Långared Hyssna / Mark

Obebyggd skogsfastighet med bra vägnät och god bonitet. Fina jaktmarker där jakten är tillgänglig.

Utgångspris
3 800 000 kr
Totalareal
36,3 ha
Fastigh.bet
MARK LÅNGARED 1:3
Objekttyp
Skog
Intresseanmälan

Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Anmäl intresse Budgivning

Obebyggd skogsfastighet med bra vägnät belägen öster om Hyssna om ca. 36 ha samlad i ett skifte. Skogen som till stor del består till av gallringsskog växer på marker med god bonitet. Fina jaktmarker där jakten är tillgänglig för den nya ägaren. På fastigheten finns en avstyckad tomt som kan köpas tillsammans med denna fastighet om så önskas. Fastigheten är belägen ca. 50 km från Göteborg och ca. 27 km från Landvetters flygplats.

Visning enligt överenskommelse.

Bilder
Sponsrade länkar
Vy från väst
Vy från söder
Vy från öst
Översiktskarta
Visa alla 4 bilder
Vill du se hur värdet utvecklas på din bostad?
Prova vår smarta tjänst Värdeindikatorn
Sponsrade länkar
Fakta
Fakta
Beskrivning
Objekttyp/areal
 • Objekttyp
  Skog
 • Generell areatyp
  Taxerad areal
 • Skogsmark
  34 ha
 • Skogsimpediment
  1 ha
 • Övrigmark
  2 ha
 • Totalareal
  37 ha
 • Beskrivning för alla arealer
  Areal är enligt Lantmäteriets fastighetsutdrag om 36,3 hektar.
  Taxerad areal: 37 hektar.

  Skogsbruksplanen/objektsbeskrivningen upprättad 2018-10-31 anger arealerna enl. följande:

  Total areal: ca. 36,9 ha
  Produktiv skogsmark: ca. 33,4 ha
  Impediment myr: ca. 0,6 ha
  Vägar, kraftledningar mm.: ca. 2,9 ha
  Vatten ca. 0,1 ha

  Skogsmarken består enl. objektsbeskrivningen av ca. 33,4 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår enligt beskrivningen till ca. 4 975 m³sk varav ca. 1 876 m³sk är S1-skog och ca. 2 766 m³sk skog i huggningsklass G1. Boniteten har i beskrivningen angivits till 9,5 ha m³sk/ha och år och trädslagen är fördelade enligt följande: tall 2%, gran 93% och löv 5% (avrundat).

  Fastigheten har goda drivningsförhållanden och ett väl utbyggt vägnät.

  Ett mindre viltvatten finns på fastigheten.
Övriga uppgifter
 • Jakt
  Jakträtten är ej upplåten.
 • Planer, bestämmelser mm
  Fastigheten berörs ej av några planer eller bestämmelser enl. Lantmäteriutdraget.
 • Förvärvstillstånd
  Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.
 • Besiktning och undersökningsplikt
  Skogens objektsbeskrivning (skogsbruksplanen) avser endast att ge en översiktlig information om fastigheten och köparen uppmanas och upplyses om dennes rättighet och skyldighet att själv undersöka och bilda sig en uppfattning om skogens virkesförråd, beskaffenhet och markernas sammansättning, gränser mm.

  Besiktning och upprättad objektsbeskrivning av skogen är ej av sådan karaktär att den uppfyller köparens undersökningsplikt.

  I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade uppgifter gällande skogen. I klausulen kommer det att betonas att lämnade uppgifter är ungefärliga och ej innefattar några garantier.

  Köparen har även undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser.
 • Annat
  Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt vilket innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning.

  Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 • Annat
  Fastighetsgränser

  Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.
 • Annat
  Skogsvårdslagen

  Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.
Gemensamhetsanläggningar
 • Mark Viken Ga:1
Tomt/Servitut
 • Rättigheter last
  Avtalsservitut: Kraftledning, Avtalsservitut: Kraftledning, Avtalsservitut: Avloppsanläggning mm., Officialservitut: Utrymme, Officialservitut: Väg i samfälld vägmark, Officialservitut: Väg i samfälld vägmark
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Avtalsrättighet Kraftledning, Avtalsrättighet Kraftledning, Avtalsrättighet Avloppsanläggning mm, Nyttjanderätt vattenreservoar mm
Ekonomi
 • Taxeringsvärde
  2 496 000 kr (Fastställt avseende år 2017)
 • Byggnadsvärde
  0 kr
 • Markvärde
  2 496 000 kr
 • Typkod
  110 Lantbruksenhet obebyggd
 • Upplåtelseform
  Lantbruk
 • Pantbrev
  Det finns 1 pantbrev om totalt 100 000 kr.
Sponsrade länkar
Vill du se hur värdet utvecklas på din bostad?

Prova vår smarta tjänst
Värderindikatorn

Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och personuppgiftspolicyn

Följ oss i sociala medier
  }