Behållare Behållare
Dela

Högsäter, Färgelanda
Rännelanda skola 6

Fastigh.bet
FÄRGELANDA STENTORP 1:17
Bruksarea
559 kvm
Tomtarea
7 002 kvm

Gedigen fastighet i lantlig miljö med många möjligheter!

Nu finns möjlighet att förvärva en stor fastighet i mycket vacker miljö, med många möjligheter!
Fastigheten kan passa en egen företagare som vill bo i anslutning till sin verksamhet, en stor familj som vill ha ordentliga ytor eller kanske någon som vill bedriva verksamhet och hyra ut lägenheten om ca 230m². Med stor sannolikhet kan man också få bygglov för att göra fler lägenheter och göra huset till en flerfamiljsbostad, så möjligheterna är många. Tomten är på hela 7 002 m², vilket ger många möjligheter i sig. Fiber är på gång – säljare har skrivit kontrakt för indragande/installation, men blivande kostnader får tagas av köpare (inget betalt ännu. Beräknad kostnad ca 22 000 kr).

Läget är strategiskt - inom 5 mil når man flera större orter som bland annat: Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan Bengtsfors, Mellerud och Munkedal. Inom ungefär samma radie når man västkusten och Norge. Till Göteborg är det inte mera än ca 13 mil.
Byggnaden är gedigen och uppfördes i mitten på 50-talet. En värmeisolerad tillbyggnad om drygt 70 m² gjordes 2012 (tidigare varumottagning), som exempelvis kan fungera utmärkt som ett stort garage. Nuvarande ägare har under sitt ägande genomfört stora renoverings-/förbättringsarbeten, varav det senaste är badrum i lägenheten samt installation av dörr med brandcell till densamma (för att få lägenheten godkänd i brandsynpunkt). År 2018 installerades nya treglasfönster (ytterglas är ett säkerhetsfönster), två nya dörrar och ny bergvärmeanläggning (16 Kilowatts bergvärmepump + 2x200 m energibrunnar). Under 2017 byttes yttertak på huvudbyggnaden (förutom tillbyggnaden), värmesystemet renoverades dels byttes ut och nytt expansionskärl installerades.

Byggnaden fördelas på två våningar (i etage) i bottenplan ligger den tidigare produktionslokalen (ca 190 m²). Plan två (ligger i etage) och består av tidigare lager, ca 270 m², och en kontorsdel om 99 m² – totalt 559 m² enligt taxeringsinformationen (ny taxering och taxeringsvärde är på gång efter ombyggnad och renoveringar). Därtill kommer den tidigare varumottagningen om drygt 70 m² samt pannrum/förråd om ca 30 m² - totalt ca 660 m².
Allra senast bedrevs här mejeritillverkning av ett börsnoterat företag och de hade även kontor och försäljning i lokalerna, men här finns möjligheter för flera typer av verksamhet och dessutom finns en lägenhet om ca 230 m² på våning två med en takhöjd om ca 3 m. Från början var det skola och så var det under många år. Fastigheten säljs vakant/tomställd, så här får den nya ägaren fritt disponera fastigheten för sina idéer.

Då säljare endast bott i lägenheten från i slutet av september i år och tidigare inte bedrivit någon verksamhet där, utan endast utfört renoverings- och förbättringsarbeten, säljs fastigheten med en så kallad friskrivning mot alla eventuella fel och brister i fastigheten. Köpare bör därför utnyttja sin möjlighet att göra en noggrann undersökning/besiktning av fastigheten.

Förbokad visning onsdag 14/11 kl. 11:00
Välkommen att boka visning!

Utgångspris
1 495 000 kr
Visningar
Intresseanmälan
Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Gedigen fastighet i lantlig miljö med många möjligheter!

Nu finns möjlighet att förvärva en stor fastighet i mycket vacker miljö, med många möjligheter!
Fastigheten kan passa en egen företagare som vill bo i anslutning till sin verksamhet, en stor familj som vill ha ordentliga ytor eller kanske någon som vill bedriva verksamhet och hyra ut lägenheten om ca 230m². Med stor sannolikhet kan man också få bygglov för att göra fler lägenheter och göra huset till en flerfamiljsbostad, så möjligheterna är många. Tomten är på hela 7 002 m², vilket ger många möjligheter i sig. Fiber är på gång – säljare har skrivit kontrakt för indragande/installation, men blivande kostnader får tagas av köpare (inget betalt ännu. Beräknad kostnad ca 22 000 kr).

Läget är strategiskt - inom 5 mil når man flera större orter som bland annat: Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan Bengtsfors, Mellerud och Munkedal. Inom ungefär samma radie når man västkusten och Norge. Till Göteborg är det inte mera än ca 13 mil.
Byggnaden är gedigen och uppfördes i mitten på 50-talet. En värmeisolerad tillbyggnad om drygt 70 m² gjordes 2012 (tidigare varumottagning), som exempelvis kan fungera utmärkt som ett stort garage. Nuvarande ägare har under sitt ägande genomfört stora renoverings-/förbättringsarbeten, varav det senaste är badrum i lägenheten samt installation av dörr med brandcell till densamma (för att få lägenheten godkänd i brandsynpunkt). År 2018 installerades nya treglasfönster (ytterglas är ett säkerhetsfönster), två nya dörrar och ny bergvärmeanläggning (16 Kilowatts bergvärmepump + 2x200 m energibrunnar). Under 2017 byttes yttertak på huvudbyggnaden (förutom tillbyggnaden), värmesystemet renoverades dels byttes ut och nytt expansionskärl installerades.

Byggnaden fördelas på två våningar (i etage) i bottenplan ligger den tidigare produktionslokalen (ca 190 m²). Plan två (ligger i etage) och består av tidigare lager, ca 270 m², och en kontorsdel om 99 m² – totalt 559 m² enligt taxeringsinformationen (ny taxering och taxeringsvärde är på gång efter ombyggnad och renoveringar). Därtill kommer den tidigare varumottagningen om drygt 70 m² samt pannrum/förråd om ca 30 m² - totalt ca 660 m².
Allra senast bedrevs här mejeritillverkning av ett börsnoterat företag och de hade även kontor och försäljning i lokalerna, men här finns möjligheter för flera typer av verksamhet och dessutom finns en lägenhet om ca 230 m² på våning två med en takhöjd om ca 3 m. Från början var det skola och så var det under många år. Fastigheten säljs vakant/tomställd, så här får den nya ägaren fritt disponera fastigheten för sina idéer.

Då säljare endast bott i lägenheten från i slutet av september i år och tidigare inte bedrivit någon verksamhet där, utan endast utfört renoverings- och förbättringsarbeten, säljs fastigheten med en så kallad friskrivning mot alla eventuella fel och brister i fastigheten. Köpare bör därför utnyttja sin möjlighet att göra en noggrann undersökning/besiktning av fastigheten.

Förbokad visning onsdag 14/11 kl. 11:00
Välkommen att boka visning!

Dela
Sponsrade länkar
Sponsrade länkar
Planritning

Fakta
Beskrivning
Bruksarea
559 kvm
Totalareal
7 002 kvm
Fastighetsbeteckning
FÄRGELANDA STENTORP 1:17
Energideklaration
Sammanställning
Energideklaration ej utförd
Byggnadstyp
Produktionslokal
Byggnadens area
190 kvm
Byggnadsår
1952
Taxeringsvärde
76 000 kr
Taxeringsvärdesår
1952
Byggnadstyp
Kontorsbyggnad
Byggnadens area
99 kvm
Byggnadsår
1952
Taxeringsvärde
53 000 kr
Taxeringsvärdesår
1952
Klassificering std
Normala
Byggnadstyp
Lager
Byggnadens area
270 kvm
Byggnadsår
1952
Taxeringsvärde
84 000 kr
Taxeringsvärdesår
1952
Klassificering std
Normala
Bilplats/Övriga byggnader
Beskrivning, parkering
Det finns gott om plats för parkering.
Tomt/Servitut
Tomtarea
7002 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
Rättigheter förmån
Avtalsservitut: Ledning - Se beskrivning, Ledningsrätt: Avlopp, Ledningsrätt: Vatten
Rättigheter last
Officialservitut: Avlopp, Officialservitut: Väg
Övrigt
Fastigheten säljs med en så kallad friskrivningsklausul mot alla fel och brister i fastigheten, vilket gör att köpare ej kan åberopa några fel efter att bindande köpekontrakt tecknats.
Köparen ges rätt/uppmanas att undersöka fastigheten noggrant och genom sakkunnig om köpare ej äger kunskapen själv att kunna undersöka fastigheten noggrant.

Någon kontrollmätning av fastigheten har ej gjorts. Uppgifterna vad gäller ytorna från taxeringen kan avvika från verkligheten. Den som vill få fram de exakta ytorna för byggnaden uppmanas att göra en mätning.
Enligt taxeringsinformationen är byggnaden uppförd 1952, men enligt dokument påbörjades byggandet 1953 och färdigställdes 1954.

Fastigheten är särskilt utpekad i kommunens kulturmiljöprogram. Fastigheten är av riksintresse för kulturmiljövård. Det innebär att man inte får göra ändringar på fastigheten utan att ha fått dessa godkända först.

För att bygglovet skall gälla, skall det påbörjas inom två år och slutföras inom 5 år, räknat från den dag bygglovet vunnit laga kraft.
För frågor kring detta, kontakta bygglovsavdelningen i Färgelanda kommun.
Ekonomi
Taxeringsvärde
563 000 kr (Fastställt avseende år 2019)
Byggnadsvärde
213 000 kr
Markvärde
350 000 kr
Taxeringsvärde beskrivning
OBS! Fastigheten har idag taxeringsenhet: 422 - Industrienhet livsmedelsindustri.
Omtaxering är på gång med nytt taxeringsvärde som följd.
Kommer blivande ägare ändra användning så den inte stämmer överens med den nya taxeringen får ändring av fastighetstaxeringen/typkod inrapporteras till Skattemyndgiheten.
.
Typkod
422 Industrienhet livsmedelsindustri
Fastighetsskatt/-avgift
1 615 kr/år
Kommentar driftskostnad
Driftskostnad i detta fall beror till stor del av verksamhet och för boendedel, storlek på familj etc. Nuvarande ägare har endast bott i fastigheten från mitten av september -20 och har ej haft någon verksamhet där. Möjligen kan man få fram siffror på vad föregående ägare haft i driftskostnad med den verksamhet de bedrivit.
En energideklaration kan eventuellt hjälpa en köpare att få en ungefärlig driftskostnad för fastigheten.

Förutom driftskostnad tillkommer försäkring, fastighetsskatt och löpande underhåll.
Upplåtelseform
Äganderätt
Pantbrev
Det finns 5 pantbrev om totalt 750 000 kr.
Dokument och länkar
Ekonomi
Taxeringsvärde
563 000 kr (Fastställt avseende år 2019)
Byggnadsvärde :
213 000 kr
Markvärde :
350 000 kr
Taxeringsvärde beskrivning
OBS! Fastigheten har idag taxeringsenhet: 422 - Industrienhet livsmedelsindustri.
Omtaxering är på gång med nytt taxeringsvärde som följd.
Kommer blivande ägare ändra användning så den inte stämmer överens med den nya taxeringen får ändring av fastighetstaxeringen/typkod inrapporteras till Skattemyndgiheten.
.
Typkod
422 Industrienhet livsmedelsindustri
Fastighetsskatt/-avgift
1 615 kr/år
Kommentar driftskostnad
Driftskostnad i detta fall beror till stor del av verksamhet och för boendedel, storlek på familj etc. Nuvarande ägare har endast bott i fastigheten från mitten av september -20 och har ej haft någon verksamhet där. Möjligen kan man få fram siffror på vad föregående ägare haft i driftskostnad med den verksamhet de bedrivit.
En energideklaration kan eventuellt hjälpa en köpare att få en ungefärlig driftskostnad för fastigheten.

Förutom driftskostnad tillkommer försäkring, fastighetsskatt och löpande underhåll.
Upplåtelseform :
Äganderätt
Pantbrev
Det finns 5 pantbrev om totalt 750 000 kr.
Området

Använd kartan
X
Platser
  • Coop Supermarket
   5,65 km
  • Tångelanda
   5,43 km
  • Kasen
   5,57 km
  • Solberg
   5,63 km
  • Högsäter centrum
   5,75 km
  • Höghus södra
   5,87 km
Avstånd
 • Vatten
  2,22 km
  4 min
  9 min
  33 min
 • Hållplats - Tångelanda
  5,43 km
  9 min
  -
  -

Kontakta mäklaren
Är det något mer du vill veta om bostaden?
Saknar du lånelöfte eller vill du boka en kostnadsfri värdering?
Kontakta mäklaren