Allmäna villkor


 

1    ALLMÄNT

Vi som tillhandahåller sajten www.maklarhuset.se (”Sajten”) är Mäklarhuset Real Estate Sweden AB, org. nr. 556552-1381, Vädursgatan 6, 412 50 Göteborg (”Mäklarhuset”).
 
Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Mäklarhuset.
 
Genom att besöka Sajten eller skapa ett konto (”Konto”) på Sajten godkänner du dessa vid var tid gällande allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv när du skapar Konto är riktiga.
 
Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. De eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade Allmänna Villkoren har gjorts tillgängliga för dig på Sajten. Du har alltid rätt att när som helst avsluta ditt Konto på Sajten.

2    VÅRA TJÄNSTER

Vår ambition är att vi på Sajten ska tillhandahålla tydlig information om tidigare, pågående och kommande försäljningar av privatbostäder, kommersiella lokaler, fritidshus, tomter, gårdar och lantbruk som vi förmedlar eller har förmedlat (”Objekt”) och som vi väljer att presentera på Sajten. Om du inte hittar ett specifikt Objekt som du söker efter är du välkommen att kontakta oss och informera oss om detta, så kommer vi att göra vårt yttersta för att presentera Objektet för dig. Samtliga våra Objekt finns inte återgivna på Sajten. Vår strävan är vidare att informationen på Sajten ska vara korrekt och uppdaterad, att alla funktioner ska vara tillgängliga samt att du som skapar bevakningar på Objekt löpande ska få relevanta bevakningsträffar levererade till din e-postadress eller annan kanal du valt i enlighet med de sökkriterier du angivit. Skulle det inträffa att relevant information saknas, är felaktig, att någon funktion inte är tillgänglig eller att bevakningsträffar uteblir ber vi dig att kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 12, så ska vi göra vårt yttersta för att lösa situationen.
 
Genom att besöka Sajten har du möjlighet att ta del av den information som finns samlad på Sajten om våra Objekt. Du kan även se bud som lämnats på Objekten om vi väljer att visa dem, registrera dig för vårt nyhetsbrev och ta del av förmånliga erbjudanden från oss och våra samarbetspartners.

Du kan också ha ett Konto på Sajten som ger dig möjlighet att skapa och hantera bevakningar på Objekt, boka visningar, följa och delta i budgivningar samt följa försäljningar. Kontot kan antingen skapas av dig själv direkt på Sajten, automatiskt när du bett en av våra samarbetspartners ge oss dina uppgifter eller av en av våra mäklare för din räkning om du till exempel har varit på visning hos oss och lämnat dina kontaktuppgifter till oss. När du eller en mäklare har lagt upp ett Konto skickar vi ett e-postmeddelande till dig för att informera om skapandet av Kontot och för att bekräfta registreringen. Du kommer även att få dina eventuella bevakningsträffar levererade till dig via den e-postadress eller annan kanal du angivit i samband med registreringen av Kontot. Om du bokar en visning kommer du kontaktas av en mäklare via e-post, sms eller telefon för att få ytterligare information om visningen.

Vi raderar ditt Konto och de uppgifter som finns sparade på det om du inte har varit aktiv på Kontot under fem år. Du kan även själv avsluta ditt Konto genom att logga in på Kontot på Sajten eller genom att kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 12. Du kan inte avsluta Kontot om du är mitt i en pågående affär, har en bokad visning eller deltar i en budgivning. Genom att logga in på ditt Konto kan du ändra eller avsluta dina bevakningar. I det fall din begäran om att ändra eller avsluta en bevakning kommer i anslutning till att vi skickar ut våra bevakningsträffar kan det inträffa att vi inte hinner stoppa utskicket till dig. För att ställa in en bokad visning meddelar du ansvarig mäklare via e-post, sms eller telefon.

3   TILLGÄNGLIGHET

Vår målsättning är att Sajten och Kontot alltid ska fungera tillfredställande för dig som användare, men de levereras som de är och med den kvalitet de har. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att våra tjänster ska fungera på ett så bra sätt som möjligt för dig som användare.

4    SYSTEMKRAV

För att kunna nyttja Sajten eller Kontot via din dator, mobiltelefon eller surfplatta behöver systemet du använder uppnå vissa krav. Se mer om dessa krav här: 
https://www.maklarhuset.se/om-maklarhuset/kakor

För att Sajten eller Kontot ska fungera optimalt krävs också att du har din dator, mobiltelefon eller surfplatta inställd på att tillåta cookies (se mer om vår cookiesanvändning i punkt 6 nedan).

5    PERSONUPPGIFTER

Mäklarhuset och Mäklarhusets samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Se mer om vår och våra samarbetspartners behandling av dina personuppgifter under Personuppgiftsbehandling https://www.maklarhuset.se/personuppgiftsbehandling 

6    COOKIES

Vi använder oss av cookies på Sajten. Läs mer om vår cookiesanvändning här: https://www.maklarhuset.se/om-maklarhuset/kakor

7    REKLAMATION

Konsumenttjänstlagen ger en konsument rätt att reklamera en tjänst inom tre år, alternativt – om vi skulle agera grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder – inom tio år, under förutsättning att tjänsten var felaktig vid leveranstillfället. Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig på sådana immateriella tjänster som Mäklarhuset tillhandahåller, men dess allmänna rättsprinciper, såsom regler om reklamation, tillämpas. Om du upplever störningar på Sajten eller Kontot när du använder några av våra tjänster ber vi dig att så snart som möjligt kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 12.

Observera att du måste lämna ett meddelande till oss med information om felet "inom skälig tid" efter det att du upptäckt det, annars förlorar du din rätt att göra gällande felet. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid.

8    SKADESTÅND

Mäklarhuset ansvarar inte för skada som du lider på grund av fel på Sajten eller Kontot såvida inte Mäklarhuset agerat oaktsamt eller med uppsåt.


Mäklarhusets ansvar omfattar inte ersättning för indirekt skada eller förlust i näringsverksamhet.

9    IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1    Rätt till texter, bilder och annat innehåll på Sajten

Allt material som finns på Sajten och Kontot, såsom text, bilder, foton, teckningar, videos, filer, grafik, musik eller annat material (”Innehåll”), är skyddat av upphovsrätt. Mäklarhuset innehar alla rättigheter till Sajten, Innehåll och Kontot och Du får inte förfoga över dessa rättigheter utan vårt tillstånd. Detta innebär att du inte får framställa exemplar av det eller göra det tillgänglig för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick utan vårt tillstånd. Alla Objekt vi förmedlar och presenterar på Sajten bildar en databas som vi också äger rätten till och som du därför behöver vårt tillstånd för att ha rätt att använda. Namn och kontaktuppgifter och annan information om våra mäklare är personuppgifter. Det finns stränga krav på hur personuppgifter får behandlas för att vara förenligt med lag.

9.2    Varumärken och marknadsföring

Mäklarhuset innehar alla rättigheter till de varumärken som Mäklarhuset använder, såsom MÄKLARHUSET, FÖRBEREDD, MÄKLARHUSET SMART och MÄKLARHUSET KOMMERSIELLA. Du får inte använda dessa varumärken eller förväxlingsbara varumärken i näringsverksamhet utan Mäklarhusets tillstånd. Det betyder att du inte har rätt att använda Mäklarhusets varumärken på din egen webbplats, vare sig fristående eller som del av presentation(er) av Objekt på Sajten. 

Vi lägger ned mycket tid och kraft på Sajten och på att presentera oss, vår verksamhet och Objekten som vi förmedlar på ett så bra, tydligt och informativt sätt som möjligt. Du har inte rätt att använda Sajten, Innehållet, våra varumärken eller våra presentationer av Objekten utan vårt tillstånd eller på ett sätt som innebär att det finns en risk för att det framstår som att det finns ett kommersiellt samband mellan dig och Mäklarhuset när så inte är fallet. Det kan strida mot marknadsföringsreglerna att använda annans skyddade material för att marknadsföra den egna verksamheten. 

9.3    Användning av våra immateriella rättigheter utan vårt tillstånd

Vi vidtar åtgärder mot den som utan vårt tillstånd gör intrång i våra immateriella rättigheter, som bryter mot marknadsföringsreglerna eller som använder våra mäklares personuppgifter i strid med dataskyddsregler.

9.4    LÄNKNING

Du får länka till Sajten förutsatt att du fått vårt tillstånd först. Du kan också behöva tillstånd från andra rättighetsinnehavare för att ha rätt att länka till Sajten.

Sajten och Kontot kan innehålla länkar eller länkat innehåll till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi tillhandahåller dessa länkar för att kunna erbjuda dig relevant information och förmånliga erbjudanden från oss och våra samarbetspartners.

Vi ansvarar inte för länkarna eller det länkade innehållet från Sajten till externa webbplatser eller för integritetsskydd, funktionalitet eller innehåll på de externa webbplatserna.

10    GÄLLANDE LAG OCH TVISTLÖSNING

Svensk lag tillämpas på dessa Allmänna Villkor.

Skulle du vara missnöjd med någon av våra tjänster är du välkommen att kontakta oss på något av nedan angivna sätt, se punkt 12. Om vi inte kan komma överens föreligger en tvist. Eventuella tvister som vi inte lyckas lösa på egen hand ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

Du har som konsument möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist med en näringsidkare prövad. Din anmälan till Allmänna reklamationsnämnden ska vara skriftlig och görs till www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan också använda den onlineplattform för klagomål som finns på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

1 1   KUNDSERVICE

Du är alltid välkommen att kontakta oss:
- via e-post info@maklarhuset.se
- via våra lokala mäklarkontor vars kontaktuppgifter du finner på https://www.maklarhuset.se/maklare, eller
- genom att skriva brev till eller besöka oss på Vädursgatan 6, 412 50 Göteborg.

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?
Vad letar du efter?
Kostnadsfri värdering av min bostad
Funderar du på att sälja nu eller längre fram? Boka en kostnadsfri muntlig värdering och rådgivning idag.
Jag vill sälja min bostad
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa till med försäljningen och en riktigt lyckad affär.
Tack, vi har tagit emot din
förfrågan.
Vi kontaktar dig inom kort.