Alla bilder

Östra vägen 15 D - F / Skutskär / Älvkarleby

BOSTADSHYRESHUS I SKUTSKÄR MED 19 LÄGENHETER!

Driftkostnad
293 367 kr/år
Fastigh.bet
Älvkarleby Medora 168:109
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse

Bostadshyreshus med idylliskt läge i Skutskär. På fastigheten finns det tre bostadsbyggnader med 19 lägenheter i storlekarna 1-3 rum och kök. Hyresintäkter: 1 105 288 kr/år.
Runt byggnaderna finns en stor uppvuxen tomt med äppelträd, buskar, stora grönytor samt en lekplats för de små. Fastighetsbolaget har även ett godkänt planbesked från kommunen för exploateringsprojekt med arbetsnamnet
" Havsporten" för tillbyggnad i två plan av 36 nya lägenheter med totalyta om 2 492 kvm med
tillhörande parkeringsplatser.

Sponsrade länkar
Bilder
Visa alla 13 bilder
Fakta
Fakta
Beskrivning
Hyreshusbyggnad - Byggnad 15 D
 • Namn på byggnaden
  Byggnad 15 D
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1946
 • Teknisk beskrivning
  Grund: källare, Stomme: trä, Fasad: brädor med lockläkt, Takbeklädnad: betongpannor, Hängrännor: galvaniserad målad plåt, Murstock: murad skorsten.
 • Kommentar
  Byggnadens beskrivning: Byggnad 15 D består av 6 lägenheter i storlekarna 1-2 rok i tre plan. På plan 2 finns en balkong som samtliga hyresgäster får nyttja. I källarplan finns förråd och tvättstuga. Även på vinden finns det förråd. Vindsvåningens förrådsdel går även att bygga om ytterligare en lägenhet.
  Om/tillbyggnation, renoveringar:
  1987-1988 - Större yttre- och inre renoveringar, bl.a. golvmattor, kök, badrum, tilläggsisolering, med ny fasad, nya fönster, taket isolerades, nya hängrännor, nya vindskivor och vattbrädor. Samtliga stammar byttes, el, vatten och avlopp. ROT‐ år enligt försäkringsbrev 1989. Värdeår 1987 enligt fastighetstaxering.
  2008 - Fasad målades.
  2012 - Målning av samtliga fönster.
  2013 - Nya parkeringsplatser och renovering av el-plintar.
  2013-2014 - Renovering av ytskickt i ett antal lägenheter.
  2014 - Renovering av värmecentral
  2014- Utbyte av några kyl/frysar, spisfläktar och spisar
  2015-Renovering av några badrum
  2016- Anläggning av gemensam parkering
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning: fjärrvärme
  I pannrummet finns fjärrvärmeanslutning samt värmeväxlare som Bionär ansvarar för. Utrustning för värme och tappvarmvatten som sitter efter Bionärs installation ägs och kontrolleras av fastigheten.
  Ventilation: Självdrag
 • Vatten och avloppstyp
  Vatten och avlopp: Kommunalt vatten och avlopp
Hyreshusbyggnad
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsarea
  1128 kvm
 • Byggnadsår
  1946
 • Taxeringsvärde
  4 057 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1987
Hyreshusbyggnad - Byggnad 15 E
 • Namn på byggnaden
  Byggnad 15 E
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1946
 • Teknisk beskrivning
  Grund: källare, Stomme: trä, Fasad: brädor med lockläkt, Takbeklädnad: betongpannor, Hängrännor: galvaniserad målad plåt, Murstock: murad skorsten.
 • Kommentar
  Byggnadens beskrivning: Byggnad 15 E består av 7 lägenheter i storlekarna 1-2 rok. Lägenheterna är fördelade på två plan. På plan två finns en balkong som samtliga hyresgäster får nyttja. Det finns förråd och tvättstuga i källaren och även förråd på vinden. Även här finns det möjlighet att bygga om vind till ytterligare en lägenhet.
  Om/tillbyggnad, renoveringar: Om/tillbyggnation, renoveringar:
  1987-1988 - Större yttre- och inre renoveringar, bl.a. golvmattor, kök, badrum, tilläggsisolering, med ny fasad, nya fönster, taket isolerades, nya hängrännor, nya vindskivor och vattbrädor. Samtliga stammar byttes, el, vatten och avlopp. ROT‐ år enligt försäkringsbrev 1989. Värdeår 1987 enligt fastighetstaxering.
  2008 - Fasad målades.
  2010 - Installation av enklare tvättstugor, målning av trapphus, byte av termostater i samtliga element.
  2010-2014 - Renovering av badrummen i ett antal lägenheter.
  2012 - Målning av samtliga fönster.
  2013 - Nya parkeringsplatser och renovering av el-plintar.
  2013-2014 - Renovering av ytskickt i ett antal lägenheter.
  2014 - Renovering av värmecentral.
  2014- Utbyte av några kyl/frysar, spishällar och spisar
  2015-Renovering av några badrum
  2016- Anläggning av gemensam parkering
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning: fjärrvärme. Får värme genom en kulvertledning som tillhör fastigheten. Kulvertledningen är i gott skick med kopparrör enligt VVS-personal. Cirkulationen i kulverten drivs av en modern temperaturstyrd pump, Grundfos Magna3. Varje hus har en egen styr- och regelautomatik.
  Ventilation: självdrag
 • Vatten och avloppstyp
  Vatten och avlopp: kommunalt
Hyreshusbyggnad - Byggnad 15 F
 • Namn på byggnaden
  Byggnad 15 F
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår
  1946
 • Teknisk beskrivning
  Grund: källare, Stomme: trä, Fasad: brädor med lockläkt, Takbeklädnad: betongpannor, Hängrännor: galvaniserad målad plåt, Murstock: murad skorsten.
 • Kommentar
  Byggnadens beskrivning: Byggnad 15 F består av 6 lägenheter i storlekarna 2-3 rok. Lägenheterna är fördelade på två plan med separata portar. På plan två finns en balkong som samtliga hyresgäster får nyttja samt en uteplats med infravärme. Det finns förråd, tvättstuga och föreningslokal i källaren.
  Om/tillbyggnad, renoveringar: Om/tillbyggnation, renoveringar:
  1987-1988 - Större yttre- och inre renoveringar, bl.a. golvmattor, kök, badrum, tilläggsisolering, med ny fasad, nya fönster, taket isolerades, nya hängrännor, nya vindskivor och vattbrädor. Samtliga stammar byttes, el, vatten och avlopp. ROT‐ år enligt försäkringsbrev 1989. Värdeår 1987 enligt fastighetstaxering.
  2008 - Fasad målades.
  2010 - Installation av enklare tvättstugor, målning av trapphus, byte av termostater i samtliga element.
  2010-2014 - Renovering av badrummen i ett antal lägenheter.
  2012 - Målning av samtliga fönster.
  2013 - Nya parkeringsplatser och renovering av el-plintar.
  2013-2014 - Renovering av ytskickt i ett antal lägenheter.
  2014 - Renovering av värmecentral.
  2014- Utbyte av några kyl/frysar, spishällar och spisar.
  2015 - Renovering av några badrum.
  2016 - Anläggning av gemensam parkering
  2016 - Två nya tvättmaskiner

  I pannrummet i detta hus finns en fibernod för internet installerad som förberedelse för utökad regelteknik av värmesystem och fastighetsdrift.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning: fjärrvärme. Varje hus har en egen styr- och reglerautomatik.
  Ventilation: Självdrag
 • Vatten och avloppstyp
  Vatten och avlopp: kommunalt
Bilplats/Övriga byggnader
 • Parkeringsbeskrivning
  Utanför byggnaderna finns det idag gott om parkeringsplatser, de flesta med el-plint samt 6 garageplatser.
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  12983 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Tomtbeskrivning
  Stora öppna ytor som erbjuder förråds- och parkeringsmöjligheter, stora gröna ytor med äppelträd, buskar och lekplats för de små. Tomten är friköpt.
  På fastigheten finns utrymme för framtida byggnation av ytterligare bostadshyreshus, se bifogade exploateringsskisser.
 • Rättigheter last
  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning, Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Avtalsrättighet Kraftledning, Avtalsrättighet Kraftledning, Nyttjanderätt TELE, Nyttjanderätt OMRÅDE
 • Planbestämmelser
  Delar Av Medora 1:3 Och 1:4, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19581027)
Övrigt
 • Allt löpande underhåll har gjorts med egna finansierade medel ur rörelsen. Löpande har drygt 80% av lägenheternas badrum renoverats från 2010 och framåt. Senaste badrumsrenoveringarna utfördes under 2015 då 4 badrum totalrenoverades. Under 2015 utbyttes 11 vitvaror i lägenhetsköken och under 2016 byttes ytterligare 7 vitvaror ut samt under 2017 har ytterligare 4 vitvaror bytts ut och nu bedöms vitvarustandarden vara avsevärt uppgraderat för en längre tid framöver. Genom nyinköp av vitvaror till tvättstugorna har ‐ och torkkapaciteten fördubblats sedan 2015.

  I hus 15 D och 15 E är de flesta vindsförråden tomställda som förberedelse för lägenhetsbygge. Hyresgäster har källarförråden som förvaringsutrymme.

  På fastigheten har det tidigare stått ytterligare byggnader vilket möjliggör byggnation av ytterligare bostadsbyggnader på fastigheten. Fastighetens mark är idealisk för byggnation. Slät, svagt sluttande mark som idag brukas som grönområde till befintlig bebyggelse. I marken finns all infrastruktur på plats såsom vatten, avlopp, el, fjärrvärme samt fiber. Då det tidigare funnits flerfamiljshus på området (enligt äldre fastighetskartor) är det möjligt att minimera kostnader för anslutningsavgifter då dessa tidigare erlagts.

  Säljaren har fört diskussioner med Älvkarleby kommun och erhållit godkänt planbesked för byggnation på fastigheten. Kommunen är mycket positiva till nybyggnation då det råder bostadsbrist i kommunen. Bifogat detta prospekt finner ni exploateringsskiss samt förslag på lägenhetsutformning. Utifrån de diskussioner säljaren haft med kommunen är det störst behov av lägenheter med 2 och 3‐rummare för en stabil ekonomisk målgrupp. Projektet " Havsporten" avser utbyggnad i två plan av 36 nya lägenheter där det planeras 28 st 3:or a 71 kvm, 8 st 2:or a 63 kvm som utgör en totalyta om
  2 492 kvm. Arkitekt Johan Skoog har gjort ett förslag på utformning av lägenheter med placering enligt .
Ekonomi
 • Taxeringsvärde
  4 885 000 kr (Fastställt avseende år 2016)
 • Byggnadsvärde
  4 057 000 kr
 • Markvärde
  828 000 kr
 • Typkod
  320 Hyreshusenhet, bostäder
 • Uppvärmning
  139 284 kr/år
 • Försäkring
  23 506 kr/år
 • Vatten och avlopp
  58 852 kr/år
 • Renhållning
  27 844 kr/år
 • Elkostnad
  43 881 kr/år
 • Sammanlagd driftskostnad
  293 367 kr/år
 • Beskrivning av kostnader
  Driftskostnaderna avser 2016.
 • Fastighetsskatt
  14 655 kr/år
 • Upplåtelseform
  Kommersiell
 • Pantbrev
  Det finns 5 pantbrev om totalt 7 261 000 kr.
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Hyresgästlista
Sammanfattning
 • Total area
  1127,8 kvm
 • Uthyrd total area
  1127,8 kvm
 • Total intäkt
  1 073 788 kr/år
 • Summa hyresintäkter
  1 073 788 kr/år
 • Totalt antal hyresgäster
  21
 • Totalt antal bostäder
  19
Området
 • Omgivning: Fastigheten ligger i ett lugnt naturnära område med fina lummiga grönområden och nära till havsbad.
 • Kommunikationer
  Kommunikationer: Till Skutskär finns både tåg och busskommunikationer som trafikeras från Uppsala Resecentrum och Gävle.
Vägbeskrivning
 • Vägbeskrivning
  Till Skutskär är det lätt att ta sig med bil. Från Gävle, Uppsala och Stockholm åker man E4:an till avtagsväg 291, precis före från Medhedeby Gävle och efter från Uppsala och Stockholm, sedan raka vägen till väg 76 som går hela vägen till Östra vägen i Skutskär. Från Gävle tar det med bil ca 20 minuter, från Uppsala ca 1 timme och från Stockholm ca 1 timme och 40 minuter.
Sponsrade länkar
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn

Tips & inspiration
Följ oss i sociala medier