Tillträdet – äntligen dags att flytta in!

Nu är det dags att flytta in i din drömbostad. Affären avslutas och äganderätten övergår till dig. Här följer en beskrivning av det normala händelseförloppet hur ett tillträde går till.

Det här händer vid tillträdet

  • Du, säljaren och mäklaren träffas antingen på mäklarens kontor eller hos din bank. Ni går igenom beloppet igen och undertecknar likvidavräkningen som visar hur mycket pengar som ska överföras och till vem.
  • Din bank kontaktar säljarens bank för exakta uppgifter på de lån som ska lösas.
  • Din bank för sedan över pengar och löser säljarens eventuella lån.
  • Din bank skickar kvitton på transaktionerna till mäklaren som överlämnar kvitto till säljaren. Beroende på bank får du som köpare kvitto antingen vid tillträdet eller skickat till dig.
  • Alla rättigheter och skyldigheter för bostaden övergår nu till dig.
  • Du får nycklarna.

Grattis, nu är bostaden din!

Fram till tillträdet är det säljaren som har ansvaret för bostaden. Så snart tillträdet ägt rum, går ansvaret för bostaden över till dig.

Att tänka på inför flytten

Här är våra tips och råd för att du ska få en så trygg och effektiv flyttning som möjligt. Både inför flyttningen, vid flyttningen och vad du ska tänka på när du packar.
Se listan här.

Sälj med Mäklarhuset