KOMMERSIELLA

Bettorpsgatan 16, 24 A samt 14 / Bettorp / Örebro

3 uthyrda fastigheter i Bettorp/Örebro

Utgångspris
36 500 000 kr
Fastigh.bet
Örebro Karossen 15, 16 samt 22
Bruksarea
3 726 kvm
Tomtarea
17 300 ha
Totalareal
3 726 kvm
Intresseanmälan

Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Anmäl intresse

I fastigheterna bedrivs billackering, Bettorpsgatan 16 , samt plåtverkstad Bettorpsgatan 24 A. Billackeringsfirman startades 1951 av nuvarande fastighetsägares familj. Bolaget växte efter hand både ekonomiskt och lokalmässigt. Verksamheten såldes 2015 till Werksta som investmentbolaget Procuritas står bakom. Procuritas grundades 1986 och är ett av Sveriges äldsta investmentbolag. Omsättningen när bolaget såldes 2015 var ca 35 miljoner och beräknas 2019 bli ca 50 miljoner. Tidigare ägarna behöll fastigheterna och hyrde ut dessa till Werksta. Uthyrd yta 2832 kvm. Långa hyreskontrakt. Byggnaderna är i gott skick och mycket välunderhållna. Dessutom ingår Bettorpsgatan 14 som köptes 2018 och hyrs ut till ett Åkeri. 3 byggnader, i behov av viss renovering, samt stora uppställningsplatser på tomten som är 5 812 kvm och med en total lokalarea på ca 894 kvm. Säljes i befintligt AB.

Bilder
Sponsrade länkar
Bettorpsgatan 16 A Billackeringen
Bettorpsvägen 16 A
Bettorpsvägen 16 A
Bettorpsvägen 16 A med riksväg 50 i bakgrunden
Gården entresidan billackeringen
Entresidan
Ingång kundmottagning
Bettorpsvägen 16 A med riksväg 50 till höger
Bettorpsgatan 24 A Plåtverkstaden
Bettorpsgatan 24 A
Tomten från söder
Från söder igen
Visa alla 24 bilder
Vill du se hur värdet utvecklas på din bostad?
Prova vår smarta tjänst Värdeindikatorn
Sponsrade länkar
Fakta
Fakta
Beskrivning
Bettorpsgatan 16 / Lackeringen
 • Byggnadstyp
  Industri
 • Byggnadsarea
  1672 kvm
 • Byggnadsår
  1973
 • Teknisk beskrivning
  Platta på mark, grundförstärkt med pålar.
  Stomme av prefabricerade betongelement och stål.
  Utvändig fasad avfärgad lättbetong och lackerad plåt.
  Papptak
 • Byggnadsbeskrivning
  Byggnaden uppförd i 1-2 plan 1973 och tillbyggd 1999, 2001, 2005 och 2012.

  Total uthyrd yta 1 672 kvm

  Mindre kontorsdel samt kundmottagning. Omklädningsrum och lunchrum. Byggnaden helt inredd för sitt ändamål billackering. Sprutboxar, torkugnar, färgblandningsrum, färgförråd, slipgrundplatser m.m. Dessutom fläktrum, undercentral, elcentral. 5 st portar.

  Ca 3,5 till 4,9 rumshöjd under balk i verkstadsdelar. Delar av elinstallationer inkl dagsljusbelysning samt sprutboxar, slip-grundplatser, torkugn, ventilationsanläggning m.m. utgör industritillbehör. Ny oljeavskiljare 2006.

  Fastighetens markareal är 3 609 kvm. Det finns en byggnad som upptar ca 50 % av totala arealen. Den obebyggda delen består av parkeringsplatser och kommunikationsytor allt asfalterat.

  Fastigheten omfattas av detaljplan 1880-P316, laga kraftvunnen dom 2005-11-14. Planbestämmelserna anger industriändamål med en högsta byggnadshöjd om 8 meter. Byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Fjärrvärme, vattenburet system. Aerotemprar i hallar. Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning. Ventilationsanläggning är specialanpassad för verksamheten i lokalerna och utgör därmed i mycket stor del industritillbehör.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
 • Internet
  Fiber i fastigheten.
Bettorpsgatan 24 A / Plåtverkstaden
 • Byggnadstyp
  Industri
 • Byggnadsarea
  1160 kvm
 • Byggnadsår
  1987
 • Senaste renovering
  1998
 • Teknisk beskrivning
  Platta på mark
  Stomme i huvudsak stål
  Fasad av lackerad plåt samt puts
  Övervägande del isolerglasfönster
  Plåttak
 • Byggnadsbeskrivning
  Byggd i 1 plan 1987 tillbyggd 1998 samt en besiktningshall 2014. Byggnaden totalrenoverad 2011. 2018 byggts om till större verkstadsyta, 4 nya arbetsplatser, samt 4 nya portar till en kostnad av ca 1 miljon.

  Total uthyrd yta 1 160 kvm

  Kundmottagning, kontor, plåtverkstad, verkstad, tvätthall, riktbänkshall, besiktningshall, lager, personalutrymmen, lunchrum m.m. Klinkergolv samt målade betonggolv. Dessutom fläktrum, undercentral m.m. 6 elmanövrerade portar varav 1 inre.

  Rumshöjder mellan ca 2,6-4,2 m underkant takstolar. Ny oljeavskiljare 2016. Brand och inbrottslarm med kameraövervakning. Industritillbehör finns i byggnaden som tillhör hyresgästen.

  Fastighetens markareal är 7 879 kvm där byggnaden upptar ca 1 250 kvm motsvarande ca 16 % av den totala arealen. Den obebyggda delen utgörs av ett stort antal parkeringsplatser. 140 p platser ingår i hyreskontraktet. Gården är nyasfalterad och helt inhägnad 2013-14 med en elmanövrerad skjutgrind. Ett område på tomten södra delen mot staketet ca 10 m brett och 90-100 m långt ingår inte i hyreskontraktet. Hyrs ut till utomstående.

  Fastigheten omfattas av detaljplan 1880K-468, laga kraftvunnen dom 2007-05-10. Planbestämmelser anger handels-industri samt bilserviceändamål med den högsta byggnadshöjd av 10 meter. Byggrätten bedöms inte vara fullt utnyttjad.

  Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningarna Örebro Karossen GA:1 vars ändamål är utfartsväg från Bettorpsgatan och va-ledningar samt Karossen GA:2 vars ändamål är underjordisk ledning av segjärn och betong för dagvatten.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Fjärrvärme med växlare från 2012. Mekanisk till och frånluftsanläggning ny 2011 och hör till fastigheten.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp
 • Internet
  Fiber i fastigheten.
Bettorpsgatan 14/Åkeriet
 • Byggnadstyp
  Industri
 • Byggnadsarea
  894 kvm
 • Byggnadsår
  1950
 • Senaste renovering
  1965
 • Teknisk beskrivning
  Kontorsbyggnaden:
  Grundläggning: Troligen torpargrund
  Stomme: troligen lättbetong
  Fasad: Puts
  Fönster: 2-glasfönster
  Yttertak: Betongtakpannor

  Verkstads/lager byggnad:
  Grundläggning: Platta på mark
  Stomme: Stål
  Fasad: Plåt och puts
  Fönster: 2-glasfönster
  Yttertak: Plåt och papp

  Kallager:
  Grundläggning: Gjutet betonggolv
  Stomme: Stål
  Fasad: Plåt
  Fönster: Saknas
  Yttertak: Plåt och Papp
 • Byggnadsbeskrivning
  Kontorsbyggnaden byggt i 1 plan 1950. Lokalarea ca 234 kvm inrymmande kontorsrum samt lunchrum.

  Verkstads/lagerbyggnaden byggt 1950 och tillbyggd 1965 och 1977. Lokalarea ca 435 kvm. Fri takhöjd ca 5 m och porthöjd ca 4,5 m. 5 portar med möjlighet till genomkörning. Personaldel.

  Enklare kallager byggt troligen 1965. Lokalarea ca 225 kvm. Rumshöjd ca 4.5 m.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Kontorsbyggnaden uppvärmning elpanna/vattenburet samt luftvärmepump

  Verkstadsbyggnaden med luftvärmepump samt personaldelen vattenburen elvärme

  Kallager ingen värme

  Huvudsakligen självdrag i byggnaderna
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  17300 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Beskrivning, tomt
  Bettorpsgatan 16 3 609 kvm asfalterad tomt ej inhägnad.

  Bettorpsgatan 24 A 7 879 kvm där gården är helt inhägnad med en stor elmanövrerad skjutgrind och nyasfalterat 2013-14. Belysningsstolpar samt kamerabevakning.

  Bettorpsgatan 14 5 812 kvm asfalterad med parkering och upplagsytor, ej inhägnad.
 • Övriga rättigheter och belastningar
  Se respektive fastighetsutdrag
Övrigt
 • Hyresintäkt 2019 Bettorpsgatan 16-24 A: 2 532 840:- 2832 kvm 861:-/kvm kallhyra
  Hyresintäkt 2019 Bettorpsgatan 14: 476 568:- 894 kvm 533:-/kvm kallhyra

  Hyresintäkt 2019 3 009 408:- 3 726 kvm 808:-/kvm kallhyra

  Utgifter: Ber. UH 3 726 kvm x 75 :- = 280 000:-
  Fastighetsförsäkring = 37 500:-
  Summa drift och UH = 317 500:-

  Driftnetto 2 691 908:-

  Direktavkastning på utgångspris 7,4 %
  Pris per kvm 9 796:-
  Fastigheterna säljes i befintligt AB, Fix Fastigheter AB 559012-8186, som varit verksamt från 2015 och där endast fastigheterna ingått.

  Tillträde efter överenskommelse.

  Fastigheterna är momsade till 100 %.
Ekonomi
 • Taxeringsvärde
  13 399 000 kr (Fastställt avseende år 2013)
 • Byggnadsvärde
  8 804 000 kr
 • Markvärde
  4 595 000 kr
 • Taxeringsvärde beskrivning
  Bettorpsgatan 16 Örebro Karossen 15
  Taxeringsenhet 431 - Industrienhet reparationsverkstad Markvärde 992 000:- Byggnadsvärde 4 905 000:- Summa 5 897 000:-

  Bettorpsgatan 24 A Örebro Karossen 16
  Taxeringsenhet 431 - Industrienhet reparationsverkstad Markvärde 2 166 000:- Byggnadsvärde 2 783 000:- Summa 4 949 000:-

  Bettorpsgatan 14 Örebro Karossen 22
  Taxeringsenhet 431- Industrienhet reparationsverkstad Markvärde 1 437 000:- Byggnadsvärde 1 116 000:- Summa 2 553 000:-
 • Typkod
  431 Industrienhet reparationsverkstad
 • Upplåtelseform
  Kommersiell
Området
 • Omgivningen består av i huvudsak av bebyggda industritomter, många bilhandlare. Finns även skola och kontorsbyggnader. Nära till stadsbuss. "Granne" med trafikplats där riksväg 50 ansluter till E 18 och E 20. Bettorpsgatan 16 A med skyltläge från Riksväg 50.
Sponsrade länkar
Kontakta mäklaren
Frågor och svar
 • Fråga ställd av Serkan den 14 februari
  Hello Anders, I was wondering about the contract duration of the tenant. Are they planning to stay long? Also, are there any costs needed for the properties currently or in the near future? In addition, do you have any indications of office rents per square meter in this same area? Regards, Serkan
  Svar från Anders Forsberg
  Hello Serkan ! The tenants in 2 buildings will stay at least until 2025 but propably much longer. But please phone me tomorrow its easier for me to explain in the phone. Thank you ! Anders

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och personuppgiftspolicyn

Följ oss i sociala medier