Search Menu
Welcome to the viewing

Contact the real estate agent for more information about the viewings

Contact
Uppsala / Östra Fyrislund
Danmarks-Kumla
Plotarea: 30 000 kvm
Bruksarea: 30 000 kvm

Uppsala - Östra Fyrislund / Danmarks-Kumla

Exploateringstomt i Danmarks-Kumla Till Salu!

Nu finns det chansen att förvärva en tomt i området Danmarks-Kumla avsedda för industri/kontor. Tomten om ca 30 000 m² är avsedd för industri och kontor. Kumlamotet som är en av Uppsalas entréer från E4:an är under förändring. Idag består området till större delen av åkersmark men detaljplanen skapar förutsättningar för en utbyggnad av verksamheter med en total yta om ca 700 000 m². Området är tänkt att fungera för små, medel och större industri, samt bioteknik, kontor och handel. Väg 282 som utgör en viktig infartsled i Uppsala kommer att vara huvudgatan och man planlägger för att kunna bredda den till en fyrfilig väg. En ny huvudgata (Söderhällbygatan) i nord/sydlig riktning ansluter det nya verksamhetsområdet till väg 282 och Rapsgatan. Till områdets större vägar kopplas en lokal väg med målet att skapa god tillgänglighet i området. I området planeras det även att det ska skapas ett system för gång- och cykelbanor.

Facts
Servitut
 • Rättigheter förmån
  Avtalsservitut Elledning; Avtalsservitut Vattenledning(3 st); Avtalsservitut Väg
 • Rättigheter last
  Avtalsservitut Avloppsledning Mm; Avtalsservitut Brunn,elledning Mm; Avtalsservitut Infiltrationsanläggning; Avtalsservitut Kraftledning Mm; Ledningsrätt Tele(2 st); Officialservitut Kraftledn Expr Fullbordad; Officialservitut Utrymme; Officialservitut Vattenledning; Officialservitut Väg
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Avtalsservitut Brunn,elledning Mm, Avtalsservitut Avloppsledning Mm, Avtalsservitut Kraftledning Mm, Avtalsservitut Infiltrationsanläggning
 • Gemensamma anläggningar
  Uppsala Danmarks-Kumla GA:2, Uppsala Danmarks-Kumla S:2, Uppsala Danmarks-Kumla S:3, Uppsala Danmarks-Kumla S:4. Skattetal: Mantal. 6907/9720.
 • Planbestämmelser
  Detaljplan (2013-06-13)
Economy
 • Typkod
  122, Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad
 • Mortgage deeds
  Det finns 1 pantbrev om totalt 393 000 kr.
Störst är inte alltid bäst, ring mäklaren med Sveriges nöjdaste kunder.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är vi det mäklarföretag som lyckats bäst - åtta år i rad. Hur nöjd vill du bli med din bostadsaffär?

Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Contact real estate agent

Here you got the possibility to ask a question directly to the real estate agent if there is anything you would like to know about the property.

By clicking the button Ask question you agree to our terms of use

Similar homes in the area