Det finns ett starkt samarbete mellan näringslivet och kommunen som stöds av det lokala Företaget Tranås United. Tranås United ägs bland annat av kommunen och flera organisationer, såsom Fastighetsägarna och Svensk Handel Federation.
  Tranås läge erbjuder närhet till Norrköping, Linköping och Jönköping som är tre av Sveriges tio största städer. Läget mellan dessa städer erbjuder även tillgång till en högkvalificerad arbetskraft genom två välkända universitet, Högskolan i Jönköping och Linköping Universitet med sammanlagt mer än 50 000 studenter
  Efterfrågan på bostäder i Tranås har ökat under de senaste decennierna som en följd av en växande befolkning och bristen på nya bostäder. För att möta bostadsbristen har kommun beslutat att bygga ca 750 nya hem inom de närmaste fem åren. Både privata företag och det kommunala bostadsbolaget Tranåsbostäder investerar i Tranås. Tranåsbostäder kommer att investera ca
  1 miljard kronor i infrastruktur under de kommande åren och bygger för närvarande en ny förskola och bostäder för personer med särskilda behov. Hemberg Fastighets AB bygger för närvarande 24 bostadsrättslägenheter i centrum.
  De genomsnittliga priserna på bostadsrätter har ökat med ca 105 % under det senaste decenniet. Lägenheter säljs för närvarande till ett genomsnittligt pris av 9 600kr/kvm. Nybyggda lägenheter i centrum har nått en prisnivå på ca 29 700kr/kvm. Prisintervallet för småhus har också påskyndats och ökade med nästan 80 % under samma period.
  Den största ägaren av bostadsfastigheter i Tranås är Balder följt av Tranåsbostäder.
 • Kommunikationer
  Tranås är ansluten till Södra stambanan med flertalet avgångar varje dag. Avgångar till Linköping och Jönköping förekommer fler än 20 gånger per dag och städerna nås inom ca 30 minuter.
  Via tågtrafiken och X2000 nås både Stockholm och Malmö inom ca 2 timmar och 30 minuter.
  Tranås är lätt att nå med bil via väg 32 som ansluter till E4:an. Linköping City Airport och Jönköping City Airport är endast en timme bort med bil.
Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Bostadsvisning i VR

Nyhet! Nu lanserar vi bostadsvisningar i virtuell verklighet.

Läs mer och prova på
Sponsrade länkar
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn