Sök Meny
Stockholm / Bromma
Brf Lindarnas Park
Byggföretag: Veidekke
Antal Bostäder: 38
Prel.Inflyttning: Från kvartal 1 2016

Stockholm / Bromma

Brf Lindarnas Park

Välplanerade och ljusa, alla med stora balkonger om ca 14 kvm eller uteplats med stor trädgård.

I Lindarnas Park är det grönskan och parkmiljön som står i fokus. Båda husen ligger i direkt anslutning till den nya lek- och umgängesparken. Lägenheterna är välplanerade och ljusa, i storlekar om 2 till 5 rum och kök, samtliga med balkong eller uteplats, och fönster i två väderstreck.

Bostäderna är Svanenmärkta vilket innebär att de är energisnåla och har låg klimatpåverkan. De byggs med material som godkänts av Svanen. Bostäderna får en god inomhusmiljö och har en genomtänkt drifts- och underhållsplan.

För att få mer information, se vilka lägenheter som är lediga samt planlösningar gå in på; http://veidekkebostad.se/beckomberga3b/

Fakta
  • Byggföretag
    Veidekke
  • Antal Bostäder
    38
  • Prel.Inflyttning
    Från kvartal 1 2016