Behållare Behållare
Dela

Fränsta, Ånge
Mårtensvägen 8

Driftkostnad
1 318 500 kr/år
Fastigh.bet
ÅNGE FRÄNSTA 13:17 & ÖRNSKÖLDSVIK TREHÖRNINGSJÖ 1:369
Bruksarea
7 307 kvm
Tomtarea
35 430 kvm
Intäkter
5 525 000 kr/år

Två fastigheter i Fränsta och Trehörningsjö

Fastigheterna inrymmer idag främst vård- och hälsocentraler samt äldreboende.
Intäkter och driftkostnader avser endast fastigheten i Fränsta.

Fastigheten i Fränsta består av flera byggnader, totalt 7307 m², där den största delen idag drivs som vårdboende men här finns också en Vårdcentral och Apotek.
Vårdboendet har tre avdelningar och ett särskilt boende i form av sjukhem som har 42 lägenheter om 1 rum med kokvrå och med egen dusch och toalett.
Samt tillgång till stora gemensamma utrymmen.
Fina utemiljöer med takad uteplats samt delvis utsikt över Torpsjön.

Se länk längre ner på sidan för mer information gällande Trehörningsjö.

Utgångspris
10
FEB
Torsdag
09:00-09:00

Anmälan krävs

Två fastigheter i Fränsta och Trehörningsjö

Fastigheterna inrymmer idag främst vård- och hälsocentraler samt äldreboende.
Intäkter och driftkostnader avser endast fastigheten i Fränsta.

Fastigheten i Fränsta består av flera byggnader, totalt 7307 m², där den största delen idag drivs som vårdboende men här finns också en Vårdcentral och Apotek.
Vårdboendet har tre avdelningar och ett särskilt boende i form av sjukhem som har 42 lägenheter om 1 rum med kokvrå och med egen dusch och toalett.
Samt tillgång till stora gemensamma utrymmen.
Fina utemiljöer med takad uteplats samt delvis utsikt över Torpsjön.

Se länk längre ner på sidan för mer information gällande Trehörningsjö.

Dela
Planritning

Fakta
Beskrivning
Bruksarea
7307 kvm
Totalareal
35 430 kvm
Fastighetsbeteckning
ÅNGE FRÄNSTA 13:17 & ÖRNSKÖLDSVIK TREHÖRNINGSJÖ 1:369
Övriga intäkter
Hyresintäkter
5 525 000 kr/år
Totala summan av hyresintäkterna .
Tandläkarbuss hyr plats
ej medräknad i hyresintäkten.
Hyresavtal kommer att upprättas med bussen.
Sjukhem
Byggnadstyp
Övrig
Byggnadens area
4320 kvm
Byggnadsår
1982
Teknisk beskrivning
Stomme: Betong och trä.
Fasad: Träpanel och tegel.
Fönster: 3-glas
Tak: Papp
Byggnadsbeskrivning
Sjukhem
Består av tre avdelningar. Ett särskilt boende med 28 platser och en korttidsavdelning med 14 platser.
Det särskilda boendet har permanenta bostäder i form av en lägenhet med ett rum med kokvrå samt en egen dusch och toalett.
Här finns också stora gemensamma utrymmen bland annat dagrum/grupprum, terapi och matsal

Här finns även Kök, personalrum, förråd, tvättrum, städ samt soprum.

I den gemensamma delen finns:
Entréplan
Väntrum/hall, samlingssal, expedition, behandlingsrum, klädvård, omklädningsrum, förråd
samt personalrum.

Övre plan
Personalmatsal, kök, förråd och toaletter.

Källarplan
Omklädningsrum, kapprum, städ, telerum, förråd och patientförråd mm.

För mer detaljerad info, se ritningar.

Renoveringar
2020 Bytt hängrännor och stuprör
2020 Bytt mattor i de flesta entréerna.
2020 Renoverat 4 st lägenheter nr 2017-2020.
2015 Omdränerat och asfalterat.

Ommålat under 2000-talet
Uppvärmning, kylning och ventilation
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: FTX-från och tilluft med värmeåtervinning
Vatten och avloppstyp
Kommunalt vatten och avlopp
Internet
Fiber
Energideklaration
Utförd datum: 2021-10-25
Status: Energideklaration är utförd
Energiklass: D
Energiprestanda: 146 kWh/m²
Besiktningsman: Jens Köpsén, Sweco systems AB,
Vårdcentral
Byggnadstyp
Övrig
Byggnadens area
2987 kvm
Byggnadsår
1982
Teknisk beskrivning
Stomme: Betong och trä.
Fasad: Träpanel och tegel.
Fönster: 3-glas
Tak: Papp
Byggnadsbeskrivning
Vårdcentral
Entréplan

Med expeditioner, städ, varuintag

Reception
Kapprum med toaletter

Väntrum
Ett större väntrum samt 4 inre väntrum.

Laboratorium/provtagning

Personalrum

Vilorum

Planeringsrum

Expeditionsrum

Undersökning-/Behandlingsrum

Ambulansintag

Källare
Sjukgymnastik
Här finns väntrum, expedition sjukgymnast samt arbetsterapi.
Behandlingsrum, omklädningsrum med dusch, RWC.

Förråd
Ett flertal bla för hjälpmedel och städ.

Fläktrum

Trädgårdsmöbler

Televäxel

Apoteksförråd

El-central

Städcentral

Pumprum

BISÄTTNING
Separat ingång för bisättning.
Väntrum
Rum för Visning
Rum för Svepning
Likkylsrum

Verkstad

Vaktmästare expedition

Soprum

Trädgårdsredskap

För mer detaljerad info, se ritningar.

Renoveringar
2021 Nytt personalkök
2020-2021 Målning invändigt vårdcentral
2019-2020 Bytt 50% av belysning till LED.
Uppvärmning, kylning och ventilation
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: FTX-från och tilluft med värmeåtervinning
Vatten och avloppstyp
Kommunalt vatten och avlopp
Internet
Fiber
Energideklaration
Utförd datum: 2021-10-25
Status: Energideklaration är utförd
Energiklass: C
Energiprestanda: 87 kWh/m²
Besiktningsman: Jens Köpsén, Sweco systems AB,
Bilplats/Övriga byggnader
Beskrivning, parkering
Stora parkeringsytor.
44 st motorvärmarplatser.
Tomt/Servitut
Tomtarea
35430 kvm (Tomtareauppgifter enligt Lantmäteriet)
Rättigheter förmån
Officialservitut: Avlopp, Officialservitut: Väg
Planbestämmelser
Ålsta Prästbord, Stadsplan (Beslutsdatum: 19840216)
Övrigt
Likkylsrum
Ny fastighetsägare tar över driften av kylrummet och hanterar kostnader för skötsel av detta samt debitering av kommunen för nyttjande av platser. (Gäller de som dör på SÄBO)
För de som avlider i hemmet är inte frågan löst.

Tandläkarbuss
Hyresavtal kommer upprättas med tandläkarbussen. Behöver tillgång till ström och vatten.


FÖRSÄLJNINGSPROMEMORIA

Säljare är Region Västernorrland, 232100-0206, som innehar samtliga fastigheter med äganderätt. Prospekt tillhandahålls av Mäklarhuset Sundsvall, som är regionens rådgivare/mäklare i försäljningsprocessen.

Utifrån information erhållen i prospekt och lämnad av Mäklarhuset i övrigt, önskas skriftliga indikativa bud senast 2022-02-24.
Indikativa bud kan lämnas på enskilda objekt eller hela portföljen. Indikativa bud lämnas till Katarina Bufvers, Mäklarhuset, via e-post eller vanlig post på följande adresser:
katarina.bufvers@maklarhuset.se
alt
Mäklarhuset Sundsvall, Att: Katarina Bufvers, Esplanaden 9, 852 31 Sundsvall

Indikativa bud ska följa de riktlinjer som anges nedan:

En budgivare skall utgå från:
• att överlåtelsen sker som sedvanlig överlåtelse av fastighet, och att köparen betalar
lagfartskostnader
• att handpenning om 5% erläggs vid tecknande av köpekontrakt
• att resterande köpeskilling erlägges kontant på tillträdesdagen
• att inga lån övertas
• att eventuella driftavtal och liknande avtal är tecknade med sedvanliga
och marknadsmässiga villkor, eller kan sägas upp per tillträdesdagen
• att möjlighet ges att genomföra sedvanlig due dilligence
innan undertecknande av bindande och slutgiltig köpehandling
• att den slutgiltiga köpehandlingen innehåller en friskrivningsklausul
som innebär att Säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brister i fastigheterna,
inklusive dolda fel
• intressenter ges möjlighet till visning av fastigheterna innan avlämnande av det
indikativa budet, dock ej att genomföra besiktning med hänsyn till pågående
verksamhet. För att erhålla möjlighet till visning, kontaktas mäklaren


Utifrån inkomna indikativa bud, kommer säljaren att välja att förhandla med en eller flera budgivare. Några garantier om ensamrätt kan således inte lämnas, såvitt inte parterna överenskommer om detta i särskild ordning. Under dessa förhandlingar tillhandahåller säljaren den ytterligare och relevanta information som kan lämnas om fastigheterna, och som säljaren innehar. Detta omfattar även en möjlighet till teknisk besiktning av fastigheterna.

Säljarens ambition är att köparens bindande påtecknande av köpekontrakt ska föreligga senast 2022-03-04. Köpekontrakt kommer därefter att godkännas av behörig politisk instans i regionen, och blir bindande för regionen när detta beslut vunnit laga kraft. Tillträde avses kunna ske vid det månadsskifte som inträffar närmast efter lagakraftvunnet beslut, eller efter överenskommelse mellan parterna.

Utöver köpeskillingen, kommer följande faktorer hos köparen att ha betydelse för säljaren:

• Finansiell styrka med ett långsiktigt och aktivt ägande.
• Erfarenhet av och förståelse för fastighetsförvaltning.
• Erforderliga resurser för förvaltning och drift

Bedömningen kommer vara diskretionär och vara en helhetsbedömning utifrån
säljarens målsättning om en sund affär och en fortsatt god vård av såväl fastighet som hyresgäster.

Budgivare skall i det indikativa budet redovisa samtliga
villkor för förvärvet inklusive;
• Allmän beskrivning av köpande bolag.
• Finansiella resurser och plan för finansiering av förvärvet
• Bekräfta samsyn i presenterad tidplan.
• Eventuellt krav på beslut i styrelse

Nästa steg
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt avseende de indikativa
buden. Säljaren och Mäklarhuset förbehåller sig rätten att när
som helst avbryta alla diskussioner avseende en försäljning av
fastigheterna, eller ändra i ovan redovisade riktlinjer, utan att ersättningsskyldighet uppkommer.
Ekonomi
Byggnadsvärde
0 kr
Markvärde
0 kr
Intäkter
5 525 000 kr/år
Uppvärmning
555 200 kr/år
Vatten och avlopp
39 300 kr/år
Renhållning
228 300 kr/år
Elkostnad
495 700 kr/år
Total driftkostnad
1 318 500 kr/år
Upplåtelseform
Äganderätt
Området
Fränsta är en tätort i Ånge kommun, Medelpad ca 6,5 mil väster om Sundsvall.
Orten ligger vid Torpsjön i Ljungans dalgång.
Naturen är bedårande vacker här i Ljungans dalgång. Skogslandskap, åkermark, fint fiske och häftiga utsiktsplatser.
Här kan du vandra på den 1000-åriga S:t Olavsleden och åka eller cykla genom genuina byar längs Ljungandalsvägen!

Sveriges geografiska mittpunkt på berget Flataklocken ligger ca 2,5 mil från Fränsta (30 min med bil).

Här finns Förskola och grundskolaskola, sim- sporthall, vårdcentral, affärer och restauranger mm.
Kommunikationer
E14 och järnvägen mellan Sundsvall och Östersund med bland annat Norrtåg passerar samhället.
Dokument och länkar
Ekonomi
Byggnadsvärde :
0 kr
Markvärde :
0 kr
Intäkter :
5 525 000 kr/år
Uppvärmning :
555 200 kr/år
Vatten och avlopp :
39 300 kr/år
Renhållning :
228 300 kr/år
Elkostnad :
495 700 kr/år
Total driftkostnad
1 318 500 kr/år
Upplåtelseform :
Äganderätt
Området

Använd kartan
X
Platser
  • Pizzeria Vagabondo
   454 m
  • Bykrogen Restaurang Bar Pizza
   510 m
  • Fränsta Byggservice Ab
   1,03 km
  • Restaurang och pizzeria Bella Donna
   4,23 km
  • Viking Ala Carte Pizza
   5,93 km
  • Fränstaskolan
   191 m
  • Sörgårdens förskola
   217 m
  • Ålsta folkhögskola
   1,26 km
  • Förskolan Knattebo
   5,55 km
  • Knattebo förskola
   6,69 km
  • Fränsta busstation
   306 m
  • Fränsta Vårdcentralen
   471 m
  • Fränsta
   504 m
  • Fränsta ICA
   706 m
  • Fränsta station
   460 m
  • Ljungaverk station
   5,13 km
Avstånd
 • Vatten
  667 m
  5 min
  6 min
  20 min
 • Tågstation - Fränsta station
  460 m
  4 min
  4 min
  16 min
 • Hållplats - Fränsta busstation
  306 m
  3 min
  3 min
  12 min

Kontakta mäklaren
Är det något mer du vill veta om bostaden?
Saknar du lånelöfte eller vill du boka en kostnadsfri värdering?
Kontakta mäklaren