Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt


 

Att köpa sin första bostadsrätt är en av livets största händelser. Det är viktigt att du som köpare undersöker bostadsrätten noga eftersom man inte kan få ersättning av säljaren i efterhand för saker som du borde ha hittat om man undersökt bostadsrätten noga innan köpet. Om du hittar något som kan tyda på ett fel ingår det även i undersökningsplikten att utreda detta närmare.

Vad innebär undersökningsplikten?

Om du som köpare uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet eller om du som köpare ändå undersökt den, kan du inte kräva avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet för sådana fel som du hade kunnat upptäcka. Därför bör du noga undersöka bostadsrätten innan köpet. Utgångspunkten är att undersökningsplikten omfattar allt det som en normalkunnig person hade kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning av bostadsrätten. Om det vid denna undersökning upptäcks indikationer på misstänkta fel, utökas undersökningsplikten. Då kan det krävas att att du anlitar en sakkunnig besiktningsman för att fullgöra sin undersökningsplikt. Observera också att om en sakkunnig inte upptäcker ett fel som även en normalkunnig person borde ha upptäckt, kan detta fel normalt inte göras gällande mot säljaren.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser dig som köpare om ett misstänkt fel utökar det undersökningsplikten. Som köpare bör du slutligen tänka på att säljaren inte ansvarar för fel och brister, som du borde ha räknat med. Som köparen kan du t.ex. inte kräva att en gammal vitvara ska vara i nyskick. Det är inte bara själva lägenheten som undersökningsplikten omfattar. Även förhållanden kring bostadsrättsföreningen bör undersökas.

När bostadsrätten säljs i befintligt skick krävs, för att säljaren i efterhand ska bli ansvarig för ett påstått fel, att omständigheten innebär att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till ålder, pris, användning och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Att bostadsrätten överlåts i befintligt skick kan alltså beskrivas som en form av ansvarsbegränsning för säljarens del. Om bostadsrätten säljs i befintligt skick kan den dock ändå anses vara felaktig, om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bostadsrätten, som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om.

Önskar du få ytterligare information om undersökningsplikten, eller inte förstår innebörden av undersökningsplikten eller vad som fordras av dig som köparen för att uppfylla den samma vid köp av bostadsrätt, är du alltid välkommen att kontakta den ansvarige fastighetsmäklaren för mer information.  

Tänk på det här
  • Mäklaren ska lämna skriftlig information om köparens undersökningsplikt.

  • Mäklaren har inte något ansvar för att du som köpare ska undersöka bostaden.

  • Som köpare kan man inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som har missats och som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning.

  • Mäklaren är ansvarig för att informera om fel som de känner till.

  • Om bostaden marknadsförs med Skyddat köp betyder inte det att bostaden är i bättre skick än andra bostäder. Du som köpare har ändå kvar din undersökningsplikt.


Hej! Hur kan vi hjälpa dig?
Vad letar du efter?
Kostnadsfri värdering av min bostad
Funderar du på att sälja nu eller längre fram? Boka en kostnadsfri muntlig värdering och rådgivning idag.
Jag vill sälja min bostad
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa till med försäljningen och en riktigt lyckad affär.
Tack, vi har tagit emot din
förfrågan.
Vi kontaktar dig inom kort.