Behållare Behållare

Ytterhogdal, Härjedalen
Ytterhogdal, fastighetsbestånd

Driftkostnad
549 000 kr/år
Fastigh.bet
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:3, 36:2, 6:18, 6:15, 4:17, 2:50 och 1:4
Tomtarea
59 608 kvm
Intäkter
2 134 094 kr/år

Fastighetsbestånd Ytterhogdal

Fastighetsbestånd om 7 fastigheter beläget i Härjedalen, Ytterhogdal. Beräknade hyresintäkter år 2022 på ca. 2 000 000 kr.

Fastigheten säljs genom överlåtelse av bolaget Ypro Ytterhogdals Produkter Aktiebolag med friskrivning.

Utgångspris
Intresseanmälan
Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Fastighetsbestånd Ytterhogdal

Fastighetsbestånd om 7 fastigheter beläget i Härjedalen, Ytterhogdal. Beräknade hyresintäkter år 2022 på ca. 2 000 000 kr.

Fastigheten säljs genom överlåtelse av bolaget Ypro Ytterhogdals Produkter Aktiebolag med friskrivning.

Dela
Fakta
Beskrivning
Totalareal
59 608 kvm
Fastighetsbeteckning
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:3, 36:2, 6:18, 6:15, 4:17, 2:50 och 1:4
Tillträde
Enligt överenskommelse
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:3
Byggnadstyp
Kontorsbyggnad
Byggnadens area
377 kvm
Byggnadsår
1966
Taxeringsvärde
182 000 kr
Taxeringsvärdesår
1972
Klassificering std
Normala
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:3
Byggnadstyp
Lager
Byggnadens area
650 kvm
Byggnadsår
1966
Taxeringsvärde
181 000 kr
Taxeringsvärdesår
1972
Klassificering std
Normala
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:3
Byggnadstyp
Lager
Byggnadens area
220 kvm
Byggnadsår
1966
Taxeringsvärde
53 000 kr
Taxeringsvärdesår
1972
Klassificering std
Enkla
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:3
Byggnadstyp
Produktionslokal
Byggnadens area
3569 kvm
Byggnadsår
1966
Taxeringsvärde
1 402 000 kr
Taxeringsvärdesår
1972
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 4:17
Byggnadstyp
Industri
Byggnadsår
1985
Taxeringsvärde
199 000 kr
Taxeringsvärdesår
1990
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 4:17
Byggnadstyp
Lager
Byggnadens area
315 kvm
Byggnadsår
1964
Taxeringsvärde
89 000 kr
Taxeringsvärdesår
1964
Klassificering std
Goda
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 4:17
Byggnadstyp
Produktionslokal
Byggnadens area
280 kvm
Byggnadsår
1964
Taxeringsvärde
89 000 kr
Taxeringsvärdesår
1964
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:2
Byggnadstyp
Kontorsbyggnad
Byggnadens area
327 kvm
Byggnadsår
1974
Taxeringsvärde
135 000 kr
Taxeringsvärdesår
1974
Klassificering std
Enkla
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:2
Byggnadstyp
Lager
Byggnadens area
650 kvm
Byggnadsår
1974
Taxeringsvärde
125 000 kr
Taxeringsvärdesår
1974
Klassificering std
Mycket enkla
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:2
Byggnadstyp
Lager
Byggnadens area
20 kvm
Byggnadsår
1974
Taxeringsvärde
3 000 kr
Taxeringsvärdesår
1974
Klassificering std
Mycket enkla
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:2
Byggnadstyp
Produktionslokal
Byggnadens area
2205 kvm
Byggnadsår
1974
Taxeringsvärde
866 000 kr
Taxeringsvärdesår
1974
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 2:50
Byggnadstyp
Kontorsbyggnad
Byggnadens area
264 kvm
Byggnadsår
1980
Taxeringsvärde
159 000 kr
Taxeringsvärdesår
1980
Klassificering std
Normala
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 2:50
Byggnadstyp
Produktionslokal
Byggnadens area
2070 kvm
Byggnadsår
1980
Taxeringsvärde
1 029 000 kr
Taxeringsvärdesår
1980
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:3
Areatyp
Industrimark
Areastorlek
15372 kvm
Taxeringsvärde
384 000 kr
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 6:15
Areatyp
Industrimark
Areastorlek
14159 kvm
Taxeringsvärde
353 000 kr
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 4:17
Areatyp
Industrimark
Areastorlek
3040 kvm
Taxeringsvärde
76 000 kr
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 6:18
Areatyp
Industrimark
Areastorlek
2702 kvm
Taxeringsvärde
67 000 kr
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:2
Areatyp
Industrimark
Areastorlek
6884 kvm
Taxeringsvärde
172 000 kr
HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 2:50
Areatyp
Industrimark
Areastorlek
16061 kvm
Taxeringsvärde
401 000 kr
Tomt/Servitut
Tomtarea
59608 kvm (Tomtareauppgifter enligt Lantmäteriet)
Beskrivning, tomt
Avser 7 fastigheter.
Rättigheter last
Avtalsservitut: Kraftledning mm - Se beskrivning, Ledningsrätt: För ledningarna upplåtes ett 10 meter brett område (lr) beläget mitt över ledningarna. - Vatten och avlopp
Planbestämmelser
Industriområde Vid Hoaån, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19721013)
Avtalsrättigheter
Avtalsservitut kraftledning mm
Övriga rättigheter och belastningar
Ovan angivning rättigheter och belastningar avser YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:3.
För information gällande övriga 6 fastigheter erhålls bilagor från ansvarig mäklare.
Övrigt
Intäkter
Hyresgästlista erhållen från säljaren med uppskattade intäkter avseende 2022. Reservation för att korrigeringar kan ske i efterhand/löpande.
Komplett hyresgästlista erhålls av ansvarig mäklare.

Säljs med friskrivningsklausul.
Ekonomi
Taxeringsvärde
5 965 000 kr (Fastställt avseende år 2019)
Byggnadsvärde
4 512 000 kr
Markvärde
1 453 000 kr
Taxeringsvärde beskrivning
Ovan angiven areal och taxeringsvärde avser 7 fastigheter nedan.

YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:3
YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 1:4
YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 2:50
YTTERHOGDAL-ÖSTANSJÖ 4:17
YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 6:15
YTTERHOGDALS ÖSTANSJÖ 6:18
YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:2

Fastighetskarta, se bilagor
För ytterligare information av taxeringsenhet, taxeringsvärde, rättigheter, laster, inskrivningar och värderingsenheter m.m., bilagor erhålls av ansvarig mäklare.
Typkod
425 Industrienhet trävaruindustri
Intäkter
2 134 094 kr/år
Vatten och avlopp
35 000 kr/år
Elkostnad
289 000 kr/år
Bränsle
200 000 kr/år
Fastighetsskötsel (sandning, skottning)
25 000 kr/år
Total driftkostnad
549 000 kr/år
Fastighetsskatt/-avgift
29 825 kr/år (total driftskostnad inklusive fastighetsskatt/-avgift blir 578 825 kr/år)
Beskrivning av kostnader
Fastighetsskatten, 29 825 kr, avser samtliga 7 fastigheter.
Kostnader (ej fastighetsskatten) upptagna exkl. moms. Avser helår 2021.
Upplåtelseform
Äganderätt
Pantbrev
Det finns 5 pantbrev om totalt 2 250 000 kr.
Kommentar, inteckningar
Ovan angivna inteckningar avser YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:3.
Summa inteckningar avseende alla 7 fastigheter: 6 385 000 kr.
Hyresgästlista
Sammanfattning
Total area
8572 kvm
Uthyrd total area
7994 kvm
Vakant total area
578 kvm
Total intäkt
2 134 094 kr/år
Summa hyresintäkter
2 134 094 kr/år
Totalt antal hyresgäster
29
Totalt antal lokaler
29
Dokument och länkar
Ekonomi
Taxeringsvärde
5 965 000 kr (Fastställt avseende år 2019)
Byggnadsvärde :
4 512 000 kr
Markvärde :
1 453 000 kr
Taxeringsvärde beskrivning
Ovan angiven areal och taxeringsvärde avser 7 fastigheter nedan.

YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:3
YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 1:4
YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 2:50
YTTERHOGDAL-ÖSTANSJÖ 4:17
YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 6:15
YTTERHOGDALS ÖSTANSJÖ 6:18
YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:2

Fastighetskarta, se bilagor
För ytterligare information av taxeringsenhet, taxeringsvärde, rättigheter, laster, inskrivningar och värderingsenheter m.m., bilagor erhålls av ansvarig mäklare.
Typkod
425 Industrienhet trävaruindustri
Intäkter :
2 134 094 kr/år
Vatten och avlopp :
35 000 kr/år
Elkostnad :
289 000 kr/år
Bränsle :
200 000 kr/år
Fastighetsskötsel (sandning, skottning)
25 000 kr/år
Total driftkostnad :
549 000 kr/år
Fastighetsskatt/-avgift
29 825 kr/år (total driftskostnad inklusive fastighetsskatt/-avgift blir 578 825 kr/år)
Beskrivning av kostnader
Fastighetsskatten, 29 825 kr, avser samtliga 7 fastigheter.
Kostnader (ej fastighetsskatten) upptagna exkl. moms. Avser helår 2021.
Upplåtelseform :
Äganderätt
Pantbrev
Det finns 5 pantbrev om totalt 2 250 000 kr.
Kommentar, inteckningar
Ovan angivna inteckningar avser YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 36:3.
Summa inteckningar avseende alla 7 fastigheter: 6 385 000 kr.
Området

Använd kartan
X
Platser
  • 45:ans Restaurang & Pizzeria
   244 m
  • Hoakrogen Vägkrog
   413 m
  • Folkets Hus Bio - Ytterhogdal
   422 m
  • Wärdshuset Knoppergården
   505 m
  • Forngården
   15,78 km
  • Centralskolan
   408 m
  • Förskolan Bauers
   664 m
  • Turingens förskola
   30,74 km
  • Föräldrakooperativet Myltan
   33,59 km
  • Kommunforvaltning Bibliotek
   34,15 km
  • Coop
   34,14 km
  • Tempo
   36,41 km
  • Mohlins Bussar AB
   381 m
  • Ytterhogdal Östansjö
   476 m
  • Ytterhogdal
   573 m
  • Gammelträdet
   1,57 km
  • Västansjö vägskäl
   1,92 km
  • Ytterhogdal station
   5,45 km
  • Sörtjärn station
   24,92 km
  • Sveg station
   34,78 km
  • Röjan station
   45,54 km
Avstånd
 • Vatten
  121 m
  2 min
  3 min
  11 min
 • Tågstation - Ytterhogdal station
  5,45 km
  7 min
  20 min
  1 tim 17 min
 • Hållplats - Mohlins Bussar AB
  381 m
  2 min
  3 min
  5 min

Kontakta mäklaren
Är det något mer du vill veta om bostaden?
Saknar du lånelöfte eller vill du boka en kostnadsfri värdering?
Kontakta mäklaren
Hej! Hur kan vi hjälpa dig?
Vad letar du efter?
Kostnadsfri värdering av min bostad
Funderar du på att sälja nu eller längre fram? Boka en kostnadsfri muntlig värdering och rådgivning idag.
Jag vill sälja min bostad
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa till med försäljningen och en riktigt lyckad affär.
Tack, vi har tagit emot din
förfrågan.
Vi kontaktar dig inom kort.