Bettorpsgatan 16 och Bettorpsgatan 24 A / Bettorp / Örebro

2 uthyrda fastigheter i Bettorp/Örebro

Utgångspris
31 500 000 kr
Fastigh.bet
Örebro Karossen 15 och Karossen 16
Totalareal
2 832 kvm
Välkommen på visning

Kontakta mäklaren för mer information kring visningstider.

Anmäl intresse
Sponsrade länkar

I fastigheterna bedrivs billackering, Bettorpsgatan 16 , samt plåtverkstad Bettorpsgatan 24 A. Billackeringsfirman startades 1951 av nuvarande fastighetsägares familj. Bolaget växte efter hand både ekonomiskt och lokalmässigt. Verksamheten såldes 2015 till Werksta som investmentbolaget Procuritas står bakom. Procuritas grundades 1986 och är ett av Sveriges äldsta investmentbolag. Omsättningen när bolaget såldes 2015 var ca 35 miljoner och beräknas 2017 bli ca 50 miljoner. Tidigare ägarna behöll fastigheterna och hyrde ut dessa till Werksta. Total uthyrd yta 2832 kvm. Långa hyreskontrakt. Byggnaderna är i gott skick och mycket välunderhållna. Säljes i befintligt AB.

Bilder
Bettorpsgatan 16 A Billackeringen
Bettorpsvägen 16 A
Bettorpsvägen 16 A
Bettorpsvägen 16 A med riksväg 50 i bakgrunden
Gården entresidan billackeringen
Entresidan
Ingång kundmottagning
Bettorpsvägen 16 A med riksväg 50 till höger
Bettorpsgatan 24 A Plåtverkstaden
Bettorpsgatan 24 A
Tomten från söder
Från söder igen
Visa alla 19 Bilder
Fakta
Fakta
Beskrivning
Industri - Bettorpsgatan 16 / Lackeringen
 • Namn på byggnaden
  Bettorpsgatan 16 / Lackeringen
 • Byggnadstyp
  Industri
 • Byggnadsarea
  1672 kvm
 • Byggnadsår
  1973
 • Teknisk beskrivning
  Platta på mark, grundförstärkt med pålar.
  Stomme av prefabricerade betongelement och stål.
  Utvändig fasad avfärgad lättbetong och lackerad plåt.
  Papptak
 • Kommentar
  Byggnaden uppförd i 1-2 plan 1973 och tillbyggd 1999, 2001, 2005 och 2012.

  Total uthyrd yta 1 672 kvm

  Mindre kontorsdel samt kundmottagning. Omklädningsrum och lunchrum. Byggnaden helt inredd för sitt ändamål billackering. Sprutboxar, torkugnar, färgblandningsrum, färgförråd, slipgrundplatser m.m. Dessutom fläktrum, undercentral, elcentral. 5 st portar.

  Ca 3,5 till 4,9 rumshöjd under balk i verkstadsdelar. Delar av elinstallationer inkl dagsljusbelysning samt sprutboxar, slip-grundplatser, torkugn, ventilationsanläggning m.m. utgör industritillbehör. Ny oljeavskiljare 2006.

  Fastighetens markareal är 3 609 kvm. Det finns en byggnad som upptar ca 50 % av totala arealen. Den obebyggda delen består av parkeringsplatser och kommunikationsytor allt asfalterat.

  Fastigheten omfattas av detaljplan 1880-P316, laga kraftvunnen dom 2005-11-14. Planbestämmelserna anger industriändamål med en högsta byggnadshöjd om 8 meter. Byggrätten bedöms vara fullt utnyttjad.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Fjärrvärme, vattenburet system. Aerotemprar i hallar. Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning. Ventilationsanläggning är specialanpassad för verksamheten i lokalerna och utgör därmed i mycket stor del industritillbehör.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
 • Internet
  Fiber i fastigheten.
Industri - Bettorpsgatan 24 A / Plåtverkstaden
 • Namn på byggnaden
  Bettorpsgatan 24 A / Plåtverkstaden
 • Byggnadstyp
  Industri
 • Byggnadsarea
  1160 kvm
 • Byggnadsår
  1987
 • Senaste renovering
  1998
 • Teknisk beskrivning
  Platta på mark
  Stomme i huvudsak stål
  Fasad av lackerad plåt samt puts
  Övervägande del isolerglasfönster
  Plåttak
 • Kommentar
  Byggd i 1 plan 1987 tillbyggd 1998 samt en besiktningshall 2014. Byggnaden totalrenoverad 2011.

  Total uthyrd yta 1 160 kvm

  Kundmottagning, kontor, plåtverkstad, verkstad, tvätthall, riktbänkshall, besiktningshall, lager, personalutrymmen, lunchrum m.m. Klinkergolv samt målade betonggolv. Dessutom fläktrum, undercentral m.m. 6 elmanövrerade portar varav 1 inre.

  Rumshöjder mellan ca 2,6-4,2 m underkant takstolar. Ny oljeavskiljare 2016. Brand och inbrottslarm med kameraövervakning. Industritillbehör finns i byggnaden som tillhör hyresgästen.

  Fastighetens markareal är 7 879 kvm där byggnaden upptar ca 1 250 kvm motsvarande ca 16 % av den totala arealen. Den obebyggda delen utgörs av ett stort antal parkeringsplatser. 140 p platser ingår i hyreskontraktet. Gården är nyasfalterad och helt inhägnad 2013-14 med en elmanövrerad skjutgrind. Ett område på tomten södra delen mot staketet ca 10 m brett och 90-100 m långt ingår inte i hyreskontraktet. Hyrs ut till utomstående.

  Fastigheten omfattas av detaljplan 1880K-468, laga kraftvunnen dom 2007-05-10. Planbestämmelser anger handels-industri samt bilserviceändamål med den högsta byggnadshöjd av 10 meter. Byggrätten bedöms inte vara fullt utnyttjad.

  Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningarna Örebro Karossen GA:1 vars ändamål är utfartsväg från Bettorpsgatan och va-ledningar samt Karossen GA:2 vars ändamål är underjordisk ledning av segjärn och betong för dagvatten.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Fjärrvärme med växlare från 2012. Mekanisk till och frånluftsanläggning ny 2011 och hör till fastigheten.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp
 • Internet
  Fiber i fastigheten.
Gemensamhetsanläggningar
 • Örebro Karossen Ga:3
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  11488 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Beskrivning, tomt
  Bettorpsgatan 16 3 609 kvm asfalterad tomt ej inhägnad.

  Bettorpsgatan 24 A 7 879 kvm där gården är helt inhägnad med en stor elmanövrerad skjutgrind och nyasfalterat 2013-14. Belysningsstolpar samt kamerabevakning.
 • Rättigheter last
  Avtalsservitut: Rörledningar mm - Se beskrivning
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Avtalsrättighet Rörledningar mm
 • Planbestämmelser
  Kvarteret 291 Karossen i Olaus Petri Församling, Stadsplan (Beslutsdatum: 19801021), Karossen 15 m Fl, Detaljplan (Beslutsdatum: 20051020, Registreringsdatum: 20060214)
Övrigt
 • Fastigheterna säljes i befintligt AB, Fix Fastigheter AB 559012-8186, som varit verksamt från 2015 och där endast fastigheterna ingått.

  Tillträde efter överenskommelse.

  Båda fastigheterna är momsade till 100 %.
Ekonomi
 • Taxeringsvärde
  10 846 000 kr (Fastställt avseende år 2013)
 • Byggnadsvärde
  7 688 000 kr
 • Markvärde
  3 158 000 kr
 • Taxeringsvärde beskrivning
  Bettorpsgatan 16 Örebro Karossen 15
  Taxeringsenhet 431 - Industrienhet reparationsverkstad Markvärde 992 000:- Byggnadsvärde 4 905 000:- Summa 5 897 000:-

  Bettorpsgatan 24 A Örebro Karossen 16
  Taxeringsenhet 431 - Industrienhet reparationsverkstad Markvärde 2 166 000:- Byggnadsvärde 2 783 000:- Summa 4 949 000:-
 • Typkod
  431 Industrienhet reparationsverkstad
 • Beskrivning av kostnader
  Hyresintäkter: 2 437 000:- 2832 kvm 861:-/kvm Kallhyra

  Utgifter: Ber. UH 2 832 kvm x 75 :- 215 000.-

  Driftnetto 2 222 000:-

  Direktavkastning på utgångspris 7,1 %
  Pris per kvm 11 123:-
 • Upplåtelseform
  Kommersiell
 • Pantbrev
  Det finns 2 pantbrev om totalt 9 300 000 kr.
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Området
 • Omgivningen består av i huvudsak av bebyggda industritomter, många bilhandlare. Finns även skola och kontorsbyggnader. Nära till stadsbuss. "Granne" med trafikplats där riksväg 50 ansluter till E 18 och E 20. Bettorpsgatan 16 A med skyltläge från Riksväg 50.
Sponsrade länkar
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn

Följ oss i sociala medier