Guider & Tips

Radon – en hälsofara


Ämnen


Dela

För höga halter av radon är på sikt farligt att leva med – eftersom det kan ge upphov till lungcancer. Idag uppskattas runt 400 000 bostäder i Sverige ha högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Enda sättet att ta reda på om en bostad har för höga radonhalter är att göra en mätning.

En helt osynlig gas

Radon är en helt luktfri gas, som bildas när det radioaktiva ämnet radium faller sönder. När denna gas sönderfaller bildas radioaktiva metallatomer – så kallade radondöttrar. Dessa atomer får vi ner i luftrör och lungor när vi andas in dammet i inomhusluften.

Kan orsaka lungcancer

Om du bor under en längre tid i ett hus med för höga radonhalter riskerar du att drabbas av lungcancer – och i synnerhet om du dessutom är rökare. Runt 400-500 personer drabbas varje år av lungcancer som misstänks komma från radon i inomhusluft.

Fråga kommunen om högriskområden

Radon kan finnas på tre ställen: i marken, i byggnadsmaterialet eller i dricksvattnet. Det är särskilt viktigt att mäta radon om du bor i ett område där radonhalten i marken är hög, vilket du kan få reda på genom att kontakta kommunens miljökontor.

Blåbetong

En annan högriskfaktor är om du anar att ditt hus kan vara byggt med blåbetong. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Med 1 Bq/m3 menas alltså att 1 atom per sekund sönderfaller i varje kubikmeter luft. Gränsvärdet för bostäder – både bostadsrätter, radhus och villor – är 200 Bq/m3.

På Boverket kan du läsa mer om radon och hur det saneras.

Källa: Strålskyddsmyndigheten.


Ämnen


Dela


Låt oss värdera din bostad

Boka en kostnadsfri muntlig värdering och ta reda på vad din bostad är värd. En mäklare som är expert på just ditt område går igenom bostaden och du får sedan en muntlig värdering på plats.
Mäklarhuset värdera din bostad

Fortsätt läsa