KOMMERSIELLA

Pistolvägen 4 / Norra Bro Gryts Industriområde / Örebro

Industrifastighet med butik/lager/kontor i Norra Bro Gryts Industriområde

Utgångspris
11 500 000 kr
Fastigh.bet
ÖREBRO GÄLLERSTA-GRYT 4:8
Tomtarea
1,6 ha
Totalareal
4 260 kvm
Intresseanmälan

Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Anmäl intresse

Fastighet byggd i olika etapper från 1967 och framåt. Total lokalarea ca 4 260 kvm varav kontor 310 kvm, butik och varmlager ca 1 535 kvm. Isolerat kallager ca 1 100 kvm samt ett nyare från 2008 på 790 kvm. Det finns även ett enklare ballongtält ca 525 kvm. Lokalerna är mycket flexibla i sin utformning. Gott om p-platser. Då ägarens verksamhet kommer att omstruktureras blir hela fastigheten ledig för köparen.

Bilder
Sponsrade länkar
Visa alla 19 bilder
Sponsrade länkar
Fakta
Fakta
Beskrivning
Industri - Pistolvägen 4
 • Namn på byggnaden
  Pistolvägen 4
 • Byggnadstyp
  Industri
 • Teknisk beskrivning
  Undergrund: Troligen berg och morän
  Grund: Platta på mark, plattält asfalt
  Stomme: I huvudsak stål
  Fasad: Grålackerad sinusplåt till största del, 2008 och 2016.
  Fönster: Kontorsdelen 3 glasisolerrutor med film i alumininumprofiler delvis nya ca 2010. Enkla delvis igensatta/isolerade i lagerdelar.
  Yttertak: Kontorsdelen papptak kontrollerat 2017, butik/varmlager nytt plåttak på gamla taket 2016 samt en mindre del papptak kontrollerat 2017. Kallager (isolerat) plåttak kontrollerat samt plåttak på kallagerdelen från 2008.
 • Kommentar
  4 st byggnader med en total lokalyta på ca 4 260 kvm. Byggt i 1 plan 1967, 76, 78 samt 2008. Renoverat och tillbyggt efter hand. Senaste tillbyggnaden från 2008 ett kallager på 790 kvm. Det finns även ett enkelt plasttält med asfaltsgolv på 525 kvm.

  Totalt 4 260 kvm lokalarea fördelat på:

  Kontorsdel renoverad omkring 2010 ca 310 kvm med 11-12 kontorsrum, konferensrum, serverrum, reception, wc, lunchrum, dusch och omklädningsrum. Undercentral.

  Butik/varmlager del ca 1 535 kvm. Takhöjd ca 2.80 - 4.35.

  Kallager ca 1 100 kvm, isolerat men ingen värmekälla, Takhöjd ca 4.0-5.0 underkant balk. 2 portar.

  Enkelt ballongtält ca 525 kvm med asfaltsgolv som är lite ojämt på vissa ställen. Högsta takhöjd ca 5.0 m.

  Kallager byggt 2008 ca 790 kvm takhöjd ca 3.40-5.70. 1 port.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Fjärrvärme med växlare från 2009. Kontoret och butiks/varmlager delen mekanisk till och frånluftsventilation. Ingen kyla.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
Gemensamhetsanläggningar
 • Örebro Gällersta-Gryt Ga:4
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  15791 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Beskrivning, tomt
  På fastigheten finns fyra byggnader som är delvis sammanbyggda och som upptar ca 4 260 kvm. Den obebyggda delen av tomten utgörs av asfalterade eller avgrusade ytor för kommunikation. Parkering och upplag omkring industribyggnaderna. Omgivningen utgörs huvudsakligen av industrifastigheter på den östra sidan om Gällerstavägen och villor på den västra sidan. Busshållplats inom 100 m. Brickebackens centrum ca 2 km norr om fastigheten mot Örebro och knappt 3 km söder om ansluter Vägen till riksväg 51.
 • Rättigheter förmån
  Officialservitut: Väg
 • Planbestämmelser
  Gällersta-Gryt 4:9 Mfl, Detaljplan (Beslutsdatum: 19980120)
 • Övriga rättigheter och belastningar
  Fastigheten omfattas av detaljplan, laga kraft 1998-02-19. Planbestämmelserna anger industriändamål som ej får vara störande mot närliggande bostadsbebyggelse. Byggnad får uppföras med en högsta byggnadshöjd av 12 mtqer över nollplanet och minst 12 m från tomtgräns. Exploateringsgraden får ej överstiga 0.33. 20 % av markytan skall bestå av genomsläppligt material och dagvatten skall fördröjas och vid behov oljeavskiljas innan eventuell anslutning till kommunens ledningsnät. Byggrätten bedöms inte vara fullt utnyttjad.
Övrigt
 • Fastigheten säljes i befintligt AB som endast har haft fastigheten.

  Säljes med friskrivningsklausul.

  Fastigheten är momsad.

  Tillträde runt årsskiftet eller efter överenskommelse.
Ekonomi
 • Taxeringsvärde
  7 566 000 kr (Fastställt avseende år 2015)
 • Byggnadsvärde
  5 855 000 kr
 • Markvärde
  1 711 000 kr
 • Typkod
  423 Industrienhet metall- och maskinindustri
 • Värdeår
  1929
 • Beskrivning av kostnader
  Fastigheten kommer att vara ledig och disponibel för köparen på tillträdesdagen. En tänkt kalkyl vid full uthyrning skulle kunna se ut som nedan.

  Intäkter:
  Kontor 310 kvm 217 000:- 700:-/kvm kallhyra
  Lager varmt 1 535 Kvm 767 500:-- 500:-/kvm kallhyra
  Lager kallt/isolerat 1 100 kvm 495 000:- 450:-/kvm kallhyra
  Lager kallt 790 kvm 276 500:- 350:-/kvm kallhyra
  Plasttält 525 kvm 52 500:- 100:-/kvm kallhyra

  Summa 4 260 kvm 1 808 500:- 431:-/kvm snitthyra kallt

  Ber drift och UH

  Beräknad drift och uh 4 260 kvm 384 000:- 90:-/kvm snitt kallt
  Fastighetsskatt 39 000:-

  Driftnetto 1 385 500:-

  Med en köpeskilling på 11 500 000:- blir direktavkastningen 12 % samt 2 699:-/kvm, plasttältet medräknat.
 • Fastighetsskatt
  39 320 kr/år
 • Upplåtelseform
  Kommersiell
 • Pantbrev
  Det finns 11 pantbrev om totalt 9 625 000 kr.
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Området
 • Omgivningen utgörs av industribebyggelse, naturmark och småhusbebyggelse. All kommersiell och offentlig service finns närmast i Örebro. Allmänna kommunikationer finns i for av buss. Större trafikleder, R 51, finns inom ca 3 km.
Sponsrade länkar
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och personuppgiftspolicyn

Följ oss i sociala medier