Behållare Behållare

Centrum, Härnösand
Franzéngatan 14

Driftkostnad
121 157 kr/år
Fastigh.bet
HÄRNÖSAND TIMMERMANNEN 14
Bruksarea
780 kvm
Tomtarea
1 103 kvm

Svårslaget läge mitt i Centrum & på vackra Östanbäcken!

Är det äntligen dags att ta tag i drömmen? Eller är företagandet nästa steg för dig att utvecklas och kunna leva på din näringsverksamhet? Har du letat länge efter rätt lokaler?
Fastigheten överlåtes som friköpt och inga kontrakt kommer finnas för nya ägaren, utan man får fritt förfoga över hela fastigheten själv.
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Utgångspris
5 950 000 kr
Visningar
Intresseanmälan
Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Svårslaget läge mitt i Centrum & på vackra Östanbäcken!

Är det äntligen dags att ta tag i drömmen? Eller är företagandet nästa steg för dig att utvecklas och kunna leva på din näringsverksamhet? Har du letat länge efter rätt lokaler?
Fastigheten överlåtes som friköpt och inga kontrakt kommer finnas för nya ägaren, utan man får fritt förfoga över hela fastigheten själv.
Välkommen att kontakta oss för mer information.

Dela
Sponsrade länkar
Sponsrade länkar
Planritning

Fakta
Beskrivning
Bruksarea
780 kvm
Totalareal
1 103 kvm
Fastighetsbeteckning
HÄRNÖSAND TIMMERMANNEN 14
Tillträde
Enligt överenskommelse
Energideklaration
Energiklass
Energideklaration
Energiprestanda, primärenergital
56 kWh/kvm och år
Sammanställning
Energideklaration är utförd
Datum: 2017-03-21
Besiktningsman
Tommy Elfström, EDF Konsult AB
Timmermannen 14
Byggnadstyp
Övrig
Byggnadsår
1844
Senaste renovering
1973
Teknisk beskrivning
Fastigheten har handikappanpassat på entréplanet av Länsstyrelsen.

Byggnadstyp: 2-plan med källare och vind
K-märkt: Q
Antal våningar: 4 st
Byggnadsår: 1844
Renovering ombyggnad:1973, 2001-2003, 2015
Avlopp: Kommunalt avlopp
Vatten: Kommunalt vatten
Bjälklag: Trä
Fasad: Trä
Fönster: 2-glasfönster
Grund: Betong
Takbeklädnad: Plåt
Uppvärmning: Bergvärme
Panna årtal: 2015
Stomme: Timmer och plank

Förklaring k-märkningen.
Skydd genom detaljplan (Q-märkningen)
Q-märkning är en bestämmelse i en kommunal detaljplan och ger skydd åt byggnad eller bebyggelse inom detaljplanens område. Skyddsbestämmelser för kulturellt värdefulla byggnader och miljöer på kommunal nivå regleras i Plan- och bygglagen. En äldre benämning är K-märkning.

Ett versalt Q är en bestämmelse om hur en byggnad eller ett område får användas och innebär att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden. Den säger ingenting om ändamålet, det kan vara bostäder, kontor, butiker eller annat, allt så länge bevarandet av byggnaden inte motverkas. Ett versalt Q säger egentligen inget om hur byggnaden ska tas tillvara och den innebär inget rivningsförbud i sig. Versalt Q är således inte en strängare variant av gement q, utan en annan sorts bestämmelse.
Byggnadsbeskrivning
Idag finns här 11 uthyrningsrum på entréplan, 4 arbetsrum på ovanvåningen, en stor vacker sal, en oinredd vind, matsal, förrådsutrymmen, 3 duschar och 5 toaletter.
Uppvärmning, kylning och ventilation
Ny bergvärmepump IVT 2015, 2 borrhål. Hela fastigheten har konverterats från direktverkande el till vattenburet system.
Byggnadstyp
Hyreshuslokal
Byggnadens area
780 kvm
Byggnadsår
1844
Taxeringsvärde
1 478 000 kr
Taxeringsvärdesår
1929
Areatyp
Hyreshusmark lokaler
Taxeringsvärde
567 000 kr
Bilplats/Övriga byggnader
Beskrivning, parkering
På baksidan av huset finns det gott om parkeringsplatser, 7 motorvärmar stolpar med dubbla uttag och idag kan 13 bilar parkera utan problem. Alla parkeringsplatserna ligger på fastigheten och man bestämmer fritt hur man vill hyra ut dessa/disponera samtliga.
Det finns även flera gästparkeringar framför fastigheten, dessa tillhör kommunens allmänning, med gratis parkering om 2 timmar och parkeringsskiva.
Tomt/Servitut
Tomtarea
1103 kvm (Tomtareauppgifter enligt Lantmäteriet)
Beskrivning, tomt
Lättskött tomt med gräsyta och asfalt.
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926), Domkapitelhuset, Byggnadsminne (Beslutsdatum: 19951215)
Planbestämmelser
Timmermannen 14, Detaljplan (Beslutsdatum: 20120620, Registreringsdatum: 20121114)
Övrigt
Det här är det föredetta gymnastik och sånghuset som en gång hörde till Härnösands gymnasium. Den kände arkitekten C G Blom Carlsson upprättade ritningarna för huset 1842 och några år senare stod byggnaden klar, panelad och målad. Det ursprungliga takteglet ersattes 1865 med plåt. År 1882 överlät byggnaden till Domkapitlet. 1973 flyttades huset från kv Rådhuset till sin nuvarande plats. Invändigt iordningställdes den vackra sessionssalen. Utvändigt ordnades entréer genom två symmetriskt placerade dörrar i enlighet med Blom Carlsons originalritningar. Byggnaden är ett statligt byggnadsminnesmärke.

Ovanpå husets två hela våningar finns en halvvåning med små liggande fönster (sidliggare). Fasaden av stående slät panel har våningsband och liggande sockelpanel. Vid takfoten finns en kraftig profilerad list. Sannolikt har det här husets arkitektur påverkat en del av de större bostadshus som uppfördes i Härnösand omkring 1850 och strax därefter.

Info från kommunen:
Användningen, d.v.s. vad detaljplanen tillåter är inte preciserat men det man tänker sig att huset ska innehålla men det får inte inkräkta på själva bevarandet av byggnaden eller störa omgivningen. Gällande det område som är nedanför huset, parkeringen, kan inte bebyggas med bostad. Detaljplanen säger att denna mark endast får bebyggas med komplementbyggnad och carport. Kommunen bedömer att det kan vara möjligt med bostad i detta hus men det är inte helt enkelt att göra om till privat bostad. Vid en bygglovsprövning ska dagens regler och krav i princip uppfyllas bla vad gäller tillgänglighet (finns tex hiss?), brandskydd, energianvändning osv.

Konsistoriehuset (Timmermannen 14) är ett byggnadsminne sedan 1995 som regleras genom kulturminneslagen.

Byggnadens skyddsföreskrifter omfattar exteriören samt interiören i sessionssalen 1 trappa upp.
Skyddsföreskrifterna säger att:
· Byggnaden får inte rivas eller flyttas.
· Byggnaden får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
· I byggnadens inre får ingrepp inte göras i stomme, planlösning eller äldre fast inredning.
· Byggnaden ska underhållas så den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten
ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och färger på ett sådant sätt
att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
Ekonomi
Taxeringsvärde
2 045 000 kr (Fastställt avseende år 2019)
Byggnadsvärde
1 478 000 kr
Markvärde
567 000 kr
Typkod
325 Hyreshusenhet, lokaler
Vatten och avlopp
21 714 kr/år
Renhållning
8 095 kr/år
Elkostnad
70 898 kr/år
Årlig elförbrukning
42265 kWh/år
Fastighetsskatt/-avgift
20 450 kr/år
Total driftkostnad
121 157 kr/år
Beskrivning av kostnader
Uppgifter från HEMAB:
Elförbrukning: 42 265 kWh/år (1 år bakåt från senaste månadsavläsning).
Säkring: 50 A.
Återvinning: Grundavgift + sopkärl = 8095 kr/år.
Vatten fast avgift: 5 st lägenhetsavgifter + fast avgift = 13 296,25 kr/år.
Vatten förbrukning: 512 kbm/år (beräknad förbrukning).
Upplåtelseform
Äganderätt
Pantbrev
Det finns 6 pantbrev om totalt 2 900 000 kr.
Området
Inom en radie av 150 meter hittar du Härnösands äldre stadsdelar, som är från 1700-talet. I stadskärnan finns restauranger och butiker samt ett av Sveriges vackraste bibliotek. I omgivningarna väntar havet med strövområden och småbåtshamnar.
Dokument och länkar
Ekonomi
Taxeringsvärde
2 045 000 kr (Fastställt avseende år 2019)
Byggnadsvärde :
1 478 000 kr
Markvärde :
567 000 kr
Typkod
325 Hyreshusenhet, lokaler
Vatten och avlopp :
21 714 kr/år
Renhållning :
8 095 kr/år
Elkostnad :
70 898 kr/år
Årlig elförbrukning
42265 kWh/år
Fastighetsskatt/-avgift
20 450 kr/år
Total driftkostnad :
121 157 kr/år
Beskrivning av kostnader
Uppgifter från HEMAB:
Elförbrukning: 42 265 kWh/år (1 år bakåt från senaste månadsavläsning).
Säkring: 50 A.
Återvinning: Grundavgift + sopkärl = 8095 kr/år.
Vatten fast avgift: 5 st lägenhetsavgifter + fast avgift = 13 296,25 kr/år.
Vatten förbrukning: 512 kbm/år (beräknad förbrukning).
Upplåtelseform :
Äganderätt
Pantbrev
Det finns 6 pantbrev om totalt 2 900 000 kr.
Området

Centrum

Här bor du på Härnön, där även Härnösands centrum ligger och erbjuder närhet till allt.

Läs mer
Använd kartan
X
Platser
  • Östanbäcken Pizzeria
   105 m
  • The Sea Street Sushi Bar
   123 m
  • Big Boy Härnösand
   139 m
  • Pizzeria Pinocchio Härnösand
   169 m
  • Sankt Petri Logens Restaurang AB
   179 m
  • Actic Härnösand Simhallen
   240 m
  • Centrum
   258 m
  • Lärcentrum
   296 m
  • Miroi AB
   318 m
  • Folkuniversitetet Härnösand
   322 m
  • Hemköp Härnösand
   169 m
  • Lidl
   590 m
  • Härno kiosk & tobak
   655 m
  • Maxi ICA Stormarknad Härnösand
   944 m
  • Kaffepunkten / Konstanta AB
   1,52 km
  • Härnösand Stadsparken
   127 m
  • Härnösand Storgatan
   143 m
  • Härnösand Simhallen
   160 m
  • Härnösand Teatern
   222 m
  • Härnösand Kanaludden
   255 m
  • Härnösand station
   819 m
Avstånd
 • Tågstation - Härnösand station
  819 m
  4 min
  5 min
  16 min
 • Hållplats - Härnösand Stadsparken
  127 m
  1 min
  1 min
  3 min
 • Hav
  84 m
  1 min
  1 min
  1 min
 • Sjö
  1,67 km
  4 min
  11 min
  32 min

Kontakta mäklaren
Är det något mer du vill veta om bostaden?
Saknar du lånelöfte eller vill du boka en kostnadsfri värdering?
Kontakta mäklaren
Tips & inspiration