Behållare Behållare
Dela

Arpö, Listerby, Ronneby
Arpö 1

Boarea
90 kvm
Rum
3 rum
Fastigh.bet
RONNEBY ARPÖ 1:1
Objekttyp
Gård
Inriktning
Fritid, Övrigt

SKÄRGÅRDSHEMMAN MED FLERA ÖAR

ARPÖ - ETT ORÖRT SKÄRGÅRDSHEMMAN MED JAKT OCH FISKE. Mitt i Blekinges vackra skärgård, utan fast förbindelse med land väntar ca 130 ha mark på en ny ägare. På Arpö finns ett äldre boningshus från 1800-talet utan moderniteter men med eldstäder och vedspis. En köpare kan välja att varsamt renovera eller bygga nytt enligt beslut från myndighet. Jakten omfattar bla vildsvin, rådjur, hjort, räv och sjöfågel. Övervägande del av marken är naturreservat med restriktioner. Länsstyrelsen/naturvårdsverket underhåller brygga och rastplats som används av allmänheten. Marken utarrenderas för bete. Sommartid är Arpö ett populärt utflyktsmål för båtfolk. ARPÖ 1:1 består av flera öar och skär. Ett paradis! Fastigheten har varit till salu tidigare, men pga att Länsstyrelsen ej beviljat förvärvstillstånd för köparen, Stina Werners fond, saluförs den igen med nytt utgångspris.

Budgivning pågår
6 200 000 kr
Utgångspris 6 200 000 kr
Identifierad budgivning med budid
Intresseanmälan
Kontakta mäklaren för mer information kring ev visningsmöjligheter.

SKÄRGÅRDSHEMMAN MED FLERA ÖAR

ARPÖ - ETT ORÖRT SKÄRGÅRDSHEMMAN MED JAKT OCH FISKE. Mitt i Blekinges vackra skärgård, utan fast förbindelse med land väntar ca 130 ha mark på en ny ägare. På Arpö finns ett äldre boningshus från 1800-talet utan moderniteter men med eldstäder och vedspis. En köpare kan välja att varsamt renovera eller bygga nytt enligt beslut från myndighet. Jakten omfattar bla vildsvin, rådjur, hjort, räv och sjöfågel. Övervägande del av marken är naturreservat med restriktioner. Länsstyrelsen/naturvårdsverket underhåller brygga och rastplats som används av allmänheten. Marken utarrenderas för bete. Sommartid är Arpö ett populärt utflyktsmål för båtfolk. ARPÖ 1:1 består av flera öar och skär. Ett paradis! Fastigheten har varit till salu tidigare, men pga att Länsstyrelsen ej beviljat förvärvstillstånd för köparen, Stina Werners fond, saluförs den igen med nytt utgångspris.

Vill du veta vad din bostad är värd?
Fyll i dina uppgifter så ringer vi dig för att boka en tid som passar. Vid avtalad tid kommer en mäklare som är expert på just ditt område att besöka dig och ni går tillsammans igenom din bostad. Du får sedan en muntlig värdering på plats.
Kostnadsfri muntlig värdering
Rådgivning
Vill du veta vad din bostad är värd?
Boka en kostnadsfri muntlig värdering, samt rådgivning med en av våra mäklare som är expert på ditt område.
Värdera din bostad

Genom att klicka på knappen Kontakta mig så skapas ett konto och du godkänner personuppgiftspolicy och allmänna villkor.

Fakta
Beskrivning
Boarea
90 kvm
Rum
3 rum
Fastighetsbeteckning
RONNEBY ARPÖ 1:1
Tillträde
Enligt överenskommelse
Byggnadssätt
Byggnadsår
1868
Kommentar, byggnad
Mangårdsbyggnad med total avsaknad av moderniteter. Här kan man leva det enkla livet. Underhållsbehov bedöms föreligga. Brunnens tillgång på vatten och kvalitet garanteras ej.
Objekttyp/areal
Objekttyp
Gård
Inriktning
Fritid, Övrigt
Generell areatyp
Taxerad areal
Skogsimpediment
37 ha
Småhusmark lantbruk
1000 kvm
Skog med restriktion
92 ha
Övrigmark
1 ha
Totalareal
130,1 ha
Beskrivning för alla arealer
I stort sett hela arealen utgör naturreservat med restriktioner. Länsstyrelsen har upprättat en skötselplan. Avverkning tillfaller markägaren. Jakt följer fastigheten. Bla vildsvin, rådjur, dov, räv. Fiske enligt jordabalken. Angivna arealer är registeruppgifter men kan innehålla avvikelser.
Småhusbyggnad lantbruk - HUVUDBYGGNAD
Typ av byggnad
1 plan med vind
Byggnadsår
1868
Värdeår
1929
Taxeringsvärde byggnad
218 000 kr
Standardpoäng
8
Rum
3 rum
Boarea
90 kvm
Boareauppgift enligt
Taxeringsinformationen
Byggnadssätt
Grund: Natursten
Stomme: Liggande timmer
Bjälklag: Trä
Skorstenstyp: Murad skorsten (Ej känt när eldstäderna sotades.)
Fasad: Träpanel
Takbeklädnad: Taktegel
Utv plåtarbeten: Plåt
Fönster: Enkleglas
Kommentar, byggnader
Äldre mangårdsbyggnad befriad från alla moderniteter. Vatten från grävd brunn. Genomgripande renoveringsbehov får anses föreligga. Enl beslut från Mark och Miljödomstolen får nytt hus byggas i anslutning till befintlig byggnad. Beslut erhålls på förfrågan. Avlopp saknas. El saknas.
Vatten och avlopp
Vatten: Egen brunn
Avlopp: Avlopp saknas
Uppvärmning och el
Uppvärmning: Eldstäder
El, stammar: El saknas
Energideklaration
Status: Energideklaration behövs ej
Ventilation
Ventilation: Självdrag
Tomt/Servitut
Inskrivna servitut och övriga gravationer
Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Listerby Skärgård, Naturreservat (Beslutsdatum: 19811015), Karinas Ek, Naturminne (Beslutsdatum: 19370625), Tromtö-Almö, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20030400, Registreringsdatum: 20050317), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Fornlämning (Registreringsdatum: 20121220), Skrävlingarna, Djur- och växtskyddsområde (Beslutsdatum: 19850328, Registreringsdatum: 20130820)
Övrigt
Denna försäljningspromemorias enda syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagaren att på basis av innehållet i försäljningspromemorian lämna ett bud på fastigheten. Mäklarhuset har på uppdrag av fastighetsägaren sammanställt denna information. Vare sig fastighetsägaren eller Mäklarhuset, eller någon av dess anställda, lämnar någon utfästelse eller garanti vad avser riktighet eller fullständighet av redovisade uppgifter.

Fastighetsägaren svarar endast för sådana garantier som uttryckligen lämnas i det köpeavtal som kommer att ingås med den slutlige förvärvaren av fastigheten. Mäklarhuset ansvarar inte i något fall för riktigheten i uppgifter som lämnas i försäljningspromemorian eller i annan information om fastigheten. Detta gäller oavsett om informationen eller uppgifterna lämnas av fastighetsägaren eller direkt av Mäklarhuset.

Fastighetsägaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring avbryta någon eller alla diskussioner angående avyttringen av fastigheten.

Fastigheten säljs med friskrivning. Detta innebär att en köpare själv eller med hjälp av konsult skall förvissa sig om skick, förutsättningar, begränsningar mm som rör fastigheten och köparen som ägare av fastigheten.

För fysisk person behövs enl Länsstyrelsen inget förvärvstillstånd. (Kontrollerat med Pär Svantesson Länsstyrelsen Blekinge).
Stiftelsen Stina Werners fond (juridisk person) fick ej förvärvstillstånd trots att de är en naturvårdande stiftelse. Avses fastigheten köpas av juridisk person rekommenderas att undersöka sådana möjligheter genom direktkontakt med Länsstyrelsen Blekinge, Pär Svantesson.
Ekonomi
Taxeringsvärde
1 510 000 kr (Fastställt avseende år 2020)
Byggnadsvärde
218 000 kr
Markvärde
1 292 000 kr
Typkod
120 Lantbruksenhet bebyggd
Fastighetsskatt/-avgift
4 943 kr/år
Upplåtelseform
Äganderätt
Pantbrev
Det finns 2 pantbrev om totalt 20 000 kr.
Kommentar, inteckningar
Pantbrev saknas.
Boendekalkyl
Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Området
Listerby skärgård är ett naturreservat i Ronneby kommun i Blekinge län.
Naturreservatet är ett skärgårdsområde med säreget kulturlandskap som omfattar öarna Arpö, Vagnö och Slädö med angränsande holmar och skär. Området omfattar 1 015 hektar varav 237 hektar landareal.
På Arpö finns en urskog med ek och lind. Här finns mycket gamla ekar som växer i ett öppet och ljust hagmarkslandskap, format av betande djur. På marken växer bl.a. buskstjärnblomma, ängskovall och olika gräsarter. Nordvästra delen av ön är bevuxen med ädellövskog. På de norra uddarna stupar klipporna i havet, medan man på sydsidan kan vandra längs vattnet på en strandvall. Ön karaktäriseras av ett halvöppet beteslandskap med många gamla ekar.
De små skären i söder; Stångskär, Skrävlingen och Stora Kråkan, är låga och består mest av berghällar. De är fågelskyddsområde med ett mycket rikt fågelliv. Stångskär är en av Blekinge skärgårds allra bästa fågelöar. Här häckar skräntärna, roskarl, skedand och många andra arter.
Reservatet ligger mellan Göhalvön och Hasslö 12 km sydost om Ronneby. Det är skyddat sedan 1981. (källa Lst)

De största öarna inom reservatet är Arpö, Vagnö och Slädö. De har haft bosatt befolkning under lång tid. Öarna har betats och vissa områden har varit uppodlade, men är nu till stora delar bevuxna med ekskog.
Arpö är kanske den mest sevärda ön i området. På Arpö finns en urskog med ek och lind. Här finns mycket gamla ekar som växer i ett öppet och ljust hagmarkslandskap, format av betande djur. På marken växer bl.a. buskstjärnblomma, ängskovall och olika gräsarter. Nordvästra delen av ön är bevuxen med ädellövskog. På de norra uddarna stupar klipporna i havet, medan man på sydsidan kan vandra längs vattnet på en strandvall. Även Vagnö och Slädö karaktäriseras av ett halvöppet beteslandskap med många gamla ekar.
De små skären i söder; Stångskär, Skrävlingen och Stora Kråkan, är låga och består mest av berghällar. De är fågelskyddsområde med ett mycket rikt fågelliv. Stångskär är en av Blekinge skärgårds allra bästa fågelöar. Här häckar skräntärna, roskarl, skedand och många andra arter.
Våra förfäder har sedan urminnes tider seglat i dessa vatten. Man har bl.a. funnit pålspärrar (en slags försvarsanläggning) från järnåldern norr om Slädö. (Källa Rby kommun)
Kommunikationer
Egen båt
Dokument och länkar
Ekonomi
Taxeringsvärde
1 510 000 kr (Fastställt avseende år 2020)
Byggnadsvärde :
218 000 kr
Markvärde :
1 292 000 kr
Typkod
120 Lantbruksenhet bebyggd
Fastighetsskatt/-avgift
4 943 kr/år
Upplåtelseform :
Äganderätt
Pantbrev
Det finns 2 pantbrev om totalt 20 000 kr.
Kommentar, inteckningar
Pantbrev saknas.
Boendekalkyl
Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.
Området

Använd kartan
X
Platser
  • Skärgårdsköket
   3,38 km
  • Lilla Hawaii Restaurang Pizzeria
   3,91 km
  • Lilla Hawaii Pizzeria
   3,94 km
  • Hasslödoppet
   4,17 km
  • Hasslö Hamncafe
   5,12 km
  • Kuggboda förskola
   3,34 km
  • Hasslö förskola
   3,89 km
  • Hasslö skola
   4,04 km
  • Yrvädret Förskola AB
   5,91 km
  • Listerbyskolan
   6,28 km
  • Hajvar
   2,43 km
  • Hasslöbron
   2,59 km
  • Slätthammar
   2,81 km
  • Hasslö Näsvägen
   3,09 km
  • Hasslö Hallarna
   3,16 km
Avstånd
 • Vatten
  240 m
  25 min
  57 min
  -
 • Sjö
  2,14 km
  24 min
  57 min
  -
 • Hållplats - Hajvar
  2,43 km
  4 min
  -
  31 min

Kontakta mäklaren
Är det något mer du vill veta om bostaden?
Saknar du lånelöfte eller vill du boka en kostnadsfri värdering?
Kontakta mäklaren
Frågor och svar
 • Fråga ställd av Tony den 26 juni
  Hej Arvid, Vi var tidigare i kontakt ang. Arpö och ser att nu ligger ute till försäljning igen. När skulle vi kunna anordna en visning? Med vänlig hälsning, Tony Sandelius 070-9760291
  Svar från Arvid Nilsson
  Hej Tony. Ön går att se på egen hand. Huset behöver dock några dagars förvarning. Jag ringer dig på måndag. Trevlig helg. Mäklarhuset Arvid Nilsson
 • Fråga ställd av Johan den 4 januari
  Hej Arvid! Några frågor om Arpö 1, om det går för sig! Har du en mer detaljerad fastighetskarta? Av annonsen framgår det inte om det är hela ön och vilka andra kobbar som ingår? Finns bilder från insidan av huset? Vad gäller eventuellt nybygge, finns det något förhandsbesked på att det skulle gå att bygga nytt enligt samma dimensioner, eller har frågan åtminstone ställts tidigare? Känns vanskligt med tanke på att det borde vara både strandskydd och reservat. Är väldigt intresserad, men bor utomlands, kan eventuellt skicka upp brorsan från Skåne om det finns läge för visning. Mvh Johan
  Svar från Arvid Nilsson
  Hej Johan. Tack för mail och intresse för Arpö. På mäklarhusets hemsida finns flera filer att ladda ner om objektet. Du hittar dom under fakta, läs mer. {SMS_2}aste sätt så ska jag försöka svara på ev vidare frågor och visning. Med vänlig hälsning, Mäklarhuset Arvid Nilsson