Smart besiktning

Säljaren har låtit utföra en byggnadsteknisk besiktning av bostaden. Denna bostad är kvalitetsstämplad med Smart besiktning! Det innebär att du på ett smidigt sätt kan uppfylla en del av din undersökningsplikt med en köpargenomgång.

Köparens ansvar

Som köpare har man enligt lag ett mycket stort ansvar att undersöka huset och dess skick innan bostadsaffären slutförs.

Väljer du en köpargenomgång av en besiktning som utförts åt säljaren får du ett ansvarsförhållande till besiktningsmannen som gäller under 2 år från överlåtelsebesiktningen. Det innebär att besiktningsmannen bär ansvar gentemot er för att besiktningen är korrekt utförd. En platsgenomgång rekommenderas starkt.

Besiktningsmannen går noggrant igenom sitt utlåtande och kan tydligt redogöra för sina iakttagelser. Missförstånd eller feltolkningar kan då undvikas.

Fri försäkring ingår alltid!

Vid varje köpargenomgång som utförs på plats medföljer alltid vår Independia Vitvaruförsäkring som gäller i 12 månader från tillträdesdagen.