Guider & Tips

Så hjälper du en anhörig att hantera bankärenden


Ämnen


Dela

En make eller sambo blir långtidssjuk eller en äldre person i familjen klarar inte längre av att hantera ekonomiska ärenden. Och sorgen till trots, måste livet gå vidare och räkningar betalas. Hur kan detta lösas på bästa sätt? Mäklarhuset kontaktade Caroline Törnquist, familjerättsjurist samt David Bernekorn, kundrådgivare på Nordea, som berättar om vilka möjligheter som finns.

– Det finns olika lösningar som anhörighetsregler och fullmakter. Problemet är att har du redan blivit sjuk så kan det vara ”försent” att hitta en bra lösning. Mitt råd är därför att vara förberedd, och det gäller båda parter, säger Caroline Törnquist.

–  Som rådgivare får jag många frågor när det gäller överföringar och räkningar. Man undrar kring fakturor som måste betalas och pengar som ska överföras. Och vad som gäller när det kommer till fullmakter, säger David Bernekorn.

Anhörighetsreglerna i lagen

Caroline berättar att om någon blir långtidssjuk eller på annat sätt blir oförmögen att betala sina räkningar finns ett stöd i lagen som kallas för anhörighetsregler. Dessa ger en anhörig rätt att från den sjukes konto betala räkningar, när det gäller den dagliga livsföringen som till exempel hyra, mat, försäkringar och apoteksärenden. Reglerna gäller ej för att göra kapitalförändringar eller att sälja en bostad.

– Du får inte, enligt huvudregeln plocka ut kontanter för att ersätta ett inköp som du har gjort med egna medel. Ett tips till den som är äldre är att lägga så mycket som möjligt av löpande räkningar på autogiro kopplat till det konto där pensionen går in. Och som anhörig, gå in på banken, visa vem du är och berätta om situationen.

När det kommer till vem som är närmast anhörig till den sjuke finns en hierarkisk ordning som avgör vem som har rätt att använda sig av anhörighetsreglerna. Och det är make/maka eller sambo som går först, oavsett om det finns särkullbarn. 

– Därefter kommer barn och barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn, berättar Caroline.

Bankfullmakten börjar gälla direkt

Den som inte själv har möjlighet att sköta sina bankärenden kan utse någon att sköta 

dessa. Detta gör man genom att skriva en bankfullmakt [Länk till Nordeas fullmakt för bankärenden]. Blanketter för bankfullmakter vänder man sig till banken för att få hjälp med. 

– Ett vanligt missförstånd är att många kontaktar kundservice över telefon och har en fullmakt som gäller på kontor. I dessa fall rekommenderar vi istället ett medanvändaravtal [Länk till Nordeas digitala fullmakt Medanvändare] , en digital fullmakt som bara fungerar digitalt. Vi lever i digitala tider så det är ett smidigt sätt. Att använda någon annans Bank-id är inte tillåtet, säger David. 

Bankfullmakten börja gälla så fort den är påskriven och bevittnad och lämnas in till banken. Det är viktigt att fullmaktshavaren kan legitimera sig. Det finns också en möjlighet att upprätta en generalfullmakt som omfattar alla typer av ärenden, inte bara bankärenden. Det är dock inget banken kan vara behjälplig med. 

– Kom ihåg, du utser någon att agera i ditt ställe och i ditt namn, så välj någon som du har förtroende för. Sätt dig tillsammans med någon i din familj och läs igenom noga punkt för punkt. Många skriver på en blankett och inser inte vad man ger för befogenheter. Som fullmaktshavare är det viktigt att man ska agera i fullmaktsgivarens ställe, inte att man ”tillskansa sig” medel för egen räkning, menar Caroline.

– En bankfullmakt kan vara tidsbestämd annars gäller den tills vidare, vilket framgår på fullmakten.  På Nordea skannar vi in fullmakten så att den finns lagrad digitalt och kan nås från alla kontor säger David och fortsätter:

– Tanken är att underlätta för fullmaktsgivaren, det vill säga kontohavaren. Det går alltså inte att flytta pengar hur som helst. Vi kan neka att flytta pengar och gör det också. Exempelvis om det rör sig om ett större uttag till fullmaktshavaren. 

Framtidsfullmakt för ekonomiska och personliga ärenden

Caroline berättar vidare om möjligheten att skriva en framtidsfullmakt [Länk till Nordeas framtidsfullmakt] . Denna kan omfatta både ekonomiska och personliga ärenden. Till skillnad mot en ”vanlig” fullmakt träder en framtidsfullmakt i kraft först när fullmaktsgivaren blir varaktigt oförmögen på grund av sjukdom eller liknande att hantera sina såväl personliga som ekonomiska ärenden. Den som har en sådan fullmakt – fullmaktshavaren – har då rätt att hantera ärenden som exempelvis att lämna in deklarationen, kapitalplaceringar och att sälja personens bostad.

– En framtidsfullmakt ger man till den som du vill ska representera dig i olika ärenden om du skulle bli varaktigt sjuk längre fram i livet och inte kan sköta dina affärer. Välj fullmaktshavaren med omsorg och någon du kan lita på! säger Caroline. Det är fullmaktshavaren som avgör när framtidsfullmakten träder ikraft, det finns inget lagkrav på att läkarintyg ska uppvisas. Fullmaktshavaren har en informationsplikt och ska informera närmast anhöriga om att fullmakten har trätt ikraft. 

Caroline fortsätter:

–  Om du har en framtidsfullmakt, ska den visas vid original vid varje tillfälle som den används. Viktigt att vara medveten om är att en generell framtidsfullmakt inte omfattar rätt till bankärenden via internetbanken, eftersom framtidsfullmakten ska visas i original vid varje tillfälle som den används. På Nordea har vi tagit fram en framtidsfullmaktsblankett som bara gäller Nordea.

– Jag upplever att många skriver en fullmakt försent. Därför är det bra med en framtidsfullmakt som kan förberedas. Precis som en vanlig fullmakt kan denna skräddarsys så att den passar fullmaktsgivaren, säger David.

En god man sörjer för person och ekonomi

God man-systemet är ett gammalt och beprövat system som funnits länge. En god man utses av tingsrätten på orten där huvudmannen bor. God man ska agera tillsammans med huvudmannen och sörja för dennes person och ekonomi. Den som har en god man blir inte fråntagen sin rättshandlingsförmåga och god mannen är redovisningsskyldig för alla transaktioner. 

– Många gör ett fantastiskt jobb, men behovet har blivit större. Därför kom framtidsfullmaktslagen som man kan se som ett komplement till god man-systemet, säger Caroline.

Vilket råd vill du ge till de som har äldre föräldrar? 

– Prata med dina föräldrar om hur de vill ha det och vilka behov de har, på ett tidigt stadium. När man är i chock eller sorg kan det vara försent. Prata även med banken och sätt dig in i alternativen. Gör ett klokt val. Och till den som är äldre. Utse någon som du har förtroende för och förstår ditt ekonomiska intresse, säger Caroline Törnquist. 

Jag vill gärna trycka lite extra på framtidsfullmakten, den rekommenderar jag starkt. Jag vill också tipsa om att gå in på Nordea.se, där finns bra information kring fullmakter och medarbetaravtal, avslutar David Bernekorn. 

 


Ämnen


Dela


Låt oss värdera din bostad

Boka en kostnadsfri muntlig värdering och ta reda på vad din bostad är värd. En mäklare som är expert på just ditt område går igenom bostaden och du får sedan en muntlig värdering på plats.
Mäklarhuset värdera din bostad

Fortsätt läsa