Arpö 1 / Arpö / Listerby / Ronneby

SKÄRGÅRDSHEMMAN MED FLERA ÖAR

Utgångspris
9 000 000 kr
Boarea
90 kvm
Tomtarea
129 ha
Rum
3 rum
Fastigh.bet
RONNEBY ARPÖ 1:1
Objekttyp
Gård
Inriktning
Jakt och Fritid
Intresseanmälan

Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

Anmäl intresse Budgivning
Läs mer om budgivning

ARPÖ - ETT ORÖRT SKÄRGÅRDSHEMMAN MED JAKT OCH FISKE. Mitt i Blekinges vackra skärgård, utan fast förbindelse med land väntar ca 130 ha mark på en ny ägare. På Arpö finns ett äldre boningshus från 1800-talet utan moderniteter men med eldstäder och vedspis. En köpare kan välja att varsamt renovera eller bygga nytt enligt beslut från myndighet. Jakten omfattar bla vildsvin, rådjur, hjort, räv och sjöfågel. Övervägande del av marken är naturreservat med restriktioner. Länsstyrelsen/naturvårdsverket underhåller brygga och rastplats som används av allmänheten. Marken utarrenderas för bete. Sommartid är Arpö ett populärt utflyktsmål för båtfolk. ARPÖ 1:1 består av flera öar och skär. Ett paradis!

Bilder
Sponsrade länkar
Skärgårdshemman
Visa alla 27 bilder
Vill du se hur värdet utvecklas på din bostad?
Prova vår smarta tjänst Värdeindikatorn
Sponsrade länkar
Fakta
Fakta

Beskrivning
Byggnadssätt
 • Byggnadsår:
  1868
 • Kommentar, byggnad
  Mangårdsbyggnad med total avsaknad av moderniteter. Här kan man leva det enkla livet. Underhållsbehov bedöms föreligga. Brunnens tillgång på vatten och kvalitet garanteras ej.
Objekttyp/areal
 • Objekttyp:
  Gård
 • Inriktning:
  Jakt och Fritid
 • Generell areatyp:
  Taxerad areal
 • Skogsimpediment:
  37 ha
 • Småhusmark lantbruk:
  1000 kvm
 • Skog med restriktion:
  92 ha
 • Totalareal:
  129,1 ha
 • Beskrivning för alla arealer
  I stort sett hela arealen utgör naturreservat med restriktioner. Länsstyrelsen har upprättat en skötselplan. Avverkning tillfaller markägaren. Jakt följer fastigheten. Bla vildsvin, rådjur, dov, räv. Fiske enligt jordabalken. Angivna arealer är registeruppgifter men kan innehålla avvikelser.
Småhusbyggnad lantbruk - HUVUDBYGGNAD
 • Typ av byggnad:
  1 plan med vind
 • Byggnadsår:
  1868
 • Värdeår:
  1929
 • Taxeringsvärde byggnad:
  159 000 kr
 • Standardpoäng:
  8
 • Rum:
  3 rum
 • Boarea:
  90 kvm
 • Boareauppgift enligt:
  Taxeringsinformationen
 • Byggnadssätt
  Grund: Natursten
  Stomme: Liggande timmer
  Bjälklag: Trä
  Skorstenstyp: Murad skorsten (Ej känt när eldstäderna sotades.)
  Fasad: Träpanel
  Takbeklädnad: Taktegel
  Utv plåtarbeten: Plåt
  Fönster: Enkleglas
 • Kommentar, byggnader
  Äldre mangårdsbyggnad befriad från alla moderniteter. Vatten från grävd brunn. Genomgripande renoveringsbehov får anses föreligga. Enl beslut från Mark och Miljödomstolen får nytt hus byggas i anslutning till befintlig byggnad. Beslut erhålls på förfrågan. Avlopp saknas. El saknas.
 • Vatten och avlopp
  Vatten: Egen brunn
  Avlopp: Avlopp saknas
 • Uppvärmning och el
  Uppvärmning: Eldstäder
  El, stammar: El saknas
 • Energideklaration
  Status: Energideklaration behövs ej
 • Ventilation:
  Ventilation: Självdrag
Tomt/Servitut
 • Tomtarea
  129 ha (Tomtareauppgifter enligt lantmäteriet)
 • Inskrivna servitut och övriga gravationer
  Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Listerby Skärgård, Naturreservat (Beslutsdatum: 19811015), Karinas Ek, Naturminne (Beslutsdatum: 19370625), Tromtö-Almö, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20030400, Registreringsdatum: 20050317)
Övrigt
 • Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i försäljningspromemorian lämna ett bud på fastigheten. Mäklarhuset har på uppdrag av fastighetsägaren sammanställt denna information. Vare sig fastighetsägaren eller Mäklarhuset, eller någon av dess anställda, lämnar någon utfästelse eller garanti vad avser riktighet eller fullständighet av redovisade uppgifter.

  Fastighetsägaren svarar endast för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheten. Mäklarhuset ansvarar inte i något fall för riktigheten i uppgifter som lämnas i försäljningspromemorian eller i annan information om fastigheten. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av fastighetsägaren eller direkt av Mäklarhuset.

  Fastighetsägaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående avyttringen av fastigheten.

  Fastigheten säljs med friskrivning. Detta innebär att en köpare själv eller med hjälp av konsult skall förvissa sig om skick, förutsättningar, begränsningar mm som rör fastigheten och köparen som ägare av fastigheten.

  För fysisk person behövs enl Länsstyrelsen inget förvärvstillstånd. (Kontrollerat med Pär Svantesson Länsstyrelsen Blekinge)
Ekonomi

 • Taxeringsvärde
  1 383 000 kr (Fastställt avseende år 2017)
 • Byggnadsvärde:
  159 000 kr
 • Markvärde:
  1 224 000 kr
 • Typkod
  120 Lantbruksenhet bebyggd
 • Fastighetsskatt:
  4 200 kr/år
 • Upplåtelseform:
  Äganderätt
 • Pantbrev
  Det finns 2 pantbrev om totalt 20 000 kr.
 • Kommentar, inteckningar
  Pantbrev saknas.
 • Boendekalkyl
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Området

 • Listerby skärgård är ett naturreservat i Ronneby kommun i Blekinge län.
  Naturreservatet är ett skärgårdsområde med säreget kulturlandskap som omfattar öarna Arpö, Vagnö och Slädö med angränsande holmar och skär. Området omfattar 1 015 hektar varav 237 hektar landareal.
  På Arpö finns en urskog med ek och lind. Här finns mycket gamla ekar som växer i ett öppet och ljust hagmarkslandskap, format av betande djur. På marken växer bl.a. buskstjärnblomma, ängskovall och olika gräsarter. Nordvästra delen av ön är bevuxen med ädellövskog. På de norra uddarna stupar klipporna i havet, medan man på sydsidan kan vandra längs vattnet på en strandvall. Ön karaktäriseras av ett halvöppet beteslandskap med många gamla ekar.
  De små skären i söder; Stångskär, Skrävlingen och Stora Kråkan, är låga och består mest av berghällar. De är fågelskyddsområde med ett mycket rikt fågelliv. Stångskär är en av Blekinge skärgårds allra bästa fågelöar. Här häckar skräntärna, roskarl, skedand och många andra arter.
  Reservatet ligger mellan Göhalvön och Hasslö 12 km sydost om Ronneby. Det är skyddat sedan 1981. (källa Lst)

  De största öarna inom reservatet är Arpö, Vagnö och Slädö. De har haft bosatt befolkning under lång tid. Öarna har betats och vissa områden har varit uppodlade, men är nu till stora delar bevuxna med ekskog.
  Arpö är kanske den mest sevärda ön i området. På Arpö finns en urskog med ek och lind. Här finns mycket gamla ekar som växer i ett öppet och ljust hagmarkslandskap, format av betande djur. På marken växer bl.a. buskstjärnblomma, ängskovall och olika gräsarter. Nordvästra delen av ön är bevuxen med ädellövskog. På de norra uddarna stupar klipporna i havet, medan man på sydsidan kan vandra längs vattnet på en strandvall. Även Vagnö och Slädö karaktäriseras av ett halvöppet beteslandskap med många gamla ekar.
  De små skären i söder; Stångskär, Skrävlingen och Stora Kråkan, är låga och består mest av berghällar. De är fågelskyddsområde med ett mycket rikt fågelliv. Stångskär är en av Blekinge skärgårds allra bästa fågelöar. Här häckar skräntärna, roskarl, skedand och många andra arter.
  Våra förfäder har sedan urminnes tider seglat i dessa vatten. Man har bl.a. funnit pålspärrar (en slags försvarsanläggning) från järnåldern norr om Slädö. (Källa Rby kommun)
 • Kommunikationer:
  Egen båt
Ekonomi
Taxeringsvärde
1 383 000 kr (Fastställt avseende år 2017)
Byggnadsvärde :
159 000 kr
Markvärde :
1 224 000 kr
Typkod
120 Lantbruksenhet bebyggd
Fastighetsskatt :
4 200 kr/år
Upplåtelseform :
Äganderätt
Pantbrev
Det finns 2 pantbrev om totalt 20 000 kr.
Kommentar, inteckningar
Pantbrev saknas.
Boendekalkyl
Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet eller sjukskrivning
BETALSKYDD

När du köper eller säljer din bostad genom Mäklarhuset kan du teckna en Betalskyddsförsäkring genom BEST Försäkring som skyddar dig mot ekonomiska oförutsedda händelser som kan påverka ditt boende. Betalskydd är bästa sättet att försäkra din privatekonomi. Med Betalskyddsförsäkringen kan du få ett månadsbelopp som täcker en del av dina månadskostnader.

Teckna Betalskyddsförsäkring
Karta & platser
Använd kartan
X
Närliggande platser & landmärken
 • Restauranger
  Skärgårdsköket
  3,38 km
  Lilla Hawaii Restaurang Pizzeria
  3,91 km
  Lilla Hawaii Pizzeria
  3,94 km
  Hasslödoppet
  4,17 km
  Hasslö Hamncafe
  5,12 km
 • Skolor
  Kuggboda förskola
  3,34 km
  Hasslö förskola
  3,89 km
  Hasslö skola
  4,04 km
  Yrvädret Förskola AB
  5,91 km
  Listerbyskolan
  6,28 km
 • Kommunikationer
  Hajvar
  2,43 km
  Hasslöbron
  2,59 km
  Slätthammar
  2,81 km
  Hasslö Näsvägen
  3,09 km
  Hasslö Hallarna
  3,16 km
Klicka på platserna i listan för att se förhållandet gentemot objektet.
Platser

 • Vatten
 • 240 m
 • 25 min
 • 57 min
 • -
 • Sjö
 • 2,14 km
 • 24 min
 • 57 min
 • -
 • Hållplats - Hajvar
 • 2,43 km
 • 4 min
 • -
 • 31 min
Kontakta mäklaren

Här finns tillfälle att ställa en fråga direkt till mäklaren om det är något mer du vill veta om bostaden. Under kontorstid kan vi utlova snabb respons.

Genom att klicka på knappen Ställ fråga så skapas ett konto och du godkänner användarvillkoren och personuppgiftspolicyn