Sök Meny
Visningar
 • Onsdag 14 december 14:00-15:00

  Anmälan krävs / Obs! vinsning efter anmälan.

 • Torsdag 8 december 12:30-13:00

  Anmälan krävs / Obs! visning efter anmälan.

Boka visning
Linköping / Ramshäll
Rosengatan 2
Fastigh.bet: Linköping Lagmannen 1
Totalareal: 1 142 kvm

Linköping - Ramshäll / Rosengatan 2

Flerbostadshus i Ramshäll

Fastighet med bra läge vid Tinnerbäcken innehållande 4 lägenheter, 3 garage och 6 p-platser. Beviljat byggnadslov för 4 studentlägenheter i vindsplan. Befintliga hyresintäkter ca 456 000 kr/år Fastigheten kan överlåtas i bolag.


Provmöblera
Bottenvåning
Bottenvåning
Övervåning
Övervåning
Fakta
Beskrivning
Hyreshusbyggnad - Hyreshus
 • Namn på byggnaden
  Hyreshus
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Teknisk beskrivning
  Grundmurar av betong, stomme av tegel, gjutna bjälklag. Utvändigt putsad fasad, yttertak av tegel. Gjutna bjälklag. 3-glasfönster från 2002-2004.
 • Kommentar
  Byggnaden är uppförd i 2.5 plan med hel källarvåning. Byggnaden inrymmer totalt 4 bostadslägenheter i våningsplan 1-2. På vindsplan finns möjlighet att inreda ytterligare 4 studentlägenheter enligt gällande bygglov. Hel källarvåning innehållande 3 garage mot gaveln, tvättstuga med torkrum, cykelförråd, källarförråd och apparatrum.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Uppvärmning sker med fjärrvärme, ny undercentral 2008. Ventilation med självdrag.
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp.
 • Radon
  Radonmätning har ej utförts.
 • Internet
  TV med installerad Multibox 2005 som tillhandahåller 6 kanaler.
 • Energideklaration
  Utförd datum: 2009-01-01 Status: Energideklaration är utförd
Hyreshusbyggnad
 • Byggnadstyp
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsarea
  398 kvm
 • Byggnadsår
  1939
 • Taxeringsvärde
  3 496 000 kr
 • Taxeringsvärdesår
  1939
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  1142 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Tomtbeskrivning
  Trädgård med grönytor och parkeringsplatser.
 • Planbestämmelser
  Lagmannen, Tomtindelning (Beslutsdatum: 19381128), Söder Om Torkelbergsvägen, Stadsplan (Beslutsdatum: 19371105)
Övrigt
 • Försäljning av fastigheten sker via indikativa bud. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i ovan beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheten. Fastigheten kan komma att överlåtas i bolag där fastigheten indirekt överlåtes genom försäljning av aktier i Förvaltnings AB Magnetbandet. Bud lämnas på underliggande fastighetsvärde med eventuella avdrag för latent skatt. Som underlag för bolaget vid sådan överlåtelse hänvisas till bifogad proforma balansräkning. Fastigheten säljes i befintligt skick. Köparen av fastigheten är medveten om att de i prospektet lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot säljande part om uppgifterna i beskrivningen avviker från verkliga förhållanden förutom vad som uttryckligen garanteras i kommande överlåtelseavtal. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Indikativa bud skall vara Mäklarhuset Gomér & Andersson tillhanda senast 2016-12-21.
Ekonomi
 • Taxeringsvärde
  5 044 000 kr (Fastställt avseende år 2016)
 • Typkod
  320 Hyreshusenhet, bostäder
 • Intäkter
  456 000 kr/år
 • Drift och underhåll 2015
  130 000 kr/år
 • Sammanlagd driftskostnad
  130 000 kr/år
 • Kommentarer driftkostnad
  Av säljaren uppgiven faktisk kostnad för 2015
 • Upplåtelseform
  Kommersiell
 • Pantbrev
  Det finns 3 pantbrev om totalt 6 850 000 kr.
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Hyresgästlista
Sammanfattning
 • Total area
  390 kvm
 • Uthyrd total area
  390 kvm
 • Total intäkt
  456 000 kr/år
 • Summa hyresintäkter
  456 000 kr/år
 • Totalt antal hyresgäster
  4
 • Totalt antal bostäder
  1
 • Totalt antal lokaler
  3
 • Hyresgäst 1
  Intäkt: 456 000 kr/år, Status: Uthyrd Kommentar: Hyra inklusive garage och p-platser
 • Hyresgäst 2
  Status: Uthyrd
 • Hyresgäst 3
  Status: Uthyrd
 • Hyresgäst 4
  Status: Vakant
Området
 • Ramshäll är en relativt centralt belägen stadsdel i Linköping. Bebyggelsen består mestadels av flerbostadshus med en mycket stor andel smålägenheter. Villaområdet i nordöstra delen av Ramshäll, med hus från förra sekelskiftet och framåt, rankas som ett av Östergötlands mest exklusiva områden. Området har förskolor, men ingen grundskola. Där finns även servicehus för äldre.
Störst är inte alltid bäst, ring mäklaren med Sveriges nöjdaste kunder.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex är vi det mäklarföretag som lyckats bäst - åtta år i rad. Hur nöjd vill du bli med din bostadsaffär?

Sälja nu eller sedan?

Så enkelt ordnat att du slipper välja. Med Förberedd är allt klart för försäljning, när du vill!

Bostadsvisning i VR

Nyhet! Nu lanserar vi bostadsvisningar i virtuell verklighet.

Läs mer och prova på
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn