Behållare Behållare
Dela

Sala
Lasarettsgatan 4, Brahegatan 8, Jakobsbergsgatan 2, Hembygdsvägen 1, Museivägen

Fastigh.bet
SALA ANRIKAREN 7, Gruvstugan 4,Kristina4:107, Silver 4 & 5, Kumla Klockargård1:9, Disponenten mfl
Bruksarea
3 311 kvm

Fastighetsbestånd om 5 förvaltningsfastigheter och 1 utvecklingsfastighet i centrala Sala till salu!

Nu finns möjlighet att förvärva ett fastighetsbestånd i Sala.
Portföljen omfattar fem fastigheter belägna i Sala, Anrikaren 7, Gruvstugan 4:107, Kumla Klockargård 1:9 och Silver 4 & 5
(”Fastigheterna”) samt Disponenten 1 mfl. (”Fastigheten”). Tillsammans benämns dessa Portföljen. Tillsammans omfattar Portföljen cirka 3 300 m² uthyrbar area, varav ca 50% utgörs av hyresbostäder och 30% kontor. Utöver dessa utgör fastigheten Kumla Klockargård 1:9 samhällsfastighet och nyttjas idag som HVB-hem.

Fastigheterna upplåts med äganderätt.

Samtliga fastigheter är belägna i de centrala delarna av Sala med gångavstånd till såväl kommunikationer som butiker och restauranger.

För mer information se bifogat prospekt i pdf längre ner på sidan under "dokument och länkar"

Intresseanmälan
Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Fastighetsbestånd om 5 förvaltningsfastigheter och 1 utvecklingsfastighet i centrala Sala till salu!

Nu finns möjlighet att förvärva ett fastighetsbestånd i Sala.
Portföljen omfattar fem fastigheter belägna i Sala, Anrikaren 7, Gruvstugan 4:107, Kumla Klockargård 1:9 och Silver 4 & 5
(”Fastigheterna”) samt Disponenten 1 mfl. (”Fastigheten”). Tillsammans benämns dessa Portföljen. Tillsammans omfattar Portföljen cirka 3 300 m² uthyrbar area, varav ca 50% utgörs av hyresbostäder och 30% kontor. Utöver dessa utgör fastigheten Kumla Klockargård 1:9 samhällsfastighet och nyttjas idag som HVB-hem.

Fastigheterna upplåts med äganderätt.

Samtliga fastigheter är belägna i de centrala delarna av Sala med gångavstånd till såväl kommunikationer som butiker och restauranger.

För mer information se bifogat prospekt i pdf längre ner på sidan under "dokument och länkar"

Dela
Fakta
Beskrivning
Bruksarea
3311 kvm
Fastighetsbeteckning
SALA ANRIKAREN 7, Gruvstugan 4,Kristina4:107, Silver 4 & 5, Kumla Klockargård1:9, Disponenten mfl
Anrikaren 7
Byggnadstyp
Hyreshusbyggnad
Byggnadens area
326 kvm
Beskrivning av byggår och om/tillbyggnadsår
Löpande underhåll, inga större renoveringar eller kända fel.
Teknisk beskrivning
Fasad: plåt. Tak: takpapp, Fönster: 2-glasfönster.
Byggnadsbeskrivning
Fastigheten inrymmer hyreslägenheter.
Uppvärmning, kylning och ventilation
Uppvärmning: fjärrvärme
Ventilation: självdrag
Vatten och avloppstyp
Kommunalt vatten & avlopp.
Gruvstugan 4
Byggnadstyp
Hyreshusbyggnad
Byggnadens area
375 kvm
Teknisk beskrivning
Fasad: puts. Tak: takplåt. Fönster: 2-glasfönster.
Byggnadsbeskrivning
Byggnaden inrymmer hyreslägenheter.
Uppvärmning, kylning och ventilation
Uppvärmning: fjärrvärme.
Ventilation: självdrag.
Vatten och avloppstyp
Kommunalt vatten & avlopp.
Kristina 4:107
Byggnadstyp
Hyreshusbyggnad
Byggnadens area
610 kvm
Beskrivning av byggår och om/tillbyggnadsår
Fastigheten har genomgått omfattande renovering av ytskick plus installation av tre nya kök och en komplett musikstudio.
Teknisk beskrivning
Fasad: puts och tegel. Tak: takplåt på tvåvåningshuset, takpapp på enplanshuset. Fönster: fönster, låga byggnaden moderna fönster och renoverade 2-glas i den andra.
Byggnadsbeskrivning
Fastigheten inrymmer kontor om 540 kvm och studio 70 kvm.
Uppvärmning, kylning och ventilation
Uppvärmning: fjärrvärme
Ventilation: ventilationssystem anpassad för skolmiljö.
Vatten och avloppstyp
Kommunalt vatten & avlopp.
Kumla Klockargård 1:9
Byggnadstyp
Hyreshusbyggnad
Byggnadens area
540 kvm
Beskrivning av byggår och om/tillbyggnadsår
Källarvåning har genomgått renovering och hyresgästanpassning med kök och personalutrymmen
Teknisk beskrivning
Fasad: putsad. Tak: taktegel. Fönster: 2-glas.
Byggnadsbeskrivning
Byggnaden inrymmer ett HBV-hem om 540 kvm.
Uppvärmning, kylning och ventilation
Uppvärmning: pellets
Vatten och avloppstyp
Kommunalt vatten & avlopp.
Silver 4 & 5
Byggnadstyp
Hyreshusbyggnad
Byggnadens area
714 kvm
Beskrivning av byggår och om/tillbyggnadsår
Bottenvåningen har genomgått renovering och hyresgästanpassningar med nya kök, toaletter mm
Teknisk beskrivning
Fasad: puts. Tak. takplåt. Fönster: nya moderna fönster.
Byggnadsbeskrivning
Fastigheten inrymmer hyresbostäder 264 kvm och kontor om 450 kvm.
Uppvärmning, kylning och ventilation
Uppvärmning: fjärrvärme.
Ventilation: självdrag.
Vatten och avloppstyp
Kommunalt vatten & avlopp.
Disponenten 1 mfl
Byggnadstyp
Hyreshusbyggnad
Byggnadens area
746 kvm
Teknisk beskrivning
Fasad: Trä. Task: taktegel. Fönster: merparten bytt till moderna fönster.
Byggnadsbeskrivning
Fastigheten inrymmer hyresbostäder.
Ett av Salas attraktivaste lägen med stor potential till förädling och utveckling, Idag uppdelat i 11 fastigheter varav 7 är tomter med byggrätt.
Uppvärmning, kylning och ventilation
Uppvärmning: fjärrvärme.
Vatten och avloppstyp
Kommunalt vatten och avlopp
Tomt/Servitut
Planbestämmelser
Anrikaren Kv, mfl, Detaljplan (Beslutsdatum: 19960513)
Samfällighet
Sala kristina s:21
Samfällighet
Sala kristina s:22
Ekonomi
Taxeringsvärde beskrivning
Taxering för samtliga fastigheter i portföljen är 6480 000 kr, fastställt 2019
Upplåtelseform
Äganderätt
Området
De centrala delarna av Sala har kvar mycket av äldre bebyggelse. Få byggnader av betydelse har rivits, mest känd var stadshotellet belägen vid Stora torgets södra sida, uppfört tidigt 1880-tal, som revs 1969.
Vid Stora torget stod tidigare stadens vattenbrunn, där man hämtade sitt vatten. På torgets norra sida återfinns Sala rådhus bredvid och sammanbyggt med kommunhuset. Östra sidan av torget upptas av Sparbankshuset, uppfört 1902 och ritat av Erik Lallerstedt. Ursprungligen låg banken på övre planet med butiker på bottenplanet. I huset finns även några lägenheter. I området väster om torget återfinns Kristina kyrka. Mot kyrkan norr därom går Magasingatan med hus från 1700- och 1800-talen, ett med hårdstampat jordgolv. Vid Augéligatan ligger Bellanderska huset, uppfört under 1760-talet troligen av bergmästaren A. R. Bellander. Vid samma gata finns även Gysingegården, uppförd 1866-1868 av bergslagsläkaren O. V Lundberg. I Gysingegårdens bottenvåning låg en flickskola till 1905, och huset har även senare använts för skolverksamhet. Området öster om torget består av något enklare bebyggelse. I dessa kvarter fanns tidigare många hantverkare, numera finns här många små butiker och matställen. Strax söder om den centrala bebyggelsen ligger Sala tingshus, uppförd 1958-60 av stadsarkitekten Sven Jonsson.

I januari 2020 uppgick befolkningen i Sala kommun till cirka 23 000 invånare. Den årliga förväntade befolkningsökningen fram till 2022 uppgår till 0,85% till stor del beroende på den ökade inflyttningen från omkringliggande kommuner.
Den rådande positiva befolkningstrenden startade 2012 som där och då var en tydlig vändpunkt för kommunen som sedan mitten av nittiotalet har haft en negativ befolkningsutveckling. I de bägge diagrammen presenteras åldersfördelning samt befolkningsutvecklingen i Sala.
Kommunikationer
Det centrala läget erbjuder ett stort utbud av kommunikationer.
Dokument och länkar
Ekonomi
Taxeringsvärde beskrivning
Taxering för samtliga fastigheter i portföljen är 6480 000 kr, fastställt 2019
Upplåtelseform :
Äganderätt
Området

Använd kartan
X
Platser
  • Café Jernvägen
   244 m
  • Pizzeria Torino
   251 m
  • Restaurang Lilla Gömman
   392 m
  • Pizzeria Papillon
   421 m
  • Restaurang Sala Statt
   466 m
  • Bellanderska Förskolan
   457 m
  • Ekebyskolan
   459 m
  • Ekeby förskola
   468 m
  • Skolförvaltningen
   472 m
  • trafikskola
   528 m
  • Lidl
   1,36 km
  • Free vacuum cleaner
   2,1 km
  • Vårdcentralen
   184 m
  • Karpgatan
   422 m
  • Ekebygatan
   484 m
  • Fiskartorget
   492 m
  • Sala station
   253 m
Avstånd
 • Vatten
  174 m
  4 min
  2 min
  7 min
 • Tågstation - Sala station
  253 m
  2 min
  2 min
  3 min
 • Hållplats - Vårdcentralen
  184 m
  2 min
  2 min
  5 min

Kontakta mäklaren
Är det något mer du vill veta om bostaden?
Saknar du lånelöfte eller vill du boka en kostnadsfri värdering?
Kontakta mäklaren