Sök Meny
Visningar
 • Onsdag 25 januari 14:00-15:00

  Anmälan krävs

 • Onsdag 18 januari 14:00-15:00

  Anmälan krävs

Boka visning
Linköping / Centralt
Kullagatan 4 A-B, 6, Hamngatan 20
Fastigh.bet: Linköping Dalkullan 22 och 23

Linköping - Centralt / Kullagatan 4 A-B, 6, Hamngatan 20

Hyreshus - Centralt i Linköping

Hyreshus uppfört 1959 - 1960 med centralt läge i Linköping. Byggnaden inrymmer 51 bostadslägenheter och 7 lokaler. 17 garageplatser och 19 p-platser. Fastigheterna överlåtes i bolag. Hyresintäkter ca 3 792 000 kr/år. Försäljning av fastigheterna sker via indikativa bud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheterna. Fastigheterna överlåtes i första hand genom försäljning av aktier i Dalkullan Fastigheter AB. Bud lämnas på underliggande fastighetsvärde med eventuella avdrag för latent skatt. Som underlag för bolaget vid sådan överlåtelse hänvisas till bifogad proformabalansräkning. Indikativa bud skall vara Mäklarhuset Gomér & Andersson tillhanda senast 2017-02-03.

Kullagatan 6 och 4 B
Kullagatan 6 och 4 B
Kullagatan 6 och 4 B
Kullagatan 6 och 4 B
Kullagatan 4 A
Kullagatan 4 A
Kullagatan 4 A
Kullagatan 4 A
Vy från Hamngatan
Vy från Hamngatan
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Etagelägenhet
Etagelägenhet
Vill du veta vad din bostad är värd?

Fyll i dina kontaktuppgifter så bjuder vi på en fri muntlig värdering av din bostad.

Genom att klicka på knappen Kontakta mig godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn

Rum
Rum
Rum
Rum
Badrum
Badrum
Badrum
Badrum
Badrum
Badrum
Badrum
Badrum
Badrum
Badrum
Hisskorg
Hisskorg
Tvättstuga
Tvättstuga
Tvättstuga
Tvättstuga
Undercentral
Undercentral
Vind
Vind
Vind
Vind
Garage
Garage
Fakta
Beskrivning
Hyreshusbyggnad - Kullagatan 6 - Dalkullan 22
 • Namn på byggnaden
  Kullagatan 6 - Dalkullan 22
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1959
 • Teknisk beskrivning
  Stomme: Betong, Fasad : Mot Hamngatan och gård: plåtfasad. Balkonger: Renoverade betongplattor och nya alu-räcken o balkongtak, utfört 1997. Tak: Tegel takpannor.
 • Kommentar
  Byggnad i 5.5 plan med hel källarvåning. Byggnaden inrymmer 20 bostadslägenheter, 3 butikslokaler mot Hamngatan, 2 förrådslokaler och 8 garageplatser i källarplan. Vindsplanet är delvis inrett med etagelägenheter från plan 5 till plan 6 och i övrigt finns där vindsförråd. Trapphus i sten med hiss från källarplan till plan 5. I källarplan finns lokaler, garage, cykelrum, barnvagnsrum och tvättstuga.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning: Fjärrvärme. Ventilation: Mekanisk frånluft.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp
 • Radon
  Radonmätning har utförts 2002.
 • Internet
  Fastigheten är ansluten till Comhem kabel-TV med möjlighhet för alla lägenheter att ansluta till TV och internet. Vidare finns fiberanlutning till varje lägenhet via Telia.
 • Energideklaration
  Utförd datum: 2009-09-16 Status: Energideklaration är utförd Energiprestanda: 148 kWh/m² Besiktningsman: Hans Gustafsson, HJ Energi AB
Hyreshusbyggnad - Kullagatan 4 B, Dalkullan 23
 • Namn på byggnaden
  Kullagatan 4 B, Dalkullan 23
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1960
 • Taxeringsvärdesår
  1960
 • Teknisk beskrivning
  Stomme: Betong, Fönster: Mot Hamngatan 3-glas termo 2+1 alu-fönster, typ ljudfönster. Mot gård och gavel alu-klädda karmar med fönsterytterbåge i aluminium. Balkongpartier målade träfönster. Fasad: Mot Hamngatan: tilläggsisolerad plåtfasad. Mot gård och gavel; fasadtegel. Balkonger: Renoverade betongplattor och nya alu-räcken och balkongtak utfört 1997. Tak : Betongtakpannor.
 • Kommentar
  Byggnad uppförd i 5.5 plan med hel källarvåning. Byggnaden inrymmer 21 bostadslägenheter, en lagerlokal och garage. Vindsplanet inrymmer en bostadslägenhet och vindsförråd. I källarplan finns garageplatser och en lagerlokal. Trapphus i sten med hiss från källarplan till plan 5.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Gemensam uppvärmnng med fjärrvärme. Ventlation: Självdrag.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
 • Radon
  Radonmätning utförd 2002.
 • Internet
  Kabel-TV via Comhem med möjlighet att ansluta för varje lägehet till TV och internet. Fastigheten är även ansluten till fiber via Telia till alla lägenheter.
 • Energideklaration
  Utförd datum: 2009-09-16 Status: Energideklaration är utförd Energiprestanda: 144 kWh/m² Besiktningsman: Hans Gustafsson, HJ Energi AB.
Hyreshusbyggnad - Kullagatan 4 A - Dalkullan 23
 • Namn på byggnaden
  Kullagatan 4 A - Dalkullan 23
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1960
 • Taxeringsvärdesår
  1960
 • Teknisk beskrivning
  Stomme: Betong. Fönster: 3-glas träfönster av typ från 1960-talet, målade 2016. Fasad :Putsat av typ spritputs renoverat och avfärgat + hängrännor och stuprör utfört 2003. Tak: Tegel takpannor.
 • Kommentar
  Byggnad uppförd i 3.5 plan med hel källarvåning. Byggnaden inrymmer 10 bostadslägenheter och 3 garage. Vindsplanet är delvis inrett med en lägenhet. Övrgt utrymme i vindsplanet inrymmer vindsförråd. I källarplan finns garage, tvättstuga, pannrum, cykelrum och soprum med källsortering. Trapphus i sten.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning: Fjärrvärme. Ventilation: Självdrag
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
 • Radon
  Radonmätning utförd 2002.
 • Internet
  Kabel-TV via Comhem med möjlighet att ansluta för varje lägehet till TV och internet. Fastigheten är även ansluten till fiber via Telia till alla lägenheter.
 • Energideklaration
  Utförd datum: 2009-09-16 Status: Energideklaration är utförd Energiprestanda: 155 kWh/m² Besiktningsman: Hans Gustafsson, HJ Energi AB
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  2026 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Tomtbeskrivning
  Arealen för Dalkullan 22 är 664 kvm och Dalkullan 23, 1 362 kvm. Tomten utgöres av anlagda parkeringsplatser, gångvägar och planteringar.
 • Rättigheter förmån
  Avtalsservitut: Storsoprum - Se beskrivning, Officialservitut: Lekplats
 • Planbestämmelser
  Del Av Kv Dalkullan M M Inom Stadskärnan, Stadsplan (Beslutsdatum: 19860708)
Övrigt
 • Dagvattenledningar gård är renoverade med relining år 2007. Hissar: renoverade och med ny korginredning och nya hissmaskiner, utfört 2005. Undercentral: ny värmeväxlare utfördes år 2010. Fastigheterna säljes i befintligt skick. Köparen av fastigheterna är medveten om att de i prospektet lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot säljande part om uppgifterna i beskrivningen avviker från verkliga förhållanden förutom vad som uttryckligen garanteras i kommande överlåtelseavtal. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheterna och förvissa sig om fastigheternas skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheteerna befinner sig.
Ekonomi
 • Taxeringsvärde
  37 178 000 kr (Fastställt avseende år 2016)
 • Typkod
  321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
 • Intäkter
  3 780 229 kr/år
 • Uppvärmning
  390 371 kr/år
 • Försäkring
  51 490 kr/år
 • Vatten och avlopp
  99 805 kr/år
 • Renhållning
  58 680 kr/år
 • Elkostnad
  46 061 kr/år
 • Trappstäd
  20 843 kr/år
 • Övrig renhållning
  9 555 kr/år
 • TV-Bredband
  18 164 kr/år
 • Sammanlagd driftskostnad
  694 969 kr/år
 • Underhåll
  682 000 kr/år
 • Beskrivning av kostnader
  Underhåll och skötsel bedöms schablonmässigt till ca 189 kr/kvm
 • Kommentarer driftkostnad
  Redovisade driftskostnader avser faktiska kostnader för år 2015 avseende mediakostnader. Kostnader för underhåll och skötsel bedöms schablonmäsigt till ca 189 kr/kvm.
 • Fastighetsskatt
  85 000 kr/år
 • Upplåtelseform
  Kommersiell
 • Pantbrev
  Det finns 10 pantbrev om totalt 29 509 400 kr.
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Hyresgästlista
Sammanfattning
 • Total area
  3615 kvm
 • Uthyrd total area
  3600 kvm
 • Vakant total area
  15 kvm
 • Total intäkt
  3 780 229 kr/år
 • Summa hyresintäkter
  3 774 229 kr/år
 • Summa vakantintäkter
  6 000 kr/år
 • Totalt antal hyresgäster
  16
 • Totalt antal bostäder
  7
 • Totalt antal lokaler
  9
 • Hyresgäst 1
  Intäkt: 248 584 kr/år, Status: Uthyrd Kommentar: 8 st 1 rum o kokvrå
 • Hyresgäst 2
  Intäkt: 296 239 kr/år, Status: Uthyrd Kommentar: 7 st 1 rum o kök
 • Hyresgäst 3
  Intäkt: 782 153 kr/år, Status: Uthyrd Kommentar: 14 st 2 rum o kök
 • Hyresgäst 4
  Intäkt: 1 077 080 kr/år, Status: Uthyrd Kommentar: 14 st 3 rum o kök
 • Hyresgäst 5
  Intäkt: 365 706 kr/år, Status: Uthyrd Kommentar: 4 st 4 rum o kök
 • Hyresgäst 6
  Intäkt: 222 456 kr/år, Status: Uthyrd Kommentar: 2 st 5 rum o kök
 • Hyresgäst 7
  Intäkt: 256 663 kr/år, Status: Uthyrd Kommentar: 2 st 6 rum och kök
 • Hyresgäst 8
  Intäkt: 1 800 kr/år, Status: Uthyrd Area: 15 kvm, Objekttyp: Varmlager
 • Hyresgäst 9
  Intäkt: 39 600 kr/år, Status: Uthyrd Area: 33 kvm, Objekttyp: Affär/butik
 • Hyresgäst 10
  Intäkt: 125 497 kr/år, Status: Uthyrd Area: 217 kvm, Objekttyp: Affär/butik Kommentar: Aktuellt hyresvärde exkl. garage och p-platser. Lokalarean är uppdelad med butiksyta om 125 kvm i markplan och 85 kvm i källarplan. Lageryta i källarplan om 7 kvm.
 • Hyresgäst 11
  Intäkt: 39 879 kr/år, Status: Uthyrd Area: 44 kvm, Objekttyp: Affär/butik
 • Hyresgäst 12
  Intäkt: 37 752 kr/år, Status: Uthyrd Area: 44 kvm, Objekttyp: Affär/butik
 • Hyresgäst 13
  Intäkt: 53 300 kr/år, Status: Uthyrd Area: 71 kvm, Objekttyp: Varmlager
 • Hyresgäst 14
  Intäkt: 6 000 kr/år, Status: Vakant Area: 15 kvm, Objekttyp: Varmlager
 • Hyresgäst 15
  Intäkt: 119 400 kr/år, Status: Uthyrd Kommentar: 17 garageplatser. För närvarande finns en garageplats vakant till ett värde av 6600 kr/år. Vakansvärdet ingår i redovisad inkomst. I beloppet ingår även yrkad hyresändring för garageplatser från och med 1 april 2017.
 • Hyresgäst 16
  Intäkt: 108 120 kr/år, Status: Uthyrd Kommentar: 19 st p-platser. För närvarande finns en p-plats hyresledig och ingår i redovisad inkomst med 5 940 kr/år. I beloppet ingår även yrkad hyresändring från 1 april 2017.
 • Kommentar hyresgästlista
  Hyresrabatter till bostadshyresgäster utgår med 12 915 kr/år fram till 2017-06-30. Därefter upphör rabatterna enligt avtal. Hyresrabatter ingår inte i redovisade hyresintäkter. Hyresförhandlingar för 2017 års bostadshyror pågår och väntas träda I kraft 2017-04-01. Förväntad höjning är ca 1% och ingår inte I redovisade intäkter. En bruksvärdesprövning är påkallad och förhandlingar pågår via Fastighetsägarna för ett flertal lägenheter. Aktuellt yrkande är 65 000 kr och ingår inte I redovisade intäkter.
Området
 • Fastigheterna ligger med ett centralt och bra läge I Linköping.
 • Kommunikationer
  Allmänna kommunikationer finns I nära anslutning.
Störst är inte alltid bäst, ring mäklaren med Sveriges nöjdaste kunder.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är vi det mäklarföretag som lyckats bäst - åtta år i rad. Hur nöjd vill du bli med din bostadsaffär?

Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Bostadsvisning i VR

Nyhet! Nu lanserar vi bostadsvisningar i virtuell verklighet.

Läs mer och prova på
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn