Behållare Behållare
Dela

Vemdalen by, Vemdalen, Härjedalen
Åsgatan 1

Driftkostnad
71 839 kr/år
Fastigh.bet
HÄRJEDALEN VEMDALENS KYRKBY 31:33
Bruksarea
333 kvm
Tomtarea
1 212 kvm
Intäkter
190 780 kr/år

Stora möjligheter mitt i Vemdalen by!

Nu finns möjligheten att förvärva macken i Vemdalen! Perfekt läge för dig som vill driva eget bolag i butik eller någon form av verkstad! Det finns också goda möjligheter att hyra ut de delar du själv inte vill driva verksamhet i eller varför inte se det som en ren hyresfastighet och hyra ut allt?

Nuvarande ägare har redan idag stabila intäkter i form av markarrende från Ingo för deras pumpstationer samt serviceavtal för att hålla snyggt kring dessa. Det finns goda möjligheter för en köpare att teckna nytt serviceavtal med Ingo. Tidigare hyresgäster i butiken har under många år omsatt ca. 5 miljoner kr/år och det finns goda möjligheter att öka den omsättningen.
För er som hellre vill hyra ut lokalen och garaget finns också möjlighet att få god avkastning på investeringen. En kallhyra på t ex 210.000 kr/år, samt Ingos ersättningar på ca 190.000 kr/år skulle ge bolaget intäkter på ca. 400.000 kr/år tillsammans med en låg driftskostnad

Fastigheten har ett fantastiskt bra läge mitt i Vemdalen by, detta mycket populära fjällområde som växer för varje år som går. Dessutom utgör Centrumgatan som passerar macken en viktig genomfartsled för resenärer som ska vidare västerut till Funäsdalsfjällen & Norge. Macken är också den enda macken som finns i Vemdalenområdet i dagsläget vilket drar mycket kunder till butiken.

Se utförlig information under fliken Dokument!

Fastigheten säljs genom överlåtelse av bolaget Mitt i Vemdalen AB med friskrivning.

Utgångspris
Intresseanmälan
Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Stora möjligheter mitt i Vemdalen by!

Nu finns möjligheten att förvärva macken i Vemdalen! Perfekt läge för dig som vill driva eget bolag i butik eller någon form av verkstad! Det finns också goda möjligheter att hyra ut de delar du själv inte vill driva verksamhet i eller varför inte se det som en ren hyresfastighet och hyra ut allt?

Nuvarande ägare har redan idag stabila intäkter i form av markarrende från Ingo för deras pumpstationer samt serviceavtal för att hålla snyggt kring dessa. Det finns goda möjligheter för en köpare att teckna nytt serviceavtal med Ingo. Tidigare hyresgäster i butiken har under många år omsatt ca. 5 miljoner kr/år och det finns goda möjligheter att öka den omsättningen.
För er som hellre vill hyra ut lokalen och garaget finns också möjlighet att få god avkastning på investeringen. En kallhyra på t ex 210.000 kr/år, samt Ingos ersättningar på ca 190.000 kr/år skulle ge bolaget intäkter på ca. 400.000 kr/år tillsammans med en låg driftskostnad

Fastigheten har ett fantastiskt bra läge mitt i Vemdalen by, detta mycket populära fjällområde som växer för varje år som går. Dessutom utgör Centrumgatan som passerar macken en viktig genomfartsled för resenärer som ska vidare västerut till Funäsdalsfjällen & Norge. Macken är också den enda macken som finns i Vemdalenområdet i dagsläget vilket drar mycket kunder till butiken.

Se utförlig information under fliken Dokument!

Fastigheten säljs genom överlåtelse av bolaget Mitt i Vemdalen AB med friskrivning.

Dela
Fakta
Beskrivning
Bruksarea
333 kvm
Totalareal
1 212 kvm
Fastighetsbeteckning
HÄRJEDALEN VEMDALENS KYRKBY 31:33
Tillträde
Enligt överenskommelse
Energideklaration
Sammanställning
Energideklaration ej utförd
Övriga intäkter
Markarrende
70 000 kr/år
Markarrende, se dokument "Information" för mer info.
Serviceavtal
120 780 kr/år
Serviceavtal, se dokument "Information" för mer info. Behöver tecknas nytt avtal vid överlåtelse av bolaget.
Åsgatan 1
Byggnadstyp
Övrig
Byggnadens area
333 kvm
Teknisk beskrivning
Tak: Plåt
Fasad: Trä, liggande panel mot söder i behov av byte.
Stomme: Trä
Grund: Gjuten platta
Ventilation: Mekanisk, aggregat trasigt. Bör åtgärdas innan lokalerna tas i bruk.
VA: Kommunalt
Byggnadsbeskrivning
Huvudbyggnaden består av butikslokal (befintlig butiksinredning ingår i köpet), kund-WC, personalutrymme med renoverat badrum, tvätthall med oljeavskiljare (ej utrustad med tvättutrustning i dagsläget), varuintag /lager. Dessa delar omfattar ca. 223 kvadratmeter.
Intill varuintag finns ett stort garage (f.d. bilverkstad) med hög port och loft/entresolplan. På baksidan av byggnaden finns pannrum & förråd. Total yta för dessa tre utrymmen är ca. 110 kvadratmeter.
Uppvärmning, kylning och ventilation
I butikslokalen finns en nyare luftvärmepump som på sommaren kan användas som AC. I dagsläget värmer den butiken men när verksamhet pågår behövs det inte då spillvärme från kylar & frysar räcker för att värma upp butiken.

En elpanna finns som går att koppla till en aerotemper i garaget samt golvvärme (ej inkopplat) i lagret. Nuvarande ägare har ej använt elpannan utan haft en fristående flispanna som ej följer med fastigheten.

Ventilationen bör ses över enligt nuvarande ägare, aggregat trasigt. OVK ej utfört p.g.a. detta.
Energideklaration
Status: Energideklaration ej utförd
Tomt/Servitut
Tomtarea
1212 kvm (Tomtareauppgifter enligt Lantmäteriet)
Planbestämmelser
Vemdalens Centrum, vemdalens Kyrkby 47:55 m Fl, Detaljplan (Beslutsdatum: 20091008, Registreringsdatum: 20100310)
Övrigt
Ett arrendeavtal finns skrivet för del av Vemdalens Kyrkby 31:4, ca. 160 kvadratmeter för infart med t.ex. varubil och möjlighet att bygga altan eller liknande om man vill anlägga t.ex. cafédel i den sidan av byggnaden. Kostnad för detta är 12.000 kr/år.

Markarrendeavtalet med Cirkle K gäller från 2021-2031.

Serviceavtalet gäller från 2021 och är löpande med två månaders uppsägningstid. Cirkle K ska godkänna en ny part för det avtalet.

En beräkning av köpeskillingen för bolaget kommer göras vid avtalsskrivning, baserad på balansräkningen. (Köpeskilling = Värde av fastighet + bolagets justerade egna kapital - fastighetens bokförda värde).

Säljarna är öppna för möjligheten att sälja fastigheten via en överlåtelse av endast fastigheten, då kommer köpeskillingen justeras upp för att kompensera den extra skatt detta skulle innebära för säljarna.

FÖRSÄLJNINGSPROMEMORIA

Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare.
Denna försäljningspromemoria och annan information som utgör en del av presentationsmaterialet
avseende fastigheten tillhör säljaren och Mäklarhuset.
Följande försäljningsvillkor gäller:
Fastigheten försäljs i befintligt skick med tillträde enligt överenskommelse.
Säljaren friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten.
Köparen ansvarar för egna förvärvskostnader.
Fastighetsägaren svarar endast för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det
köpeavtal som kommer att ingås med slutlige förvärvaren av fastigheten.
Mäklarhuset ansvarar inte i något fall för riktigheten i uppgifter
som lämnas i försäljningspromemorian eller i annan information om fastigheten.
Detta gäller oavsett om information eller uppgifterna lämnas av fastighetsägaren
eller direkt av Mäklarhuset.
Fastighetsägaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst
och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående avyttring av
fastigheten.
Ekonomi
Taxeringsvärde
30 000 kr (Fastställt avseende år 2019)
Byggnadsvärde
0 kr
Markvärde
30 000 kr
Typkod
411 Industrienhet tomtmark
Intäkter
190 780 kr/år
Försäkring
7 672 kr/år
Vatten och avlopp
7 830 kr/år
Renhållning
7 691 kr/år
Elkostnad
36 646 kr/år
Arrendeavtal
12 000 kr/år
Total driftkostnad
71 839 kr/år
Fastighetsskatt/-avgift
150 kr/år (total driftskostnad inklusive fastighetsskatt/-avgift blir 71 989 kr/år)
Beskrivning av kostnader
Angivna kostnader är utfall för Mitt i Vemdalen AB under 2021. Oljeavskiljaren tömdes inte 2021 då det inte fanns någon verksamhet i lokalen. När verksamhet i verkstad och tvätthall återstartar bedömer säljaren att kostnad för slamtömning tillkommer med ca 5000 kr/år, men kostnaden beror givetvis på användningen.

Angivna intäkter är utfall för Mitt i Vemdalen AB under 2021 och härrör från ersättningar från Ingo enligt serviceavtal samt markarrendeavtal. Att intäkten inte var högre berodde på att lokalen stod tom och heller inte hyrdes ut under 2021.

Säljarna har anmält frivillig momsskyldighet för uthyrning av lokaler.
Intäkten för serviceavtalet är exkl. moms.
Serviceavtalet behöver tecknas om med en ny köpare efter att Ingo godkänt denne som ny motpart i detta.
Markarrendet är det ingen moms på.
Driftskostnader är angivna exkl. moms.
Upplåtelseform
Äganderätt
Dokument och länkar
Ekonomi
Taxeringsvärde
30 000 kr (Fastställt avseende år 2019)
Byggnadsvärde :
0 kr
Markvärde :
30 000 kr
Typkod
411 Industrienhet tomtmark
Intäkter :
190 780 kr/år
Försäkring :
7 672 kr/år
Vatten och avlopp :
7 830 kr/år
Renhållning :
7 691 kr/år
Elkostnad :
36 646 kr/år
Arrendeavtal :
12 000 kr/år
Total driftkostnad :
71 839 kr/år
Fastighetsskatt/-avgift
150 kr/år (total driftskostnad inklusive fastighetsskatt/-avgift blir 71 989 kr/år)
Beskrivning av kostnader
Angivna kostnader är utfall för Mitt i Vemdalen AB under 2021. Oljeavskiljaren tömdes inte 2021 då det inte fanns någon verksamhet i lokalen. När verksamhet i verkstad och tvätthall återstartar bedömer säljaren att kostnad för slamtömning tillkommer med ca 5000 kr/år, men kostnaden beror givetvis på användningen.

Angivna intäkter är utfall för Mitt i Vemdalen AB under 2021 och härrör från ersättningar från Ingo enligt serviceavtal samt markarrendeavtal. Att intäkten inte var högre berodde på att lokalen stod tom och heller inte hyrdes ut under 2021.

Säljarna har anmält frivillig momsskyldighet för uthyrning av lokaler.
Intäkten för serviceavtalet är exkl. moms.
Serviceavtalet behöver tecknas om med en ny köpare efter att Ingo godkänt denne som ny motpart i detta.
Markarrendet är det ingen moms på.
Driftskostnader är angivna exkl. moms.
Upplåtelseform :
Äganderätt
Området

Vemdalen by

Det är det här som är byn, det var den här som fanns först och det här är den bofasta miljön. Vemdalen upplever idag en byggboom, tomter styckas av och nytt byggs. Priset på fastigheter har gått upp ordentligt de senaste åren, ungdomar väljer att bo kvar i högre utsträckning och byn får även nya, inflyttade invånare.

Fördelar med området

Gym Skidspår Cykelstigar (mtb) Tågstation Golf Caféer Tryggt Sport och friluftsliv Barnvänligt Cykeluthyrning Fiske Lugnt Bussar Restauranger Landsbygd

Skidåkning

Håller man till i Vemdalen har man lika nära till Björnrike som till Vemdalsskalet. Skidåkningen på Vemdalsskalet är fördelad på två fjäll och flera moderna expressliftar gör skidåkningen smidig och lättillgänglig. Där finns en sittlift speciellt anpassad för barn och nybörjare, där finns också knappliftar, ett rullband med tak, flera enkla skidbackar och en pulkabacke.
I Björnrike lyser solen upp backarna hela dagen om vädret tillåter. Här finns Sveriges längsta Expresslift Grizzly Express. Björnrike är också parkåkarnas paradis.
På Lövås finns elljusspår för längdåkning och här hålls många olika träningspass inomhus hela veckan. Mer info hos Vemdalens IF.

Service och restauranger

I byn finns en stor och mycket välsorterad frilufts- och fiskebutik som gjort sig känd genom sitt kunnande inom fiske, sitt utbud av varor och inte minst för sina öppettider. De är även ombud för systembolaget så här kan du beställa och sedan hämta upp din beställning.

I byn finns en Icabutik, som på senare tid satsat stort med utbyggnad, nya frysar och kylar, ny kassalinje och en del nytt sortiment. Här hittar du också restaurang Husky med bowlinghall, pizzeria, sportshop med skiduthyrning, stenugnsbageri/pizzeria, frisörer och en charmig biograf som fungerar som de gjorde förr; med en paus mitt i filmen, café mm.

Kommunikationer

Känns det långt eller allmänt jobbigt att åka bil till Vemdalen kan du boka en både miljövänlig och smidig resa med tåg till/från järnvägsstationen Röjan/Vemdalen där transferbuss Snöpendeln ansluter för vidare resa till/från Klövsjö, Storhogna, Vemdalsskalet, Vemdalen by och Björnrike. Transfertid 10 – 25 minuter. Tågen går från Malmö via Göteborg och vidare uppåt utan byten. Det går också dagtåg från Stockholm. Tågen går under vintern. Sommartid går inlandsbanan förbi Röjan.
Från Cityterminalen i Stockholm och hela vägen till Vemdalen kan du också åka med bussen Härjedalingen som sedan stannar på flera ställen i vårt område. Härjedalingen går hela året.
Man kan även flyga till Sveg eller Östersund från Stockholm Arlanda.
Snöpendeln går mellan skidanläggningarna och förbi Vemdalen varje dag under skidsäsongen.

Familjeliv

Vemdalsskalet och Björnrike har alltid haft stort barnfokus när det gäller skidåkningen och allt fler andra vinteraktiviteter för barn dyker upp. Tex barnskoter hos Vemdalen Experience i Vemdalen by, isgocart vid Vemdalens Camping och så klart alla Valleaktiviteter som Skistar har kring barnområdena. Sommaren blir en allt mer välbesökt period på Vemdalsskalet och därför satsar man vidare med nya investeringar. I området har man skapat pumptrack- och shorttrackbanor för cykel, lekplats i närheten av Skalets Torg, man inventerar övriga cykelleder och skapar äventyrsvandringar för barn.
Bion visar matinéer på söndagarna under vintern, på skolan finns en hockeyrink vintertid och många nyttjar gungor och klätterställning på skolgården under lediga dagar.

Använd kartan
X
Platser
  • Härjedalspizza - Vemdalen
   78 m
  • Husky Restaurang
   95 m
  • Mal:S Restaurang AB
   370 m
  • Restaurang
   1,99 km
  • Bageriet Björnrike
   5,69 km
  • Förskolan Ängen
   149 m
  • Vemdalens skola
   205 m
  • Björnungen Förskola
   18,05 km
  • Sonfjällsskolan
   18,26 km
  • SV Jämtlands Län
   18,5 km
  • Tempo
   33,88 km
  • Skidhyra
   111 m
  • Vemdalen by
   115 m
  • Vemdalen skola
   283 m
  • Vemdalen Kyrka
   416 m
  • Vemdalen Ekbergs/Systemombud
   540 m
  • Röjan station
   25,79 km
  • Kvarnsjö station
   29,28 km
  • Sörtjärn station
   41,29 km
  • Svenstavik centrum station
   46,06 km
Avstånd
 • Hållplats - Skidhyra
  111 m
  1 min
  1 min
  1 min
 • Sjö
  1,39 km
  4 min
  8 min
  26 min
 • Vatten
  305 m
  1 min
  2 min
  7 min

Kontakta mäklaren
Är det något mer du vill veta om bostaden?
Saknar du lånelöfte eller vill du boka en kostnadsfri värdering?
Kontakta mäklaren
Hej! Hur kan vi hjälpa dig?
Vad letar du efter?
Kostnadsfri värdering av min bostad
Funderar du på att sälja nu eller längre fram? Boka en kostnadsfri muntlig värdering och rådgivning idag.
Jag vill sälja min bostad
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa till med försäljningen och en riktigt lyckad affär.
Tack, vi har tagit emot din
förfrågan.
Vi kontaktar dig inom kort.