Hemkunskap

Nu stärks bostadsrättslagen för dig som köpare och ägare


Ämnen


Dela

Står du i startgroparna för att köpa eller är du redan idag ägare av en bostadsrätt? Den 1 januari 2023 förändrades bostadsrättslagen för att ge mer trygghet åt köpare och medlemmar. Lagändringar gäller bland annat vilka renoveringar som kräver styrelsens godkännande, innehåll i årsredovisningar, mäklares objektsbeskrivningar, stärkt skydd vid köp av nyproduktion och medlemmars rösträtt. 

Renovering av bostadsrätt

Tydligare regler gäller när det kommer till renovering och tillstånd från brf:ens styrelse. Det handlar om ingrepp i eldstad, ventilations- och rökkanaler samt åtgärder som påverkar brandskyddet. Den nya lagen ger också hyresnämnden rätt att godkänna renoveringar även om styrelsen inte har gett tillstånd. 

Ny förverkandegrund

En ny förverkansgrund införs. Detta innebär att föreningen kan ta över bostadsrätten om medlemmen renoverar mot gällande regler och som inte anses som ringa. Styrelsen måste dock ha uppmanat medlemmen att rätta till det som olovligen har utförts i bostaden. 

Utökat upplåtelseavtal

Nytt är att upplåtelseavtalet som reglerar bostadsrättens utformning måste innehålla parternas namn, bostadsspecifikation samt de belopp som ska betalas som insats, årsavgift och eventuell upplåtelseavgift. Det ska också innehålla uppgifter om samtliga utrymmen utanför lägenheten som omfattas av upplåtelsen som till exempel mark eller terrass. Avtalet måste vara undertecknat.

Stärkt skydd vid köp av nyproduktion

Om tillträdesdatum till lägenheten är vid en annan tidpunkt än när upplåtelseavtalet tecknas ska detta anges i avtalet. Detta innebär ett stärkt skydd för dig som köper en nyproducerad bostadsrätt. Om tillträdet till lägenheten blir försenat kan köparen begära skadestånd eller annan gottgörelse. 

Information i fastighetsmäklarens objektsbeskrivning

Mäklarens objektsbeskrivning för en bostadsrätt ska informera om alla utrymmen som exempelvis mark, terrass eller förråd. Objektsbeskrivningen ska även innehålla uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuld, det vill säga den del av föreningens lån som belastar lägenheten.

Nya krav på brf:ens årsredovisning

Bostadsrättsföreningens årsredovisning ska innehålla en kassaflödesanalys. Om föreningen har ett negativt resultat ska det finnas en upplysning om hur detta kan påverka föreningens finansiella framtid. Utöver detta ska årsredovisningen innehålla följande nyckeltal:

  • årsavgift/kvm
  • skuldsättning/kvm
  • sparande/kvm
  • energikostnad/kvm
  • räntekänslighet

Begränsningar i rösträtten på föreningsstämman

Principen om lika rösträtt ska gälla som huvudregel med en röst för varje bostadsrätt, även om flera står som ägare. Bestämmelser i bostadsrättsföreningens stadgar som avviker från detta gäller inte längre. Avvikelser är bara tillåtna om det handlar om medlemmar som enbart har ett garage, ett lager eller en lägenhet som i första hand används som förvaringsutrymme. 


Ämnen


Dela


Låt oss värdera din bostad

Boka en kostnadsfri muntlig värdering och ta reda på vad din bostad är värd. En mäklare som är expert på just ditt område går igenom bostaden och du får sedan en muntlig värdering på plats.
Mäklarhuset värdera din bostad

Fortsätt läsa