Mårtensboda - Havtornsvägen / Gräsö / Östhammar

Mårtensboda - Havtornsvägen

Pris
675 000 kr
Driftkostnad
5 357 kr/år
Tomtarea
2 500 kvm
Upplåtelseform
Äganderätt
Fastigh.bet
MÅRTENSBODA 1:45 - 1:65
Intresseanmälan

Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Anmäl intresse Budgivning
Läs mer om budgivning

Under hösten 2020 blev alla lantmäteriförrättningar slutförda och försäljningskontrakt kan nu börja tecknas. Agera omgående så kan du ha ett inflyttningsklart hus till försommaren 2021.

Har du en dröm om att finna en stor tomt med stor byggrätt och godkända lösningar för vatten och avlopp, endast ett stenkast från en badstrand och fina badklipphällar med havet i väster så att du kan njuta av solnedgången över öppet vatten? Då bör du läsa denna annons noga för att inte gå miste om möjligheten att få köpa en av totalt 21 villa-/fritidshustomter i ett detaljplanerat område i Mårtensboda ca 8 km norr om Gräsöfärjan från Öregrund. Gräsös nordvästra kustlinje mot den vidsträckta Öregrundsgrepen skapar något som de flesta andra platser längs östkusten inte kan erbjuda, nämligen möjligheten att kunna njuta av solnedgången över vidsträckt hav.

Detaljplaneområdet utgörs av 21 bostadstomter med tomtstorlekar på mellan 2500 m² och 3300 m², huvudbyggnad med max byggyta på 150 m² i max två plan (dvs 300 m²), komplementbyggnader med max byggyta på 40 m² per byggnad i ett plan, max 250 m² total byggyta per tomt. Utöver det kommer 5 fastigheter för handel/service att bildas samt lokalgata och gemensamma lösningar för vatten och avlopp. De tomter som ligger närmast havet har bara 80 m promenadväg till en fin badstrand och de som ligger längst bort har omkring 400 m till stranden eller till flera fina klipphällar längs stranden.

Bilder
Sponsrade länkar
Tomtområdet
Sandstrand 80 m från detaljplansområdet
Planområdet från ovan
Plankartan projecerad
Påbörjad detaljplansarb. för småbåtshamn
Påbörjad detaljplansarb. för småbåtshamn
Påbörjad detaljplansarb. för småbåtshamn
Fina badklippshällar
Fina badklippshällar
Sandstrand
Badklippor och sandstrand längst in
Fina badklippshällar
Säljarens egna bilder från närområdet
Säljarens egna bilder från närområdet
Öregrund
Öregrund
Några av många restauranger i Öregrund
Färjeläget i Öregrund
Vägbeskrivning
Detaljplan
Visa alla 25 bilder
Vill du se hur värdet utvecklas på din bostad?
Prova vår smarta tjänst Värdeindikatorn
Sponsrade länkar
Fakta
Fakta

Beskrivning
Byggnadssätt
 • Vatten
  Gemensamt vatten via avsaltningsanläggning, anslutningskostnad tillkommer.
 • Avlopp
  Bioreningsverk, anslutningskostnad tillkommer.
 • Byggrätt, anslutningar mm
  - Huvudbyggnad får ha max 150 m² byggyta i max två plan (dvs max 300 m²) och max bygghöjd på 7,5 m.

  - Komplementsbyggnader får max ha 40 m² byggyta per byggnad i ett plan och max bygghöjd på 4 m.

  - Max byggyta för hela fastigheten är 250 m².

  Ytterligare information går att läsa nedan under rubriken "Dokument & Länkar", där återfinns detaljplanens plankarta, planbeskrivning och en länk till fler dokument på Östhammar kommuns webbsida.
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  2500 kvm (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Totalareal:
  2500 kvm
 • Beskrivning, tomt
  Tomtareor för respektive tomt:
  Tomt nr 6 (1:45): 2541 m²
  Tomt nr 7 (1:46): 2521 m²
  Tomt nr 8 (1:47): 2841 m²
  Tomt nr 9 (1:48): 2527 m²
  Tomt nr 10 (1:49): 2840 m²
  Tomt nr 11(1:50): 2919 m²
  Tomt nr 12 (1:51): 2520 m²
  Tomt nr 13 (1:52): 2870 m²
  Tomt nr 14 (1:53): 3156 m²
  Tomt nr 15 (1:54): 3323 m²
  Tomt nr 16 (1:55): 3037 m²
  Tomt nr 17 (1:56): 2878 m²
  Tomt nr 18 (1:57): 2874 m²
  Tomt nr 19 (1:58): 2512 m²
  Tomt nr 20 (1:59): 2679 m²
  Tomt nr 21 (1:60): 3080 m²
  Tomt nr 22 (1:61): 2833 m²
  Tomt nr 23 (1:62): 2949 m²
  Tomt nr 24 (1:63): 2930 m²
  Tomt nr 25 (1:64): 3122 m²
  Tomt nr 26 (1:65): 2965 m²

  Tomt nr 1-5 (1:40-1:44) är avsedda för kommersiellt bruk och ej avsedda för privatbostäder.
 • Övriga rättigheter och belastningar
  De nybildade fastigheterna i detaljplaneområdet har del samfälligheten Östhammar Mårtensboda S:1 och del i gemensamhetsanläggningarna Östhammar Mårtensboda GA:3 (lokalgata) och GA:4 (vatten och div. rördragning). Gemensamhetsanläggningarna överlämnas till en samfällighetsföreningen som är under bildande och vars uppgift är att förvalta dessa anläggningar.
  Flertalet fastigheter kommer få inskrivna officialservitut avseende bioreningsverk som last och/eller förmån på den egna och/eller den intilliggande fastigheten. Den tänkta placeringen av avloppsanläggningarna framgår av dokumentet "Placering avlopp" som återfinns under rubriken "Dokument och länkar" nedan. Säljaren kan dock komma att justera den exakta placeringen något utanför markerat område utifrån de rådande markförhållandena.
Övrigt
 • Nuvarande ägare har under detaljplaneprocessen verkat för lösningar med extra låg miljöpåverkan och långsiktig hållbarhet. Säljaren har påbörjat arbetet med vattenförsörjning med hjälp av avsaltningsanläggningen RoBust 2000 tillhandahållen av Afflux Water för rening av havsvatten. Anläggningen placeras i område E. Säljaren har även förberett avloppsfrågan genom att projektera för ACT bioreningsverk från Alnarp Cleanwater som godkänts av kommunen. Varje avloppsanläggning delas mellan två intilliggande fastigheter (utom tomt 1 och 18 som får egen avloppsanläggning). En illustration som visar den preliminära placeringen av avloppsanläggningarna finns som pdf med namnet "Placering avlopp" under rubriken "Dokument & Länkar" liksom länkar till Alnarp Cleanwaters och Afflux Waters webbsidor. Säljarna förbereder även för fiberanslutning via Telia till varje fastighet. Anslutningsavgift avseende väg, vatten, avlopp och fiber tillkommer med 225.000 kr. Den kraftledning som idag löper genom området grävs ner längs lokalgatan samt intill tomtgräns mellan tomt nr 5 och 6, flera elskåp uppförs längs lokalgatan. Någon ändring av prickmarkens utbredning enligt detaljplanen, med anledning av att kraftledningen grävs ner, kommer dock inte ske.
Ekonomi

 • Sophämtning (maj-sept):
  822 kr/år
 • Avlopp (ca 1300-2000 kr/år):
  1 650 kr/år
 • Vatten (samfällighetskostnad):
  2 115 kr/år
 • Väg (samfällighetskostnad):
  770 kr/år
 • Sammanlagd driftskostnad:
  5 357 kr/år
 • Beskrivning av kostnader
  Angivna kostnader baseras på uppskattade uppgifter från leverantörerna. Då samfällighetsföreningen ännu inte är färdigbildad är inte heller någon samfällighetskostnad beslutad. Kända kostnadsslag som ska inräknas är avsättningen till samfällighetens underhållsfond och försäkring.
  Anslutningskostnad för väg, vatten, avlopp och fiber tillkommer med 225 000 kr.
 • Upplåtelseform:
  Äganderätt
Området

 • Nuvarande ägare har även initierat ytterligare ett detaljplanearbete rörande bryggor med fler båtplatser än de som finns idag i viken invid beteshagen nedanför tomtområdet. Detaljplanearbetet om flerbåtshamn påbörjades i januari 2018, utredning pågår och om den antas kan de nya fastighetsägarna eventuellt bli erbjudna båtplats i någon form. Då säljarna även äger ett stort markområde norr om tomtområdet och vattenarealen 300 m ut från land har de även som målsättning att kunna erbjuda husägarna sommarbete för egen häst eller rätt att fiska med nät enligt separata överenskommelser.

  Utöver bad och båtliv erbjuder Gräsö en mycket vacker natur med hällar, kobbar och skär längs kusten, omväxlande barr och lövskogar i inlandet, flertalet naturreservat, bedårande kulturlandskap med ängar, hagar och vackra byggnader. Här finns intressant historia som är både gammal och dramatisk, tillgång till bra fiskevatten, stor artrikedom av orkidéer och fjärilar, ett rikt fågelliv av främst sjöfåglar men om du höjer blicken och upptäcker några ovanligt stora fåglar i skyn så är det troligen några av traktens många havsörnar. Under rubriken "Dokument & Länkar" längre ner på denna sida finns bl.a. en länk till mer information om Gräsö från Gräsöfonden, den leder direkt till information om badplatsen Storsand som ligger direkt intill detaljplaneområdet för tomterna, men mer information om övriga Gräsö återfinns i menyraden till vänster på samma sida från Gräsöfonden under rubriken "Upptäck Gräsön". Närmaste livsmedelsaffär är ICA Sjöboden vid Gräsöfärjan 8 km söder ut, ca 10 min bilväg. Färjan över till Öregrund tar bara 5 min och avgår vanligtvis en gång i halvtimman med ett fåtal undantag, I Öregrund finns all tänkbar service och är en välkänd sommaridyll med många restauranger, uteserveringar, caféer, gallerier, evenemang m.m. En länk till information om vad som finns att göra och uppleva i Öregrund liksom en länk till tidtabellen för bilfärjan hittar ni under "Dokument & Länkar" längre ner på denna sida.

  Intressenter som vill besöka området i egen regi är välkomna att göra det under helger eller efter kl 16 på vardagar. Besökare under övrig tid uppmanas vara vaksamma för det arbete som kan pågå med entreprenadmaskiner och mindre sprängningsarbeten. Vid tomthörnen är skyltar uppsatta för att underlätta identifieringen av respektive tomt.
Vägbeskrivning
 • Vägbeskrivning
  Sväng norrut/vänster från färjan och kör ca 8 km. Strax efter Klockarboda står en stor Till-Salu-skylt/informationstavla några meter in på höger sida om vägen. Framme.
Ekonomi
Sophämtning (maj-sept)
822 kr/år
Avlopp (ca 1300-2000 kr/år)
1 650 kr/år
Vatten (samfällighetskostnad)
2 115 kr/år
Väg (samfällighetskostnad)
770 kr/år
Sammanlagd driftskostnad
5 357 kr/år
Beskrivning av kostnader
Angivna kostnader baseras på uppskattade uppgifter från leverantörerna. Då samfällighetsföreningen ännu inte är färdigbildad är inte heller någon samfällighetskostnad beslutad. Kända kostnadsslag som ska inräknas är avsättningen till samfällighetens underhållsfond och försäkring.
Anslutningskostnad för väg, vatten, avlopp och fiber tillkommer med 225 000 kr.
Upplåtelseform :
Äganderätt
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet eller sjukskrivning
BETALSKYDD

När du köper eller säljer din bostad genom Mäklarhuset kan du teckna en Betalskyddsförsäkring genom BEST Försäkring som skyddar dig mot ekonomiska oförutsedda händelser som kan påverka ditt boende. Betalskydd är bästa sättet att försäkra din privatekonomi. Med Betalskyddsförsäkringen kan du få ett månadsbelopp som täcker en del av dina månadskostnader.

Teckna Betalskyddsförsäkring
Karta & platser
Använd kartan
X
Närliggande platser & landmärken
 • Restauranger
  Gustavs mansion
  6,01 km
  Restaurang och Bar Doppingen
  6,15 km
  Scutellas
  7,18 km
  Öregrund falafel
  7,19 km
  Restaurang Briggen
  7,22 km
 • Skolor
  Förskolan Tärnan
  6,81 km
  Gräsö skola
  6,93 km
 • Kommunikationer
  Klockarboda
  1,31 km
  Sisseläng
  2,1 km
  Mörtarö vägskäl
  3,07 km
  Djursten vägskäl
  3,73 km
  Söderboda
  4,11 km
Klicka på platserna i listan för att se förhållandet gentemot objektet.
Platser

 • Vatten
 • 137 m
 • 1 min
 • 1 min
 • 1 min
 • Sjö
 • 1,83 km
 • 4 min
 • 8 min
 • 32 min
 • Hållplats - Klockarboda
 • 1,31 km
 • 1 min
 • -
 • 17 min
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga så skapas ett konto och du godkänner användarvillkoren och personuppgiftspolicyn