Ändrade rutiner på våra visningar

Vi är måna om dig och våra medarbetare! Vi på Mäklarhuset följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nedan kan du ta del av information om ändrade rutiner kring våra visningar.

Våra visningar äger rum som vanligt enligt information på varje bostad. Dock försöker vi så långt det är möjligt att styra om till bokade visningar istället för öppna visningar.

För att minska risken för smittspridning av viruset covid-19 (coronaviruset) har Mäklarhuset valt att vidta vissa försiktighetsåtgärder i syfte att begränsa kontakterna mellan närvarande på våra öppna visningar:

  • Vi undviker handskakningar.
  • Vi begränsar antalet personer som befinner sig på visningen samtidigt, samt prioriterar i möjligaste mån att genomföra enbart förbokade visningar.
  • Inga Mäklarhuset-anställda eller mäklare som har befunnit sig i ett riskområde de senaste 14 dagarna, alternativt känner sig sjuka eller varit i närkontakt med någon som är sjuk, är närvarande vid visningen.
  • Känner du dig sjuk eller varit i närkontakt med någon som är sjuk, ber vi dig vänligen att prata med mäklare innan visningen för att om möjligt få en privat presentation av bostaden vid annat tillfälle.
  • Många av våra bostäder har VR -visning, vilket gör att du som kund på ett aktivt sätt kan uppleva bostaden och dess egenskaper hemifrån.
  • I mån av tid och tillgänglighet erbjuder vi även privat visning av bostaden.