Sök Meny
Stockholm / Bromma
Brf Lindarnas Park
Byggföretag: Veidekke
Antal Bostäder: 38
Prel.Inflyttning: Från kvartal 1 2016

Stockholm / Bromma

Brf Lindarnas Park

Välplanerade och ljusa, alla med stora balkonger om ca 14 kvm eller uteplats med stor trädgård. I Lindarnas Park är det grönskan och parkmiljön som står i fokus. Båda husen ligger i direkt anslutning till den nya lek- och umgängesparken. Lägenheterna är välplanerade och ljusa, i storlekar om 2 till 5 rum och kök, samtliga med balkong eller uteplats, och fönster i två väderstreck. Bostäderna är Svanenmärkta vilket innebär att de är energisnåla och har låg klimatpåverkan. De byggs med material som godkänts av Svanen. Bostäderna får en god inomhusmiljö och har en genomtänkt drifts- och underhållsplan. För att få mer information, se vilka lägenheter som är lediga samt planlösningar gå in på; http://veidekkebostad.se/beckomberga3b/

Fakta
 • Byggföretag
  Veidekke
 • Antal Bostäder
  38
 • Prel.Inflyttning
  Från kvartal 1 2016
 • Elbilar på frammarsch
  Elbilar på frammarsch

  Nyheter om klimatförändringar duggar tätt. Många tror att elektricitet är framtidens ersättning för fossilbränslen och det pågår mycket forskning inom området.

 • Radon – en hälsofara
  Radon – en hälsofara

  För höga halter av radon är på sikt farligt att leva med – eftersom det kan ge upphov till lungcancer. Idag uppskattas runt 400 000 bostäder i Sverige ha högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller.

 • Checklista: Gå husronden – inför vintern
  Checklista: Gå husronden – inför vintern

  Vintern står för dörren och det är dags att plocka fram kängor, mössor och vantar. Lika viktigt är dock att du rustar ditt hus för den kalla årstiden – så att det inte drabbas av onödiga skador av regn och snömassor.