Sök Meny
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse
Norrköping / Skarphagen
Skarphagsgatan 39, 41, 43
Driftkostnad: 614 880 kr/år
Fastigh.bet: Norrköping Lyktan 1
Totalareal: 3 736 kvm

Norrköping - Skarphagen / Skarphagsgatan 39, 41, 43

Hyresfastighet i Norrköping - Skarphagen

Hyreshus i 3 våningar innehållande 27 bostadslägenheter och 7 garage. På gården finns 14 parkeringsplatser. Hyresintäkter 2017 ca 1 813 000 kr/år.

Försäljning av fastigheterna sker via indikativa bud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheterna.

Fastigheten kan överlåtas separat eller tillsammans med övriga fastigheter som ingår i förmedlingsuppdraget enligt bifogad sammanställning.

Indikativa bud skall vara Mäklarhuset Gomér & Andersson tillhanda senast 2017-08-31.

Sponsrade länkar
Sponsrade länkar
Fakta
Beskrivning
Hyreshusbyggnad
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsarea
  1537 kvm
 • Byggnadsår
  1963
 • Taxeringsvärde
  10 400 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1963
Hyreshusbyggnad - Hyreshusbyggnad
 • Namn på byggnaden
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1963
 • Taxeringsvärdesår
  1963
 • Teknisk beskrivning
  Byggnaden är grundlagd på utbredd betongplatta på mark med gjutna grundmurar. Ytterväggar i lättbetong, bärande innerväggar i tegel och övriga i lättbetong. Utvändigt beklädd med lackpanel. Yttertak beklätt med taktegel. Bjälklag: betong. Kopplade 2-glasfönster.

  Utförda renoveringar
  2007: Nya garageportar. 2008: Nytt miljöhus. 2011: Isolering av vindsbjälklag. 2012: Ny undercentral. 2012: Klinker i torkrum. 2013: Ny belysning i trapphus. 2015: Stamspolning och byte av vattenlås i kök. Från 1996 - 2014 har 15 av 27 badrum renoverats.
 • Kommentar
  Byggnad uppförd i 3 våningsplan med hel källarvåning. Byggnaden inrymmer 3 trappuppgångar med totalt 27 bostadslägenheter fördelat på 9 st 1 rok, 12 st 2 rok, och 6 st 3 rok. Hel källarvåning innehållande tvättstuga, torkrum, garage, lägenhetsförråd och cykelrum.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning: fjärrvärme, ny undercentral 2012. Ventilation: Självdrag, godkänd OVK-besiktning t.o.m. 2019-11-13.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
 • Radon
  Radonmätning är ej utförd.
 • Internet
  Fastigheten är ansluten till kabel-tv och internet via Telia.
 • Energideklaration
  Utförd datum: 2008-09-01
  Status: Energideklaration är utförd
  Energiprestanda: 168 kWh/m²
  Besiktningsman: Lennart Strandberg, ÅF-Infrastruktur
Bilplats/Övriga byggnader
 • Parkeringsbeskrivning
  Det finns 7 garageplatser och 14 parkeringsplatser.
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  3736 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Tomtbeskrivning
  Tomten är anlagd med asfalterade kommunikationsytor och parkeringsplatser. Grönytor med uteplats.
 • Rättigheter last
  Avtalsservitut: Ledning mm - Se beskrivning
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Avtalsrättighet Ledning mm
 • Planbestämmelser
  Lyktan, Tomtindelning (Beslutsdatum: 19600708), Del Av Skarphagen, Stadsplan (Beslutsdatum: 19600510)
Ekonomi
 • Taxeringsvärde
  13 665 000 kr (Fastställt avseende år 2016)
 • Byggnadsvärde
  10 400 000 kr
 • Markvärde
  3 265 000 kr
 • Typkod
  320 Hyreshusenhet, bostäder
 • Intäkter
  1 813 881 kr/år
 • Uppvärmning
  180 378 kr/år
 • Försäkring
  18 825 kr/år
 • Vatten och avlopp
  55 461 kr/år
 • Renhållning
  29 895 kr/år
 • Elkostnad
  28 675 kr/år
 • Skötsel och underhåll, schablon
  301 646 kr/år
 • Sammanlagd driftskostnad
  614 880 kr/år
 • Kommentarer driftkostnad
  Redovisade kostnader avser faktiska kostnader för taxebundna kostnader för 2016 med tillägg för schablonberäknade kostnader för skötsel och underhåll upp till totalt 400 kr/kvm.
 • Fastighetsskatt
  34 236 kr/år
 • Upplåtelseform
  Kommersiell
 • Pantbrev
  Det finns 7 pantbrev om totalt 1 394 600 kr.
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Hyresgästlista
Sammanfattning
 • Total area
  1537,2 kvm
 • Uthyrd total area
  1537,2 kvm
 • Total intäkt
  1 813 881 kr/år
 • Summa hyresintäkter
  1 792 281 kr/år
 • Summa vakantintäkter
  21 600 kr/år
 • Totalt antal hyresgäster
  48
 • Totalt antal bostäder
  27
 • Hyresgäst 1
  Intäkt: 79 873 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 2
  Intäkt: 50 373 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 3
  Intäkt: 63 570 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 4
  Intäkt: 77 293 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 5
  Intäkt: 49 360 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 6
  Intäkt: 64 073 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 7
  Intäkt: 79 572 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 8
  Intäkt: 49 099 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 9
  Intäkt: 65 861 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 10
  Intäkt: 61 793 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 11
  Intäkt: 59 257 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 12
  Intäkt: 67 896 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 13
  Intäkt: 63 570 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 14
  Intäkt: 59 760 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 15
  Intäkt: 63 570 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 16
  Intäkt: 61 793 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 17
  Intäkt: 59 257 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 18
  Intäkt: 63 570 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 19
  Intäkt: 64 073 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 20
  Intäkt: 50 373 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 21
  Intäkt: 78 053 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 22
  Intäkt: 65 347 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 23
  Intäkt: 49 478 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 24
  Intäkt: 77 293 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 25
  Intäkt: 63 570 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 26
  Intäkt: 49 981 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 27
  Intäkt: 79 573 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Bostad
 • Hyresgäst 28
  Intäkt: 7 800 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Garage
 • Hyresgäst 29
  Intäkt: 7 800 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Garage
 • Hyresgäst 30
  Intäkt: 7 800 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Garage
 • Hyresgäst 31
  Intäkt: 7 800 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Garage
 • Hyresgäst 32
  Intäkt: 7 800 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Garage
 • Hyresgäst 33
  Intäkt: 7 800 kr/år, Status: Vakant, Objekttyp: Garage
 • Hyresgäst 34
  Intäkt: 7 800 kr/år, Status: Vakant, Objekttyp: Garage
 • Hyresgäst 35
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 36
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 37
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 38
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 39
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 40
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 41
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 42
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 43
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 44
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 45
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 46
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 47
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 48
  Intäkt: 3 000 kr/år, Status: Uthyrd, Objekttyp: Parkeringsplats
Området
 • Färgstarka Norrköping

  En kreativ mötesplats för människor och möjligheter.
  Norrköping är en stad i ständig förvandling. Det sitter liksom i själen och tar sig uttryck på en mängd olika vis. Förr var Norrköping en traditionell industristad. Nu exploderar det kreativa och kunskapsdrivna företagandet. En process som drivs på av vårt framstående Campus Norrköping, som är en del av Linköpings universitet.

  Läget är perfekt – här möts tåg, sjöfart, flyg och Europavägar. Här möts också människor med visioner och skaparambitioner. Något som bland annat gjort kommunen till regionens kulturhuvudstad med ett stort utbud av underhållning, upplevelser och konst.
  Mitt i Norrköping möter du stadens själ – det färgstarka Industrilandskapet som tornar upp sig längs forsarna och vattenfallen i Strömmen. Här fylls de gamla fabrikerna med nytt innehåll som gör livet rikare och roligare. Tillsammans med vattnet, parkerna och strömpromenaderna sätter de unik prägel på Norrköping. Sveriges vackraste stad säger många.
  Broschyr: Välkommen till Norrköpings kommun!

  Norrköpingsfakta

  138 420 invånare hade Norrköpings kommun 31 augusti 2016.
  År 2035 ska Norrköping ha 175 000 invånare enligt vår vision.
  Norrköping är landets 9:e största kommun.
  Över 50 000 människor besöker Bråvallafestivalen varje år.
  Varje vecka landar 100 flygplan på Norrköpings flygplats.

  65 % av alla resor med kollektivtrafiken i Norrköping sker med spårvagn.
  Varje år hanteras 100 000 containers i Norrköpings hamn.
  23 broar löper över strömmen i Norrköping.
  Campus Norrköping har omkring 6 000 studenter.
  2015 hade Norrköping 5 nystartade företag per 1 000 invånare.
Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Bostadsvisning i VR

Nyhet! Nu lanserar vi bostadsvisningar i virtuell verklighet.

Läs mer och prova på
Sponsrade länkar
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn

Bostad / Sverige / Östergötland / Norrköping / Skarphagsgatan