Sök Meny
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse
Enköping / Romberga
Östra järnvägsgatan 1-3
Utgångspris: 38 000 000 kr
Fastigh.bet: Enköping Romberga 22:1 och Romberga 22:4
Totalareal: 9 561 kvm

Enköping - Romberga / Östra järnvägsgatan 1-3

Industrifastigheter i Romberga-Enköping

Industrifastigheter i området Romberga, ett centralt industri- och handelsområde intill Enköpings centralstation. Fastigheterna rymmer tre byggnader med kontor, butiks- och lagerlokaler som idag är fullt uthyrda. Total area: 5 026 Intäkter: 2 975 085 kr FASTIGHETEN SÄLJES I BOLAGSFORM

Vill du veta vad din bostad är värd?

Fyll i dina kontaktuppgifter så bjuder vi på en fri muntlig värdering av din bostad.

Genom att klicka på knappen Kontakta mig godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn

Fakta
Beskrivning
Kontorsbyggnad - Byggnad 1
 • Namn på byggnaden
  Byggnad 1
 • Byggnadstyp
  Kontorsbyggnad
 • Byggnadsår
  1945
 • Teknisk beskrivning
  Renoveringar: Byte av takpapp 2008 på byggnaden som uppfördes 1969. 2011 installerades en hiss (Cibes A7000, 5 personer med maxlast 400 kg) i byggnaden som uppfördes 1990. 2013 gjordes ett fönster- och fasadbyte till till plåtfasad Armat VP18/05 i mörk silver RAL 9007 på fastigheten uppförd 1980. Byggnadssätt: Grund: Betong, Stomme: Stål. tegel och limträ, Bjälklag: Trä, Fasad: Puts och plåt, Takbeklädnad: Eternit och papp, Hängrännor: Plåt, Fönster: 2-glasfönster, Hiss finns för 5 personer, maxlast 400 kg.
 • Kommentar
  Byggnaden består av fyra sammanbyggda industri-, butiks- och kontorsbyggnader om totalt 3 131 m² kontrakterade ytor varav 2 575 m² är i markplan. De äldre byggnaderna är uppförda i ett plan varav delar med entresol och har 3 höga portar (2 st B4,20 m x H3,90 m, 1 st B4 m x H4 m och 1 st B2,75 m x H2,20 m). Byggnaden som uppfördes 1990 är uppförd i två plan med kontorsytor på övre plan och 2 portar (2 st B3 m x H3 m).
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Ventilation: Självdrag. Mekanisk- till och frånluft i byggnaden uppförd 1990. I övriga delen är det självdrag. Uppvärmning: Fjärrvärme, elleverantör E-on. Byggnaderna värms i huvudsak upp av fjärrvärme utom byggnadsdelen som uppfördes 1990 som har luftvärme.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
Lager - Byggnad 2
 • Namn på byggnaden
  Byggnad 2
 • Byggnadstyp
  Lager
 • Byggnadsår
  1970
 • Teknisk beskrivning
  Renoveringar: Varmluftspump 2010. Ny plåtfasad 2015. Nyinrett kontor med mindre lager 2015 om 210 m² mot Åkerbygatan byggd med betongplatta. Byggnadssätt: Grundmur: Betongplintar, Grund: Asfalt och betong, Stomme: Trä, Bjälklag: Trä, Fasad: Plåt, Takbeklädnad: Plåt, Hängrännor: Plåt.
 • Kommentar
  Högbyggd kallagerbyggnad med stomme av regelvirke uppförd 1970. Kallagerdelen består av tre fack med skjutportar om B4 x H4 meter. I det vänstra facket finns det en bodliknande byggnad med tre förhyrda ytor. I två av facken finns två mindre entresolplan för lager och förvaring. I ena kortändan med separat entré från Åkerbygatan finns ett nybyggt toppmodernt kontor med ett mindre varmbonat lager med port (H2,20 m x B2,75 m). Denna del av byggnaden är ca 210 m² och är byggd med betongplatta. Intill denna lokal finns en varmbonad yta om ca 80 m² som hyrs ut till en musikstudio. Fasad och tak består av korregerad plåt. Grund med betongplintar och asfalterade ytor. Elbelysning med lysrörsarmatur.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning: Fjärrvärme som installerades för kontoret som byggdes 2015 och är anpassat för ytterligare ca 600 m². Ventilation: Självdrag- Mekanisk till - och frånluft i kontorsdelen. FTX-system med återvinning. Detta system är även brukbart för ytterligare ca 100 m².
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp
Övrig - Byggnad 3
 • Namn på byggnaden
  Byggnad 3
 • Byggnadstyp
  Övrig
 • Byggnadsår
  1970
 • Teknisk beskrivning
  Byggnadssätt: Grund: Betong, Stomme: Betong, Bjälklag: Betong, Fasad: Plåt och träfasad, Takbeklädnad: Plåt, Hängrännor: Plåt, Fönster: 2-glasfönster,
 • Kommentar
  Försäljningslokal med butik, kontor och lager. Byggnaden har en byggnadsarea om ca 400 m². I entréplan är det en stor öppen butiksdel och två kontorsrum om ca 300 m² med målade väggar och plastmatta som golvbeläggning. I anslutning till entrén finns ett förberett utrymme för personalrum med möjlighet att inreda dusch och wc. Övre plan som är ca 40 m² finns ett större kontor samt förrådsytor under snedtak. I källarplan om ca 60 m² finns ett lunchrum med köksinredning samt lagerytor.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Ventilation: Självdrag Uppvärmning: Bergvärmepump. Byggnaden har vattenburet centralvärmeledningssystem med golvvärmeslingor i butiken. Systemet är anslutet till bergvärmepump Nibe Fighter som installerades 2004 och kompletterades med en luft/luftvärmepump 2005. Samtliga fönster och entrédörr har stöldskydd med galler.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
Bilplats/Övriga byggnader
 • Det finns gott om om parkeringsplatser intill byggnaderna samt kör och avlastningsytor vid verkstads och lagerlokalerna.
Tomt/Servitut
 • Tomtbeskrivning
  Tomtarea för Romberga 22:1 är 4 677 kvm och utgör asfalterade ytor för parkering för personal och kunder. Tomtarean för Romberga 22:4 utgör 4 884 kvm och består, till övervägande del, av asfalterade ytor för kund- och personalparkering samt kör och leverensytor för lagerlokalerna. Denna tomt är inhägnad av högt Gunnebostängsel och har låsbara grindar mot Östra Järnvägsgatan och Åkerbygatan.
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Enköpingsåsen I Fagerudd, Grundvattenskydd (Beslutsdatum: 19600706)
 • Planbestämmelser
  Stadsdelen Romberga, Stadsplan (Beslutsdatum: 19680620)
Övrigt
 • SÄLJES I BOLAGSFORM
Ekonomi
 • Intäkter
  2 975 085 kr/år
 • Uppvärmning
  207 400 kr/år
 • Vatten och avlopp
  11 000 kr/år
 • Hushållsström
  200 000 kr/år
 • Övrigt
  150 000 kr/år
 • Sammanlagd driftskostnad
  568 400 kr/år
 • Upplåtelseform
  Kommersiell
 • Pantbrev
  Det finns 10 pantbrev om totalt 7 325 000 kr.
 • Inteckningar kommentar
  Se bifogade fastighetsutdrag för Romberga 22:1 och 22:4
Hyresgästlista
Sammanfattning
 • Total area
  5026 kvm
 • Uthyrd total area
  5026 kvm
 • Total intäkt
  2 975 085 kr/år
 • Summa hyresintäkter
  2 975 085 kr/år
 • Totalt antal hyresgäster
  17
 • Totalt antal lokaler
  17
 • Hyresgäst 1
  Intäkt: 175 000 kr/år, Status: Uthyrd Area: 205 kvm, Objekttyp: Affär/butik
 • Hyresgäst 2
  Intäkt: 175 000 kr/år, Status: Uthyrd Area: 205 kvm, Objekttyp: Affär/butik
 • Hyresgäst 3
  Intäkt: 240 500 kr/år, Status: Uthyrd Area: 370 kvm, Objekttyp: Industri/verkstad
 • Hyresgäst 4
  Intäkt: 276 000 kr/år, Status: Uthyrd Area: 264 kvm, Objekttyp: Kontor
 • Hyresgäst 5
  Intäkt: 259 445 kr/år, Status: Uthyrd Area: 575 kvm, Objekttyp: Industri/verkstad
 • Hyresgäst 6
  Intäkt: 557 500 kr/år, Status: Uthyrd Area: 1 115 kvm, Objekttyp: Industri/verkstad
 • Hyresgäst 7
  Intäkt: 78 000 kr/år, Status: Uthyrd Area: 120 kvm, Objekttyp: Kallager
 • Hyresgäst 8
  Intäkt: 360 308 kr/år, Status: Uthyrd Area: 570 kvm, Objekttyp: Kontor
 • Hyresgäst 9
  Intäkt: 8 400 kr/år, Status: Uthyrd Area: 12 kvm, Objekttyp: Kontor
 • Hyresgäst 10
  Intäkt: 36 000 kr/år, Status: Uthyrd Area: 60 kvm, Objekttyp: Kallager
 • Hyresgäst 11
  Intäkt: 96 000 kr/år, Status: Uthyrd Area: 400 kvm, Objekttyp: Kallager
 • Hyresgäst 12
  Intäkt: 84 000 kr/år, Status: Uthyrd Area: 300 kvm, Objekttyp: Kallager
 • Hyresgäst 13
  Intäkt: 300 000 kr/år, Status: Uthyrd Area: 400 kvm, Objekttyp: Affär/butik
 • Hyresgäst 14
  Intäkt: 40 800 kr/år, Status: Uthyrd Area: 80 kvm, Objekttyp: Kontor
 • Hyresgäst 15
  Intäkt: 36 000 kr/år, Status: Uthyrd Area: 60 kvm, Objekttyp: Kallager
 • Hyresgäst 16
  Intäkt: 42 132 kr/år, Status: Uthyrd Area: 80 kvm, Objekttyp: Kontor
 • Hyresgäst 17
  Intäkt: 210 000 kr/år, Status: Uthyrd Area: 210 kvm, Objekttyp: Kontor
Området
 • Fastigheterna ligger i området Romberga som är ett industri- och handelsområde intill Enköpings Centralstation och ca 900 meter från Enköpings centrum. Här finns Handelscentrum med diverse byggvaruhus, Ica Maxi, ÖB, Mc Donalds mfl. Enligt den fördjupade översiktsplanen som antogs 2009 pekas området ut som ett handels- och kontorsområde där de sydligaste delarna (nära station) bör kompletteras med nya bostäder. I utvecklingsprogrammet för Myranområdet från 2016 omnämns stationsnäraprincipen vilket innebär att bebyggelsen och knutpunkten ömsesidigt drar nytta av varandra. Närmast stationen bör tyngdpunkten ligga på service, därefter personalintensiva arbetsplatser och även bostäder. Ett av skälen till att lokalisera bostäder till stationsnäraområdet är att bostäder och verksamheter bidrar till liv, aktivitet och därmed känsla av trygghet under större delen av dygnet.
 • Kommunikationer
  Goda kommunikationer då fastigheterna ligger intill centralstationen i Enköping och flera busslinjer trafikerar området. Romberga trafikplats med påfarter till både E18, riksväg 55 och 70 ligger ca 700 meter bort.
Störst är inte alltid bäst, ring mäklaren med Sveriges nöjdaste kunder.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är vi det mäklarföretag som lyckats bäst - åtta år i rad. Hur nöjd vill du bli med din bostadsaffär?

Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Bostadsvisning i VR

Nyhet! Nu lanserar vi bostadsvisningar i virtuell verklighet.

Läs mer och prova på
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn