Behållare Behållare
Gräsö, Östhammar
Mårtensboda - Havtornsvägen
Driftkostnad
8 295 kr/år
Tomtarea
2 500 kvm
Upplåtelseform
Äganderätt
Fastigh.bet
MÅRTENSBODA 1:45 - 1:65

Mårtensboda - Havtornsvägen

Har du en dröm om att finna en stor tomt med stor byggrätt och godkända lösningar för vatten och avlopp, endast ett stenkast från en badstrand och fina badklipphällar med havet i väster så att du kan njuta av solnedgången över öppet vatten? Då bör du läsa denna annons noga för att inte gå miste om möjligheten att få köpa en av totalt 21 villa-/fritidshustomter i ett detaljplanerat område i Mårtensboda ca 8 km norr om Gräsöfärjan från Öregrund. Gräsös nordvästra kustlinje mot den vidsträckta Öregrundsgrepen skapar något som de flesta andra platser längs östkusten inte kan erbjuda, nämligen möjligheten att kunna njuta av solnedgången över vidsträckt hav.

Detaljplaneområdet utgörs av 21 bostadstomter med tomtstorlekar på mellan 2500 m² och 3300 m², huvudbyggnad med max byggyta på 150 m² i max två plan (dvs 300 m²), komplementbyggnader med max byggyta på 40 m² per byggnad i ett plan, max 250 m² total byggyta per tomt. Utöver det kommer 5 fastigheter för handel/service att bildas samt lokalgata och gemensamma lösningar för vatten och avlopp. De tomter som ligger närmast havet har bara 80 m promenadväg till en fin badstrand och de som ligger längst bort har omkring 400 m till stranden eller till flera fina klipphällar längs stranden.

Intresseanmälan
Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Mårtensboda - Havtornsvägen

Har du en dröm om att finna en stor tomt med stor byggrätt och godkända lösningar för vatten och avlopp, endast ett stenkast från en badstrand och fina badklipphällar med havet i väster så att du kan njuta av solnedgången över öppet vatten? Då bör du läsa denna annons noga för att inte gå miste om möjligheten att få köpa en av totalt 21 villa-/fritidshustomter i ett detaljplanerat område i Mårtensboda ca 8 km norr om Gräsöfärjan från Öregrund. Gräsös nordvästra kustlinje mot den vidsträckta Öregrundsgrepen skapar något som de flesta andra platser längs östkusten inte kan erbjuda, nämligen möjligheten att kunna njuta av solnedgången över vidsträckt hav.

Detaljplaneområdet utgörs av 21 bostadstomter med tomtstorlekar på mellan 2500 m² och 3300 m², huvudbyggnad med max byggyta på 150 m² i max två plan (dvs 300 m²), komplementbyggnader med max byggyta på 40 m² per byggnad i ett plan, max 250 m² total byggyta per tomt. Utöver det kommer 5 fastigheter för handel/service att bildas samt lokalgata och gemensamma lösningar för vatten och avlopp. De tomter som ligger närmast havet har bara 80 m promenadväg till en fin badstrand och de som ligger längst bort har omkring 400 m till stranden eller till flera fina klipphällar längs stranden.

Vill du veta vad din bostad är värd?
Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för att boka en tid som passar. Vid avtalad tid kommer en mäklare som är expert på just ditt område att besöka dig och ni går tillsammans igenom din bostad. Du får sedan en muntlig värdering på plats.
Status Check Kostnadsfri muntlig värdering
Status Check Rådgivning
Vill du veta vad din bostad är värd?
Boka en kostnadsfri muntlig värdering, samt rådgivning med en av våra mäklare som är expert på ditt område.
Värdera din bostad

Genom att klicka på knappen Kontakta mig så skapas ett konto och du godkänner personuppgiftspolicy och allmänna villkor.


Fakta
Beskrivning
Totalareal
2 500 kvm
Fastighetsbeteckning
MÅRTENSBODA 1:45 - 1:65
Byggnadssätt
Vatten
Gemensamt vatten via avsaltningsanläggning, anslutningskostnad tillkommer.
Avlopp
Bioreningsverk, anslutningskostnad tillkommer.
Byggrätt, anslutningar mm
- Huvudbyggnad får ha max 150 m² byggyta i max två plan (dvs max 300 m²) och max bygghöjd på 7,5 m.

- Komplementsbyggnader får max ha 40 m² byggyta per byggnad i ett plan och max bygghöjd på 4 m.

- Max byggyta för hela fastigheten är 250 m².

Ytterligare information går att läsa nedan under rubriken "Dokument & Länkar", där återfinns detaljplanens plankarta, planbeskrivning och en länk till fler dokument på Östhammar kommuns webbsida.
Tomt/Servitut
Tomtarea
2500 kvm (Tomtareauppgifter enligt Lantmäteriet)
Totalareal
2500 kvm
Beskrivning, tomt
Tomtareor för respektive tomt:
Tomt nr 6 (1:45): 2541 m²
Tomt nr 7 (1:46): 2521 m²
Tomt nr 8 (1:47): 2841 m²
Tomt nr 9 (1:48): 2527 m²
Tomt nr 10 (1:49): 2840 m²
Tomt nr 11(1:50): 2919 m²
Tomt nr 12 (1:51): 2520 m²
Tomt nr 13 (1:52): 2870 m²
Tomt nr 14 (1:53): 3156 m²
Tomt nr 15 (1:54): 3323 m²
Tomt nr 16 (1:55): 3037 m²
Tomt nr 17 (1:56): 2878 m²
Tomt nr 18 (1:57): 2874 m²
Tomt nr 19 (1:58): 2512 m² TILL SALU
Tomt nr 20 (1:59): 2679 m² TILL SALU
Tomt nr 21 (1:60): 3080 m² TILL SALU
Tomt nr 22 (1:61): 2833 m² TILL SALU
Tomt nr 23 (1:62): 2949 m²
Tomt nr 24 (1:63): 2930 m²
Tomt nr 25 (1:64): 3122 m²
Tomt nr 26 (1:65): 2965 m²

Tomt nr 1-5 (1:40-1:44) är avsedda för kommersiellt bruk och ej avsedda för privatbostäder.
Övriga rättigheter och belastningar
De nybildade fastigheterna i detaljplaneområdet har del samfälligheten Östhammar Mårtensboda S:1 och del i gemensamhetsanläggningarna Östhammar Mårtensboda GA:3 (lokalgata) och GA:4 (vatten och div. rördragning). Gemensamhetsanläggningarna förvaltas av en samfällighetsförening.
Fastigheterna har inskrivna avtalsservitut avseende bioreningsverk som last och förmån på den egna och den intilliggande fastigheten. Bioreningsverket delas mellan två fastigheter och ingår inte i ovanstående gemensamhetsanläggningar.
Övrigt
Nuvarande ägare har under detaljplaneprocessen verkat för lösningar med extra låg miljöpåverkan och långsiktig hållbarhet. På tomtgränsen mot den ena grannfastigheten och intill lokalgatan finns ett ACT bioreningsverk från Alnarp Cleanwater som godkänts av kommunen. Varje avloppsanläggning delas mellan två intilliggande fastigheter (utom tomt 1 och 18 som får egen avloppsanläggning). Intill varje avloppsanläggning finns även anslutning framdragen för färskvattenförsörjning från avsaltningsanläggningen RoBust 2000 tillhandahållen av Afflux Water som renar av havsvatten m.h.a. omvänd osmos. Anläggningen är placerad i område E. Under rubriken "Dokument & Länkar" finns länkar till Alnarp Cleanwaters och Afflux Waters webbsidor. Till varje fastighets tomtgräns är fiberanslutning via Telia beställd. Anslutningsavgift avseende väg, vatten, avlopp tillkommer med 225.000 kr och anslutningsavgift avseende fiber tillkommer med 36.000 kr. Den kraftledning som tidigare löpte genom området har grävts ner längs lokalgatan samt intill tomtgräns mellan tomt nr 5 och 6, flera elskåp har uppförs längs lokalgatan. Någon ändring av prickmarkens utbredning enligt detaljplanen, med anledning av att kraftledningen grävts ner, kommer dock inte ske.
Ekonomi
Sophämtning (taxan för varannan vecka hela 2023)
2 760 kr/år
Avlopp (ca 1300-2000 kr/år)
1 650 kr/år
Vatten (samfällighetskostnad)
2 115 kr/år
Väg (samfällighetskostnad)
770 kr/år
Underhållsfond (samfällighetskostnad)
1 000 kr/år
Sammanlagd driftskostnad
8 295 kr/år
Beskrivning av kostnader
Angivna kostnader baseras på uppskattade uppgifter från leverantörerna.
Anslutningsavgift för väg, vatten, avlopp tillkommer med ca 225 000 kr. Anslutningsavgift för fiber tillkommer med ca 36 000 kr.
Samfälligheten tar ut en avgift för vattenförbrukningen med ca 20 kr/m³
Upplåtelseform
Äganderätt
Området
Nuvarande ägare har även initierat ytterligare ett detaljplanearbete rörande bryggor med fler båtplatser än de som finns idag i viken invid beteshagen nedanför tomtområdet. Detaljplanearbetet om flerbåtshamn påbörjades i januari 2018, utredning pågår och om den antas kan de nya fastighetsägarna eventuellt bli erbjudna båtplats i någon form. Då säljarna även äger ett stort markområde norr om tomtområdet och vattenarealen 300 m ut från land har de även som målsättning att kunna erbjuda husägarna sommarbete för egen häst eller rätt att fiska med nät enligt separata överenskommelser.

Utöver bad och båtliv erbjuder Gräsö en mycket vacker natur med hällar, kobbar och skär längs kusten, omväxlande barr och lövskogar i inlandet, flertalet naturreservat, bedårande kulturlandskap med ängar, hagar och vackra byggnader. Här finns intressant historia som är både gammal och dramatisk, tillgång till bra fiskevatten, stor artrikedom av orkidéer och fjärilar, ett rikt fågelliv av främst sjöfåglar men om du höjer blicken och upptäcker några ovanligt stora fåglar i skyn så är det troligen några av traktens många havsörnar. Under rubriken "Dokument & Länkar" längre ner på denna sida finns bl.a. en länk till mer information om Gräsö från Gräsöfonden, den leder direkt till information om badplatsen Storsand som ligger direkt intill detaljplaneområdet för tomterna, men mer information om övriga Gräsö återfinns i menyraden till vänster på samma sida från Gräsöfonden under rubriken "Upptäck Gräsön". Närmaste livsmedelsaffär är ICA Sjöboden vid Gräsöfärjan 8 km söder ut, ca 10 min bilväg. Färjan över till Öregrund tar bara 5 min och avgår vanligtvis en gång i halvtimman med ett fåtal undantag, I Öregrund finns all tänkbar service och är en välkänd sommaridyll med många restauranger, uteserveringar, caféer, gallerier, evenemang m.m. En länk till information om vad som finns att göra och uppleva i Öregrund liksom en länk till tidtabellen för bilfärjan hittar ni under "Dokument & Länkar" längre ner på denna sida.

Intressenter som vill besöka området i egen regi är välkomna att göra det men kontakta gärna ansvarig mäklare Jenny Olofsson innan för att få eventuella tilläggsupplysningar eller för att höra om möjligheten att få en bokad visning. Vid tomthörnen är skyltar uppsatta för att underlätta identifieringen av respektive tomt.
Vägbeskrivning
Vägbeskrivning
Sväng norrut/vänster från färjan och kör ca 8 km. Strax efter Klockarboda står en stor Till-Salu-skylt/informationstavla några meter in på höger sida om vägen. Framme.
Dokument och länkar
Ekonomi
Sophämtning (taxan för varannan vecka hela 2023)
2 760 kr/år
Avlopp (ca 1300-2000 kr/år)
1 650 kr/år
Vatten (samfällighetskostnad)
2 115 kr/år
Väg (samfällighetskostnad)
770 kr/år
Underhållsfond (samfällighetskostnad)
1 000 kr/år
Sammanlagd driftskostnad
8 295 kr/år
Beskrivning av kostnader
Angivna kostnader baseras på uppskattade uppgifter från leverantörerna.
Anslutningsavgift för väg, vatten, avlopp tillkommer med ca 225 000 kr. Anslutningsavgift för fiber tillkommer med ca 36 000 kr.
Samfälligheten tar ut en avgift för vattenförbrukningen med ca 20 kr/m³
Upplåtelseform :
Äganderätt
Området

Använd kartan
X
Platser
  • Gustavs mansion
   6,01 km
  • Restaurang och Bar Doppingen
   6,15 km
  • Scutellas
   7,18 km
  • Öregrund falafel
   7,19 km
  • Restaurang Briggen
   7,22 km
  • Förskolan Tärnan
   6,81 km
  • Gräsö skola
   6,93 km
  • Klockarboda
   1,31 km
  • Sisseläng
   2,1 km
  • Mörtarö vägskäl
   3,07 km
  • Djursten vägskäl
   3,73 km
  • Söderboda
   4,11 km
Avstånd
 • Vatten
  137 m
  1 min
  1 min
  1 min
 • Sjö
  1,83 km
  4 min
  8 min
  32 min
 • Hållplats - Klockarboda
  1,31 km
  1 min
  -
  17 min

Kontakta mäklaren
Är det något mer du vill veta om bostaden?
Saknar du lånelöfte eller vill du boka en kostnadsfri värdering?
Kontakta mäklaren
Hej! Hur kan vi hjälpa dig?
Vad letar du efter?
Kostnadsfri värdering av min bostad
Funderar du på att sälja nu eller längre fram? Boka en kostnadsfri muntlig värdering och rådgivning idag.
Jag vill sälja min bostad
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa till med försäljningen och en riktigt lyckad affär.
Tack, vi har tagit emot din
förfrågan.
Vi kontaktar dig inom kort.