Sök Meny
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse
Härnösand / Centrum
Franzéngatan 14
Utgångspris: 4 200 000 kr
Driftkostnad: 126 019 kr/år
Fastigh.bet: Härnösand Timmermannen 14
Totalareal: 1 103 kvm

Härnösand - Centrum / Franzéngatan 14

Svårslaget läge söder om Domkyrkan!

Är det äntligen dags att ta tag i drömmen? Eller är företagandet nästa steg för dig att utvecklas och kunna leva på din profession? Har du letat länge efter rätt lokaler? Unikt tillfälle finns nu Mitt i stan.

Franzéngatan 14 är idag ett Vandrarhem och Bed & Breakfast. Det finns här en utvecklingsmöjlighet att förvalta denna fastighet till något helt annat. Vad skulle du vilja utveckla?

Välkommen att kontakta mäklaren för mer information.
Ester Hemström

Sponsrade länkar

Köksinspiration

Provmöblera
Säljarens bilder
Säljarens bilder
Sponsrade länkar
Säljarens bilder
Säljarens bilder
Säljarens bilder
Säljarens bilder
Planlösning entréplan
Planlösning entréplan
Planlösning ovanvåning
Planlösning ovanvåning
Planlösning källaplan
Planlösning källaplan
Planlösning vind
Planlösning vind
Planlösning entréplan
Planlösning entréplan
Planlösning ovanvåning
Planlösning ovanvåning
Planlösning källaplan
Planlösning källaplan
Planlösning vind
Planlösning vind
Fastighetskarta
Fastighetskarta
På en större skärm kan du se hur köket skulle se ut i andra färger och material.
Fakta
Beskrivning
Energideklaration
 • Energiklass
 • Energiprestanda
  56 kWh/kvm och år
 • Sammanställning
  Energideklaration är utförd
  Datum: 2017-03-21
 • Besiktningsman
  Tommy Elfström, EDF Konsult AB
Övrig - Timmermannen 14
 • Namn på byggnaden
  Timmermannen 14
 • Byggnadstyp
  Övrig
 • Byggnadsår
  1844
 • Teknisk beskrivning
  Brandskyddssäkerheten är inspekterad och man har gjort det åtgärder som krävs för nuvarande ägandeform.
  Fastigheten har handikappanpassat på entréplanet av Länsstyrelsen.
  Källarvåningen blev tillbyggd 1973

  Byggnadstyp: 2-plan med källare och vind
  K-märkt: Q
  Antal våningar: 4 st
  Byggnadsår: 1844
  Renovering ombyggnad:1973, 2001-2003, 2015
  Avlopp: Kommunalt avlopp
  Vatten: Kommunalt vatten
  Bjälklag: Trä
  Fasad: Trä
  Fönster: 2-glasfönster
  Grund: Betong
  Takbeklädnad: Plåt
  Uppvärmning: Bergvärme
  Panna årtal: 2015
  Stomme: Timmer och plank

  Förklaring k-märkningen.
  Skydd genom detaljplan (Q-märkningen)
  Q-märkning är en bestämmelse i en kommunal detaljplan och ger skydd åt byggnad eller bebyggelse inom detaljplanens område. Skyddsbestämmelser för kulturellt värdefulla byggnader och miljöer på kommunal nivå regleras i Plan- och bygglagen. En äldre benämning är K-märkning.

  Ett versalt Q är en bestämmelse om hur en byggnad eller ett område får användas och innebär att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden. Den säger ingenting om ändamålet, det kan vara bostäder, kontor, butiker eller annat, allt så länge bevarandet av byggnaden inte motverkas. Ett versalt Q säger egentligen inget om hur byggnaden ska tas tillvara och den innebär inget rivningsförbud i sig. Versalt Q är således inte en strängare variant av gement q, utan en annan sorts bestämmelse.
 • Kommentar
  Idag finns här 11 uthyrningsrum, 4 arbetsrum, en stor vacker sal, en oinredd vind, matsal, förrådsutrymmen, 3 duschar och 5 toaletter.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Ny bergvärmepump IVT 2015, 2 borrhål. Hela fastigheten har konverterats från direktverkande el till vattenburet system.
 • Internet
  Fiber finns indraget via Servanet.
 • Energideklaration
  Utförd datum: 2017-03-09
  Status: Energideklaration är utförd
Hyreshuslokal
 • Byggnadstyp
  Hyreshuslokal
 • Byggnadsarea
  780 kvm
 • Byggnadsår
  1844
 • Taxeringsvärde
  1 012 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1929
Bilplats/Övriga byggnader
 • Parkering
  P-plats: Har strömuttag.
 • På baksidan av huset finns det gott om parkeringsplatser, 7 motorvärmar stolpar med dubbla uttag och idag kan 13 bilar parkera utan problem. Alla parkerings platserna ligger på fastigheten och man bestämmer fritt hur man vill hyra ut dessa,
  Det finns även flera gästparkeringar framför fastigheten, dessa tillhör kommunens allmänning, med gratis parkering.
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  1103 kvm (Tomtareauppgifter enligt taxeringsinformationen)
 • Tomtbeskrivning
  Lättskött tomt med gräsyta och asfalt.
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926), Domkapitelhuset, Byggnadsminne (Beslutsdatum: 19951215)
 • Planbestämmelser
  Timmermannen 14, Detaljplan (Beslutsdatum: 20120620, Registreringsdatum: 20121114)
Övrigt
 • Var vänlig respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

  Svar på frågor.
  Salen och de fyra rummen på övervåningen omsätter ca 9000kr/månad ex moms. Ägaren har haft samma hyra för rummen sen starten

  Svar från kommun:
  Angående din fråga om Timmermannen 14.

  Eftersom byggnaden är utpekad som ”byggnadsminne” är det svårt för oss att svara på din fråga. Jag tycker du ska ta kontakt med Länsstyrelsens Michael Thörne och be honom komma på ett besök i huset tillsammans med dig, Birgitta Persson och kanske din kund. Då kan vi lättare förstå vilka förändringar som kan göras och vad som inte kan/får göras. Bestäm en preliminär mötestid med Michael, kontakta sedan Birgitta som har semester t.o.m. måndag den 20 mars.

  Vänligen
  Thomas Karlström

  Domkapitlet eller konsistoriehuset.

  Det här är det före detta gymnastik- och sånghuset som en gång hörde till Härnösands gymnasium. Den kände arkitekten C G Blom Carlsson upprättade ritningarna för huset 1842 och några år senare stod byggnaden klar, panelad och målad. Det ursprungliga takteglet ersattes 1865 med plåt.
  År 1882 överlät byggnaden till Domkapitlet. 1973 flyttades huset från kv Rådhuset till sin nuvarande plats. Invändigt iordningställdes den vackra sessionssalen. Utvändigt ordnades entréer genom två symmetriskt placerade dörrar i enlighet med Blom Carlsons originalritningar. Byggnaden är ett statligt byggnadsminnesmärke.

  Ovanpå husets två hela våningar finns en halvvåning med små liggande fönster (sidliggare). Taket ät lågt och valmat. Fasaden av stående slät panel har våningsband och liggande sockelpanel. Vid takfoten finns en kraftig profilerad list. Sannolikt har det här husets arkitektur påverkat en del av de större bostadshus som uppfördes i Härnösand omkring 1850 och strax därefter.

  Info från kommunen:
  Användningen, d.v.s. vad detaljplanen tillåter är inte preciserat men det man tänker sig att huset ska innehålla, som din fråga angående privatbostad, får inte inkräkta på själva bevarandet av byggnaden eller störa omgivningen. Gällande det område som är nedanför huset, parkeringen, kan inte bebyggas med bostad. Detaljplanen säger att denna mark endast får bebyggas med komplementbyggnad och carport.

  Kommunen bedömer att det kan vara möjligt med bostad i detta hus men det är inte helt enkelt att göra om till privat bostad... vid en bygglovsprövning ska dagens regler och krav i princip uppfyllas bla vad gäller tillgänglighet (finns tex hiss?), brandskydd, energianvändning osv.

  Konsistoriehuset (Timmermannen 14) är ett byggnadsminne sedan 1995 som regleras genom kulturminneslagen.

  Det är viktigt att du informerar att det finns skyddsföreskrifter vid annonsering/försäljning. Jag vill därför hänvisa dig till länsstyrelsens hemsida där det står om skyddsföreskrifterna för detta hus samt att ni ringer Michael Thörne för att för vidare frågor, hans kontaktuppgifter står också på denna sida.
  Byggnadens skyddsföreskrifter omfattar exteriören samt interiören i sessionssalen 1 trappa upp.
  Skyddsföreskrifterna säger att:
  · Byggnaden får inte rivas eller flyttas.
  · Byggnaden får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  · I byggnadens inre får ingrepp inte göras i stomme, planlösning eller äldre fast inredning.
  · Byggnaden ska underhållas så den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten
  ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och färger på ett sådant sätt
  att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

  Länsstyrelsens hemsida
  http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/byggnadsminnen/harnosand/domkapitelhuset/Pages/default.aspx
Ekonomi
 • Taxeringsvärde
  1 437 000 kr (Fastställt avseende år 2016)
 • Typkod
  325 Hyreshusenhet, lokaler
 • Försäkring
  26 491 kr/år
 • Vatten och avlopp
  20 405 kr/år
 • Renhållning
  7 237 kr/år
 • Elkostnad
  71 886 kr/år
 • Sammanlagd driftskostnad
  126 019 kr/år
 • Årlig elförbrukning
  53463 kwh/år
 • Fastighetsskatt
  14 370 kr/år
 • Upplåtelseform
  Kommersiell
 • Pantbrev
  Det finns 6 pantbrev om totalt 2 900 000 kr.
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Hyresgästlista
Sammanfattning
 • Totalt antal hyresgäster
  13
 • Hyresgäst 1
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 2
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 3
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 4
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 5
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 6
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 7
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 8
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 9
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 10
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 11
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 12
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
 • Hyresgäst 13
  Status: Vakant, Objekttyp: Parkeringsplats
Området
 • Vandrarhemmet ligger, som man kan höra på namnet mitt i Härnösand, på Domkyrkans södra sidan. Domkyrkan är Sveriges minsta och enda vita domkyrka. Inom en radie av 150 meter hittar du Härnösands äldre stadsdelar, som är från 1700-talet. I stadskärnan finns restauranger och butiker samt ett av Sveriges vackraste bibliotek. I omgivningarna väntar havet med strövområden och småbåtshamnar.
 • Kommunikationer
  Direkt anslutning till centrala stan.
Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Bostadsvisning i VR

Nyhet! Nu lanserar vi bostadsvisningar i virtuell verklighet.

Läs mer och prova på
Sponsrade länkar
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn