Lokal 25 - etapp 5, Gribbylund - Täby
Lokal 25 - etapp 5, Gribbylund - Täby
Sebastian Wallster, ansvarig mäklare i Täby & Danderyd
Har du frågor om denna bostad?

Välkommen att kontakta mig!

Sebastian Wallster

Ansvarig mäklare

Kommande försäljning

Lokal 25 - etapp 5, Gribbylund - Täby


Gribbylund— Täby— Nyproduktion

Lokal 25 - etapp 5, Gribbylund - Täby


Kommande försäljning

Gribbylund— Täby— Nyproduktion

Egenlokal presenterar ett unikt koncept med friköpta industrilokaler

På Gribbylundsvägen 123 – 125, del av fastigheten Petunian 1 kommer Egenlokal att uppföra ytterligare en huskropp med arton (18) lokaler om ca 6 x 12 meter där varje lokal är en friköpt fastighet som du själv äger. I försäljningsetapp 3, 4 & 5 kommer 6 st. lokaler att släppas till försäljning per etapp, totalt blir det 18 lokaler varav fyra utgör gavellokal. När projektet är färdigställd kommer det inrymma totalt två huskroppar om sammanlagt 38 lokaler. Att äga sin lokal ger dig som företagare eller privatperson möjligheten att sänka månadskostnaden rejält jämfört med att hyra en liknande lokal samtidigt som du själv bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen; För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din egen fastighet – du bestämmer.

Köpeskillingen är inkl. moms. Moms på entreprenad är avdragsgill för momspliktiga verksamheter.

Varje fastighet är ca 72 – 105 kvm. I grundutförandet är varje lokal ca 72 kvm men önskas ytterligare yta finns möjlighet till tillval av entresolplan på ca 33 kvm (begränsat antal!). Fastigheten har en generös takhöjd på ca 5,65 meter vid nock och ca 4,5 meter vid port. Varje lokal har en vikport om ca 4,2 x 4 meter (bredd x höjd) med fönster för bra ljusinsläpp och en gångdörr i ett av vikbladen.

Till varje lokal i etapp 3,4 & 5 kommer de ingå en uppställnings yta som utgör en del av din fastighet. Storlek på uppställningsytan varierar per lokal och från ca 49 kvm upp till ca 190 kvm och går att se på situationsplanen under rubriken dokument. På uppställningsytan är tanken att ni kan förvara skrymmande saker, släpkärran eller vad helst annat det kan tänkas vara. Området är helt inhägnat i stängsel och den elektriska grinden som skyddar infarten kan ni enkelt öppna via er telefon. Om du inte behöver din uppställningsyta så går även den att hyra ut, kanske någon i hus 1 har ett intresse?

Kommunalt V/A finns framdraget till varje fastighet vilket möjliggör installation av b la handfat, toalett och pentry som så önskas. I varje lokal finns det även en elcentral uppsäkrad till 16A samt en golvbrunn med gemensam oljeavskiljare.

Fastigheterna är anpassade för många användningsområden där egentligen bara fantasin sätter gränser. Behöver man större ytor så går det givetvis att köpa två eller flera lokaler utan innerväggar eller placera en dörr emellan. Här kan företaget exempelvis bedriva produktion, kontor eller lagerverksamhet. Privatpersoner kan med fördel köpa en lokal och använda den som hobbylokal eller förvaring för bilar, båtar och motorcyklar mm. Naturligtvis kan flera personer gå ihop och köpa sin lokal tillsammans.

Som köpare är din fastighet en del av en på tillträdesdagen redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. Detta innefattar bland annat kostnaden för V/A, fastighetsförsäkring, yttre skötsel, ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen samt service för oljeavskiljare. Kostnad för samfälligheten är ca 500 kronor exkl. moms per månad. Eftersom du blir lagfaren ägare för din lokal och fastighet betalar du inte någon hyra.

Tillträde är preliminärt Q2 2025

Hör av dig till oss med en intresseanmälan, bokning och eventuella frågor.

Sebastian Wallster, Ansvarig mäklare
Tfn: 070-755 75 69
E-post: sebastian.wallster@maklarhuset.se

Kajsa Lindmark, Projektansvarig Egenlokal
Tfn: 072-225 68 60
E-post: kajsa@egenlokal.se

För ytterligare information kan du även läsa mer på projektsidan hos Egenlokal: https://www.egenlokal.se/projekt/gribbylund


Hyra
kr/mån
Driftkostnad
6 000 kr/år
Fastigh.bet
Del av fastigheten TÄBY PETUNIAN 1
Bruksarea
72 kvm
Tomtarea
55 kvm

Mäklarhuset Täby & Danderyd

Kontakta Sebastian för mer information kring visningsmöjligheter.

Sebastian Wallster
Ansvarig mäklare
Talar även engelska.

Upptäck med smarta digitala verktyg


Att äga sin lokal ger dig som företagare eller privatperson möjligheten att sänka månadskostnaden rejält jämfört med att hyra en liknande lokal samtidigt som du själv bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen: För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din fastighet!
Betala till dig själv - Eller gör det till en investering

Att äga sin lokal ger dig som företagare eller privatperson möjligheten att sänka månadskostnaden rejält jämfört med att hyra en liknande lokal samtidigt som du själv bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen: För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din fastighet!

I grundutförandet är varje lokal ca 72 kvm men önskas ytterligare yta finns möjlighet till tillval av entresolplan på ca 33 kvm (begränsat antal!). Det ger dig en total bruksarea om ca 105 kvm. För mer information beträffande tillvalen kontakta Tim Larsson på Egenlokal.
Betala till dig själv - Eller gör det till en investering

Att äga sin lokal ger dig som företagare eller privatperson möjligheten att sänka månadskostnaden rejält jämfört med att hyra en liknande lokal samtidigt som du själv bestämmer hur du vill inreda och förädla lokalen: För egen verksamhet? Förvaring? Hyra ut? Sälja den vidare? Det är din fastighet!

Välj till entresolplan - OBS! Begränsat antal

I grundutförandet är varje lokal ca 72 kvm men önskas ytterligare yta finns möjlighet till tillval av entresolplan på ca 33 kvm (begränsat antal!). Det ger dig en total bruksarea om ca 105 kvm. För mer information beträffande tillvalen kontakta Tim Larsson på Egenlokal.

Ett uppskattat och populärt tillval är en extra fönsterrad i porten vilket skapar hela 8 st. ljusinsläpp i lokalen. För mer information beträffande tillvalen kontakta Tim Larsson på Egenlokal.
Ytterligare ljusinsläpp

Ett uppskattat och populärt tillval är en extra fönsterrad i porten vilket skapar hela 8 st. ljusinsläpp i lokalen. För mer information beträffande tillvalen kontakta Tim Larsson på Egenlokal.
Fakta

01
Beskrivning
Bruksarea

72 kvm

Tomtarea

55 kvm

Fastighetsbeteckning

Del av fastigheten TÄBY PETUNIAN 1

Tillträde

Q2 2025


02
Lokal
Byggnadstyp

Industribyggnad under uppförande

Byggnadens area

72 kvm

Teknisk beskrivning

VÄGGAR
Väggarna består av sandwichpaneler som har en kärna av stenull, på bägge sidorna är det lackerad stålplåt. Ytterväggarna är 120-160mm tjocka och innerväggarna är 100mm tjocka.

YTTERTAK
Yttertaket är uppbyggt med bärplåt av platsfolie, isolering samt takpapp. Längs båda långsidorna finns det snörasskydd.

BOTTENPLATTA & KANTBALK
Bottenplattan består av armering, betong och isolering. Utmed plattan är det L-kantelement. Våra betongplattor utformas specifikt för varje projekt efter de markförutsättningar som den geotekniska undersökningen visar. Våra betongplattor tenderar som all betong att spricka vid uttorkning, därför kan det förekomma mindre sprickor i din lokal. Denna typ av sprickor påverkar inte konstruktionen.

PORTAR
Alla portar kommer från en av de största porttillverkarna i Sverige. Mått: 4,2x4m (b x h) med en gångdörr i ett av vikbladen. Portarna är uppbyggda av 50mm tjocka sandwichpaneler, i varje port ingår en rad fönster (480x860).

STOMME
Stommen består av varmförzinkat stål eller limträ. Vid stomme av varmförzinkat stål kommer hallen bestå av både pelare och takbalkar av stålprofiler. Vid stomme av limträ kommer hallen bestå av både pelare och takbalkar av limträ.

GRUNDBELYSNING
I varje lokal ingår grundbelysning som består utav en LED-armatur som monteras på hjärtvägg.

KÖP FLER ÄN EN LOKAL
Många kunder väljer att köpa mer än en lokal. I produktkatalogen (finns att ladda ner under rubriken "Dokument") på sidor 7-9 illustreras hur olika lokaler kan se ut beroende på hur många lokaler man väljer att köpa. Vissa av lokalerna har krysstag som en del av konstruktionen för att klara av vindlaster, dessa får inte tas bort. För information om var dessa sitter kontakta projektansvarig Kajsa Lindmark. Egenlokal. Typillustration visar en stomme av varmförzinkat stål. Vänligen notera att alla lokaler innehåller en elcentral, vatten & avlopp, samt en brunn med gemensam oljeavskiljare.

VIKTIGT INFORMATION
Ovan presenterat är en förenklad beskrivning av produkten från Egenlokal. Notera att vissa avvikelser och lokala bestämmelser kan förekomma. I grundutförandet är Egenlokals lokaler avsedda att användas som kallställt förråd och det är också vad vi ansöker om bygglov för. Vid ändrat användningsområde och ombyggnationer av den egna fastigheten kan bygganmälan och/eller bygglov komma att behöva sökas hos kommunen.

Vissa av lokalerna har krysstag som en del av konstruktionen för att klara av vindlaster, dessa får inte tas bort. För information om var dessa sitter kontakta projektansvarig Kajsa Lindmark. Egenlokal och dess dotterbolag, tillsammans med underentreprenörer och leverantörer förbehåller sig rätten till ändringar i utförande, konstruktioner och i produktval exempelvis beroende på leverantörens och entreprenörens sortiment och/eller standardkonstruktioner, myndigheternas krav eller av produktionsteknisk art.

Uppvärmning, kylning och ventilation

TILLVAL
Till en låg investeringskostnad får du en kostnadseffektiv uppvärmning av lokalen som kräver minimalt underhåll och samtidigt renar luften.

I detta tillval ingår en luftvärmepump från Panasonic, modell NZ35YKE. Det som också är inkluderat i tillvalet är ett uppvärmt dräneringstråg som leder kondensvattnet in i lokalen genom fasaden. Kondensvattnet går sedan genom ett fördraget rör till avloppet i plattan för att förhindra isbildning utanför din lokal. Luftvärmepumpen levereras fullständigt installerad med arbetsbrytare i direkt närhet till innerdelen. Leverantören testkör luftvärmepumpen för att säkerställa en korrekt installation.

För fullständig redovisning av tillvalen se "Tillvalskatalog Täby" under rubriken dokument eller kontakta Tim Larsson på Egenlokal.

Vatten och avloppstyp

VATTEN OCH AVLOPP
Till varje lokal finns det inkommande vatten och ett avloppsrör. Kommunalt anslutet.

Internet

FIBER
Fiberanslutningen är betald och anslutning finns förberedd i det gemensamma teknikrummet.

Energideklaration

Status: Energideklaration ej utförd


03
Tomt/Servitut
Tomtarea

55 kvm (Tomtareauppgifter enligt situationsplan, se under rubrik "dokument". Angiven tomtarea avser cirkauppgifter för uppställningsyta)

Beskrivning, tomt

Observera att angiven tomtareal avser uppställningsytan och är ett cirkamått. Fastigheten kommer ha en större areal än det som står angivet som "tomtarea" men delar av tomten kommer att belastas av en gemensamhetsanläggning för väg. På grund av systemtekniska begränsningar har uppställningsytan angivits som "Tomtareal/mark". Fastighetsbildningen är just nu pågående och en avvikelse från angiven area om 15% får accepteras.

För att se uppställningsplatsens utformning, se situationsplanen under "dokument".

Övriga rättigheter och belastningar

Fastigheten kommer på tillträdesdagen ha en andel i gemensamhetsanläggning som bildats för att handha bl.a. vatten, snöröjning, gemensam försäkring för huskroppen. Marksamfälligheten kommer förvaltas av en samfällighetsförening. De samfällda anläggningarna kommer att belasta de deltagande fastigheterna, inklusive Fastigheten.

Marksamfälligheten kan komma att belastas av rättighet för grannfastighet att använda väg och anlägga ledningar. Rättigheter i samfälld mark belastar var och en av de delägande fastigheterna, inklusive Fastigheten.


Ekonomi

01
Typkod

420 Industrienhet industrihotell

Samfällighet (exkl moms), debiteras halvårsvis

6 000 kr/år

Total driftkostnad

6 000 kr/år

Beskrivning av kostnader

För ytterligare information om vad som ingår i samfällighetsavgiften, se rubrik "Övriga rättigheter och belastningar" ovan.

Upplåtelseform

Äganderätt


Dokument

Ekonomi
Typkod
420 Industrienhet industrihotell
Samfällighet (exkl moms), debiteras halvårsvis
6 000 kr/år
Total driftkostnad
6 000 kr/år
Beskrivning av kostnader
För ytterligare information om vad som ingår i samfällighetsavgiften, se rubrik "Övriga rättigheter och belastningar" ovan.
Upplåtelseform
Äganderätt

Området
Gribbylund i täby

Gribbylund

Gribbylund är ett mycket omtyckt och populärt område i Täby. Området präglas av radhus och villor, fina strövområden samt närhet till liv och rörelse.


01
Fördelar med området
Restauranger Butiksgata/köpcentrum Utegym Barnvänligt Motionsspår Sport och friluftsliv Caféer Skidspår Parker/Grönområden Badstrand Cykelstigar (mtb) Cykelbanor Tryggt Bussar Hundvänligt

02
Närhet till matbutiker och restauranger

I Gribbylunds centrum finns både matbutik, restauranger samt bibliotek. Inom promenadavstånd och ca 5 minuter med bil ligger Täby Centrum med all tänkbar service såsom flertalet matbutiker, restauranger, biograf, bussförbindelser samt butiker.


03
Sport och fritid runt hörnet

Populära Gribbylund erbjuder många möjligheter till fritidsaktiviteter vid Skavlötens friluftsgård som ligger inom gångavstånd. Rönningesjön plogas vintertid upp för skridskoåkning och längdspår. Ängsholmsbadet som ligger vid Rönningesjöns västra strand är ett kommunalt bad. Badet är mycket populärt med stora gräsytor och har två badstränder med bryggor. Runt Rönningesjön finns löprunda på ca 7 km, stränder och många trevliga badplatser för alla åldrar.


04
Kommunikationer

Bra kommunikationer via buss 605 och 609 som går mellan Gribbylund Centrum och Danderyds sjukhus. Buss 615 går från Täby centrum vidare till Arninge centrum, och stannar i stora delar av Gribbylund.


05
Familjeliv

I närområdet finns kommunala skolan Myrängen och den privata skolan Täby Friskola båda erbjuder (F-5), samt flera populära förskolor såsom Läsargränds förskola, Pysslingen förskola Murgrönan, Friluftsförskolan Lunden samt Norrgårdens förskola.


Använd kartan
X

Platser

Café -- Täby OK

857 m


Restaurang Changsha

877 m


Ny Madonna

917 m


Matildas Bistro

1,43 km


Integrale

1,57 km


Täby Förskola Murgrönan

105 m


Löttingelundsskolan

191 m


Förskolan Östergården

618 m


Norrgårdens förskola

636 m


Frilufts Förskolor Lunden

703 m


Lidl

2,76 km


Stora Coop Täby/Arninge C

2,78 km


Tempo

4,42 km


Hemköp Täby Näsbypark

4,45 km


Visinge station

2,01 km


Viggbyholm station

2,42 km


Ensta

2,64 km


Galoppfältet

2,67 km


Täby Kyrkby station

2,97 km


Stockvägen

116 m


Löttingelund

307 m


Alla avståndsberäkningar sker automatiskt och baseras på data från OpenStreetMap

Avstånd
Närområdet
Avstånd
Med bil
Med cykel
Till fots

 • Storstadscentrum
  2,9 km
  7 min
  11 min
  49 min
 • Grönområde
  859 m
  4 min
  5 min
  19 min
 • Lokalt centrum
  868 m
  6 min
  5 min
  17 min
 • Tågstation
  Visinge station
  2,01 km
  5 min
  8 min
  33 min
 • Hållplats
  Stockvägen
  116 m
  1 min
  1 min
  3 min
 • Hav
  3,17 km
  9 min
  14 min
  53 min
 • Sjö
  366 m
  3 min
  2 min
  9 min
Alla avståndsberäkningar sker automatiskt och baseras på data från OpenStreetMap

Har du några frågor?

Är det något mer du vill veta om bostaden? Saknar du lånelöfte eller vill du boka en kostnadsfri värdering? Kontakta Sebastian!

Sebastian Wallster
Ansvarig mäklare
Talar även engelska.