Sök Meny

Hur fungerar en budgivning?

Budgivning är en del av bostadsaffären som kanske skapar oro för många inblandade. Mäklarhusets strävan är att vara den tryggaste mäklaren för såväl köpare som säljare, vi förbättrar nu hur budgivningen genomförs.

Öppen budgivning

Mäklarhuset tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att mäklaren löpande redovisar buden till säljaren och budgivarna som då har möjligheten att bjuda över varandra. Öppen budgivningslista innebär att den slutgiltiga köparen och säljaren får ta del av den lista där buden noterats under budgivningsprocessen efter avslutad affär.

Full insyn ger trygghet

Alla som deltar i budgivning ska känna sig trygga. Hos Mäklarhuset kan alla öppna budgivare få en komplett budgivningslista efter avslutad affär, d.v.s. efter att bindande kontrakt är skrivet mellan säljare och köpare.

Följ budgivningen på webben

Om säljaren samtycker kan budgivningen följas direkt här på Mäklarhusets hemsida. Vi ser detta som ett viktigt steg mot en tryggare och öppnare budgivning.

Hör gärna av dig med önskemål och synpunkter kring budgivning. Det är bara med din hjälp som vi kan bli riktigt bra!

Läs Fastighetsmäklarinspektionens information innan du deltar i en budgivning

Så går budgivningen till

Budgivningen är kanske den mest känsliga delen av bostadsaffären, både för säljare och köpare. Lagstiftningen säkerställer tyvärr ingen större trygghet, men tillsammans kan vi öka tryggheten.

Det är därför vi kommer att be om alla budgivares medgivande att redovisa deras bud öppet för övriga som deltar i budgivningen.

1. Visningen genomförs

Under visningen tar mäklaren namn och telefonnummer (där de kan nås dag och kväll) av alla visningsgäster. Finns det fler än en intresserad köpare efter visningen blir det budgivning. Det är viktigt att de köpare som har för avsikt att lägga bud på objektet ha sin finansiering ordnad för att kunna vara med och lägga bud. Eventuella kompletterande besiktningar med mera ska vara klara, om inget annat är överenskommet med mäklaren och säljaren. Detta för att de potentiella köparna ska kunna avge förbehållslösa bud.

2. Mäklaren ringer samtliga kunder

Mäklaren eller en representant ringer för att undersöka det aktuella intresset och vilket bud man vill lämna avseende objektet. Bud får avges i enlighet med mäklarens instruktioner. Alla bud noteras på budgivningslistan, med belopp, tid och datum, namn samt eventuell reservation.

3. Meddelande om bud

Alla som anmält sitt intresse för att delta i budgivningen, får, så snart nytt bud är lagt, ett SMS om detta. Mäklaren ringer dessutom runt till budgivarna igen. Buden redovisas även på vår hemsida för de deltagande budgivarna. Namnen är där ersatta med koder.

4. Säljaren informeras

Säljaren informeras löpande om de bud som läggs samt eventuella förutsättningar och förbehåll för lagda bud. T.ex via telefon, sms eller e-mail.

5. Mäklaren ringer budgivare

Budgivningen fortsätter så länge det finns budgivare som vill fortsätta, och momenten 3–7 upprepas till dess att inga högre bud läggs.

6. Nya omgångar

Som ovan

7. Säljaren väljer köpare

Säljaren beslutar alltid vem som får köpa objektet och det är inte alltid den som lagt det högsta budet. Faktorer som kan påverka säljarens val är eventuella villkor, tid för tillträde, emotionella kopplingar som uppstått till någon av köparna. Säljaren är inte skyldig att redogöra för sina skäl i valet av köpare.

8. Kontraktsskrivning

Tid för kontraktsskrivning bokas med alla parter. Det finns anledning för alla parter att få detta till stånd så fort som möjligt eftersom köpet / försäljningen / budet inte är bindande förrän köpekontraktet är undertecknat av båda parter.

9. Eventuellt sent bud

Det är mäklarens lagstadgade skyldighet att framföra ett bud till säljaren även om denne sagt ja till en annan köpare i ett tidigare läge. Detta kan innebära att säljaren ändrar sig och väljer ny köpare trots att tid för kontraktsskrivning är bokad med annan.

10. Eventuellt avhopp (ovanligt)

På liknande sätt kan en köpare dra sig ur för att annat objekt har dykt upp eller för att andra förutsättningar ändrats.

11. Kontraktsskrivning

Väl framme vid kontraktsskrivningen får köparen och säljaren ta del av budgivningslistan. Där framkommer bud, tid för bud namn samt eventuella förbehåll för buden.

Köpa bostad