KOMMERSIELLA

Storgatan 14 / Mellanholmen / Härnösand

WIKMANSKA HUSET PÅ MELLANHOLMEN

Utgångspris
6 000 000 kr
Driftkostnad
197 616 kr/år
Fastigh.bet
HÄRNÖSAND BUNTMAKAREN 1
Bruksarea
682 kvm
Tomtarea
782 kvm
Intäkter
666 767 kr/år
Intresseanmälan

Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Anmäl intresse

Denna vackra byggnad har anor från 1637 och har under åren byggts på sidan och längden. Det är ett av Härnösands äldsta och anrikaste fastighet med en äkta Guldspik i sig!
I dagsläget är 4 av 6 bostadslägenheter samt 4 butikslokaler uthyrda. Många av hyresgästerna är trogna kunder sedan många år tillbaka
Totala intäkter vid full uthyrning: 666 767 kr/år.
Fastigheten kan säljas ej i bolagsform utan som en ren fastighetsaffär.

Bilder
Sponsrade länkar
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Fasad
Passage
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Kök
Vardagsrum
Vardagsrum
Vardagsrum
Vardagsrum
Vardagsrum
Vardagsrum
Sovrum
Sovrum
Sovrum
Sovrum
Sovrum
Sovrum
Sovrum
Hall
Hall
Hall
Trapphus
Lokal
Lokal
Duschrum
Duschrum
Duschrum
Duschrum
Duschrum
Visa alla 39 bilder
Vill du se hur värdet utvecklas på din bostad?
Prova vår smarta tjänst Värdeindikatorn
Sponsrade länkar
Inspiration
Planritning
Planlösning
Planlösning
Fakta
Fakta

Beskrivning
Energideklaration
 • Energiklass:
 • Energiprestanda, primärenergital:
  167 kWh/kvm och år
 • Sammanställning
  Energideklaration är utförd
  Datum: 2020-06-01
 • Besiktningsman
  Tommy Elfström, Oktopal AB
Huvudbyggnad
 • Byggnadstyp:
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsår:
  1790
 • Teknisk beskrivning
  Byggnadsbeskrivning
  Buntmakaren 1 ingår i ett område som förklarats som riksintresse för kulturmiljövården. Tomten skyddas dessutom genom kommunens detaljplan för södra Mellanholmen.
  Byggnaden är uppförd i två och en halv våning med en stomme i liggande timmer.
  Grunden är lagd med både tuktad och huggen sten. I väster finns en vinkelbyggnad med grund i natursten.
  Fasaden har den typiska sekelskifteskaraktären med en panel i gulfärgad liggande pandel.
  Taket på byggnaden är valmat och täckt med grönfärgad, falsad plåt. På taket flnns dubbla utkragade skorstenar täckta med plåt.
  Fönster är av olika typer och ålder. Där förekommer både en- , två-, tre- och fyrlulftsfönster.
  Byggnadens dörrar är av senare typ. De är enkla och har en glasruta i överdelen. På gården flnns också ett inbyggt trapphus med balkong.
 • Byggnadsbeskrivning
  Dessa tre byggnader, tillsammans med ladugård, sjöbod och visthusbod fanns på tomt nr 471 år 1792.
  Efter 1874 har byggnaderna genomgått en stor förändring då man breddat, förlängt och höjt huskroppama. Isamband med dessa åtgärder har man också klätt byggnaderna med den tidstypiska sekelskiftespanelen som är indelad i falt och
  utsmyckad med fasadavdelande friser.

  Den nedre våningen upptas helt av butiksutrymmen med skyltfönster. Närmast kanalen finns Wikmans begravningsbyrå. Strax väster om porten driver Olle Lundgren herrfrisering. I bottenvåningens västra del ligger pizzeria Pinocchio.
  Den andra och tredje våningen finns lägenheter. Av dessa finns fyra på plan två, och två på husets vindsvåning.
 • Uppvärmning, kylning och ventilation
  Fjärrvärme
 • Vatten och avloppstyp
  Kommunalt vatten och avlopp
 • Byggnadstyp:
  Hyreshusbyggnad
 • Byggnadsarea:
  458 kvm
 • Byggnadsår:
  1929
 • Taxeringsvärde:
  1 789 000 kr
 • Taxeringsvärdesår:
  1946
 • Byggnadstyp:
  Hyreshuslokal
 • Byggnadsarea:
  224 kvm
 • Byggnadsår:
  1929
 • Taxeringsvärde:
  503 000 kr
 • Taxeringsvärdesår:
  1946
 • Areatyp:
  Hyresbostad
 • Taxeringsvärde:
  543 000 kr
 • Areatyp:
  Hyreshusmark lokaler
 • Taxeringsvärde:
  279 000 kr
Bilplats/Övriga byggnader
 • Beskrivning, parkering
  På den grusade innergården finns plats för flera bilar
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  782 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926)
 • Planbestämmelser
  Östra Kanalen, Stadsplan (Beslutsdatum: 19521015), Mellanholmen, norra, Stadsplan (Beslutsdatum: 19610104), Mellanholmen Mm, Stadsplan (Beslutsdatum: 19460621), Södra Mellanholmen, Detaljplan (Beslutsdatum: 19900215)
Övrigt
 • Fördelning
  Kvm Årshyra Intäkt per /m²
  Lokal - 85,0 m² 72 579 854
  Lokal - 25,0 m² 21 400 856
  Lokal - 33,0 m² 34 608 1 049
  Lokal - 90,0 m² 86 099 957
  Bostad - 61,0 m² 61 322 1 006
  Bostad - 57,0 m² 59 425 1 043
  Bostad - 70,0 m² 77 117 1 102
  Bostad - 110,0 m² 87 669 797
  Bostad - 116,0 m² 90 909 784
  Bostad - 80,0 m² 75 639 946
  Sum - 727,0 m²

  Totala intäkter vid full uthyrning: 666 767 kr/år
  Driftskostander: 197 616 kr/år
  Driftsnetto vid full uthyrning: 469 151 kr/år

  WIKMANSKA HUSETS TIDIGARE HISTORIA

  Mellanholmens bebyggelse 1630-1860.
  De båda holmar, som senare genom landhöjningen vuxit ihop till dagens Mellanholmen, avbildas för första gången på den stads karta, som troligen upprättades omkring 1637-38. Den större av dem, den östra, är vid denna tid bebyggd med fem "stolpbodar" uppställda på en linje från holmens norra spets till den södra. Vid en jämförelse med stadsbebyggelsen på Härnön märks dock att holmarna är mycket summariskt utritade. Vid denna tid finns ännu ingen bro som förbinder holmarna med fastlandet eller ön.

  Nästa gång Mellanholmen avbildas är omkring 1648 på den uppmätning av stadsplanen, som förmodas ha utförts av Nicodemus Tessin d. ä. efter hans inspektionsresa till de norrländska städerna 1646. Resan resulterade i ett flertal förslag på hur stadens gatumönster skulle anpassas till barocken stadsplaneideal. Planerna ledde till ett rykte, som gjorde gällande att staden skulle rivas. Följaktligen kom också byggandet att ligga nere för lång tid. Borgarna i staden ställde sig ovilliga till att den nya planen genomfördes. Efter besvärsskrivelser till Stockholm och nya planförslag, rann projektet så småningom ut i sanden och resulterade egentligen endast i en uträtning och breddning - sannolikt slutförda 1665 - av den gata som senare kom att kallas Stora gatan. På Tessins noggranna uppmätning av staden ser man att den östra holmen vuxit i storlek - den västra är mycket otydlig - och att bebyggelsen där utvecklats något. Stolpbodarna verkar ha ersatts av sjöbodar på holmens norra sida. Ungefär på platsen för Wikmanska huset finns nu en grupp av fyra, fem byggnader, men av vilket slag de är går inte att avgöra. Någon bro finns ännu inte, men finns projekterad på Tessins nya stadsplan, liksom en väg över holmen. Broförbindelsen upprättas först tio år senare, 1658, sannolikt i samband med de ovannämnda gatuarbetena. Mellanholmen, som också förses med en förlängning av "Stora gatan", blir nu genast mer intressant att bebygga. 1667 omnämns för första gången mer permanent bebyggelse på platsen. Tomternas relativt stora yta och det fördelaktiga läget antyder en förhållandevis hög status för området. Att landhöjningen fått holmen att växa i storlek måste också ha bidragit till den betydligt utvidgade bebyggelse, som kan iakttas på den stadskarta som upprättas härnäst, 1699.
  På denna karta finns stadens tomter för första gången utritade. Vid en jämförelse med senare kartor ser man att Wikmanska husets tomt i sort sett behållit samma form in i nutid. Tyvärr finns ännu inga enskilda byggnader avbildade.

  Ekonomin i Härnösand präglas under större delen av 1600- och 1700-talen av ekonomisk stagnation. Detta i kombination med 1700-talets tre stads bränder, av vilka Mellanholmen drabbades 1710 och 1721, ledde till en mycket liten ökning av bebyggelsen under denna tid.
  Vid en jämförelse mellan tomtkartan från 1860, som är den äldsta karta som avbildar enskilda byggnader i staden, och 1783 års karta framgår att staden ännu växer mycket långsamt, även om stadens befolkning fördubblas under denna tidsperiod.
  1860 års karta visar att Wikmanska husets tomt nu är helt kringbyggd av sju byggnader. Hela det område som sedan 1723 kallas första kvarteret, dvs Mellanholmen och området runt hospitalet, hade 1783 20 gårdstomter mot 21 stycken år 1860. Förändringen av tomterna på holmen består egentligen endast i en anpassning till utökningen av dess yta, förorsakad av landhöjningen. 1783 har också den mindre holmen vuxit ihop med den större.

  För att få en klarare bild av de enskilda byggnaderna på just Wikmanska husets tomt finns bra material att hämta också ur brandförsäkringsprotokoll, mantalslängder, bouppteckningar och taxeringslängder etc. Inom ramverket för detta arbete har det emellertid bara varit möjligt att noggrannare gå igenom brandförsäkringsprotokollen, som dock ger de bästa uppgifterna om husens utseende, storlek, byggnadsår.
Ekonomi

 • Taxeringsvärde
  3 114 000 kr (Fastställt avseende år 2019)
 • Byggnadsvärde:
  2 292 000 kr
 • Markvärde:
  822 000 kr
 • Typkod
  321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
 • Värdeår:
  1946
 • Intäkter:
  666 767 kr/år
 • Uppvärmning:
  102 514 kr/år
 • Vatten och avlopp:
  41 000 kr/år
 • Renhållning:
  20 286 kr/år
 • Elkostnad:
  19 000 kr/år
 • Fastighetsskatt/-avgift:
  14 816 kr/år
 • Total driftkostnad:
  197 616 kr/år
 • Beskrivning av kostnader
  Fjärrvärme 139 MWh/år
  Säkring 25A
  Försäkringskostnad ej medtagen i driften.
 • Upplåtelseform:
  Kommersiell
 • Pantbrev
  Det finns 2 pantbrev om totalt 3 830 000 kr.
Hyresgästlista

Sammanfattning
 • Total area:
  727 kvm
 • Uthyrd total area:
  727 kvm
 • Total intäkt:
  666 767 kr/år
 • Summa hyresintäkter:
  666 767 kr/år
 • Totalt antal hyresgäster
  10
 • Totalt antal bostäder
  6
 • Totalt antal lokaler:
  4
Ekonomi
Taxeringsvärde
3 114 000 kr (Fastställt avseende år 2019)
Byggnadsvärde :
2 292 000 kr
Markvärde :
822 000 kr
Typkod
321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
Värdeår :
1946
Intäkter :
666 767 kr/år
Uppvärmning :
102 514 kr/år
Vatten och avlopp :
41 000 kr/år
Renhållning :
20 286 kr/år
Elkostnad :
19 000 kr/år
Fastighetsskatt/-avgift
14 816 kr/år
Total driftkostnad :
197 616 kr/år
Beskrivning av kostnader
Fjärrvärme 139 MWh/år
Säkring 25A
Försäkringskostnad ej medtagen i driften.
Upplåtelseform :
Kommersiell
Pantbrev
Det finns 2 pantbrev om totalt 3 830 000 kr.
Karta & platser
Använd kartan
X
Närliggande platser & landmärken
 • Restauranger
  Pizzeria Pinocchio Härnösand
  14 m
  Big Boy Härnösand
  102 m
  The Sea Street Sushi Bar
  114 m
  Östanbäckens Pizza House
  127 m
  Minikrogen
  204 m
 • Skolor
  Actic Härnösand Simhallen
  231 m
  Sörgårdens förskola
  333 m
  Centrum
  338 m
  Miroi AB
  378 m
  Learn swedish
  396 m
 • Mataffärer
  Hemköp Härnösand
  202 m
  Lidl
  559 m
  Härno kiosk & tobak
  640 m
  ICA Maxi Stormarknad Härnösand
  882 m
  Kaffepunkten / Konstanta AB
  1,67 km
 • Kommunikationer
  Härnösand Teatern
  65 m
  Härnösand Simhallen
  144 m
  Härnösand Storgatan
  164 m
  Härnösand Stadsparken
  282 m
  Rådhuset
  342 m
 • Tågstationer
  Härnösand station
  743 m
Klicka på platserna i listan för att se förhållandet gentemot objektet.
Platser

 • Grönområde
 • 24 m
 • 1 min
 • 1 min
 • 1 min
 • Lokalt centrum
 • 0 m
 • -
 • -
 • Tågstation - Härnösand station
 • 743 m
 • 3 min
 • 4 min
 • 12 min
 • Hållplats - Härnösand Teatern
 • 65 m
 • 1 min
 • 1 min
 • 1 min
 • Hav
 • 0 m
 • 0 min
 • 0 min
 • 0 min
 • Sjö
 • 1,59 km
 • 5 min
 • 11 min
 • 32 min
Området

Mellanholmen

På Mellanholmen bor du mitt i stan på en mysig liten ö med både teatern och en vacker grön park med lekställning.

Förskolor och skolor

Här bor du närhet till de allra flesta skolor i kommunen, men allra närmsta mellanstadieskolan är Solenskolan, medan den närmsta högstadieskolan är Hedda Wisingskolan. De närmsta förskolorna är Sörgårdens förskola, Solstrålens förskola och Tullportens förskola.

Sport och fritid

Härnösand erbjuder flera olika gym, simhall med tre pooler samt relaxavdelning, bowlinghall. Högslättens Motionsanläggning är kommunens största idrottsanläggning som är utrustad med bland annat utegym, fotbollsplan, idrotthallar, curlinghall och ishockeyhall. Här finns också en badstrand i närheten.

Kommunikation

Du har närhet till centrum som trafikeras av samtliga busslinjer som tar dig runt i staden. Du tar dig enkelt hit och härifrån med bil, buss, cykel eller gång.

Närområde

I närområdet ligger Härnösands vackra teater, Technichus som är perfekt för en barnfamilj med äventyrslust och kanalen som rinner längs både sidor utav Mellanholmen. Här ligger också en badstrand i Gådeåparken bara ett stenkast bort.

Fördelar

#Butiksgata/köpcentrum
#Parker/Grönområden
#Badstrand
#Liv i rörelse
#Bussar
#Caféer
#Restauranger
#Bokhandel
#Spa
#Teater
#Bio
#Barer
#Gym

Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om objektet. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga så skapas ett konto och du godkänner användarvillkoren och personuppgiftspolicyn