Guider & Tips

Skyddat köp gör dolda-fel-försäkringen ännu tryggare

När du säljer ditt hus är du ansvarig i 10 år efter försäljningen för så kallade dolda fel. Mäklarhuset har satsat på en paketlösning som heter Skyddat köp - vilket ger ökat skydd åt både säljare och köpare.

För att göra en bostadsaffär tryggare för både säljare och köpare har Mäklarhuset tillsammans med företaget Independia Group tagit fram en paketlösning som kallas för Skyddat köp – som tecknas av säljaren innan försäljning - kombinerar en säljarförsäkring mot dolda fel med en trygghetsförsäkring. Vi träffade Joachim Jansson, Key Account på Independia, som delade med sig om fördelarna med denna lösning.

Vad ingår i paketet Skyddat köp?

-En besiktning av din fastighet av en oberoende och godkänd besiktningsman, en dolda-fel-försäkring, en trygghetsförsäkring och en okulär kontroll av el, vatten och avlopp. Om man vill kan man välja till energideklaration, som det numera är lag på att man har när man säljer hus, samt en radonmätning..

Vad innebär delen som kallas trygghetsförsäkring?

- Trygghetsförsäkringen skyddar säljaren mot plötsliga fel under 3 månader innan frånträdet. Ponera att en kyl plötsligt går sönder när du som bäst håller på att förbereda din flytt. Då kan du få ersättning för denna. På tillträdesdagen går trygghetsförsäkringen över på köparen – och ger ett skydd i 12 månader om till exempel något i den maskinella utrustningen i den nyinköpta bostaden skulle gå sönder.

Vad täcker dolda fel-försäkringen - i stora drag?

- Som säljare får du för det första hjälp att utreda om det föreligger något felansvar när köparen har ställt krav – det vill säga påpekat ett potentiellt dolt fel. Visar det sig att det verkligen handlar om ett dolt fel ersätter försäkringsbolaget köparen med upp till 1 250 000 kronor. Det finns möjlighet vid tecknandet av skyddat köp att uppgradera försäkringsbeloppet. Läs mer om Skyddat köp här.

Vad är det bästa med Skyddat köp?

- Det finns flera bra saker! Att du som säljare har lagt alla kort på bordet, att du är förberedd. Premien på 21 700 kronor är dessutom avdragsgill. Och att premien inte betalas förrän du faktiskt fått pengarna för din försäljning. Men sedan är det ju tryggt även för köparen, vetskapen om att säljaren tecknat sig för Skyddat köp gör att det är lättare att lägga ett bud.

Så funkar det: Dolda fel

När man säljer sitt hus bör man så långt som möjligt ta ansvar för att informera om eventuella fel som finns i fastigheten. Som köpare har man å andra sidan en stor undersökningsplikt. Trots detta kan det dyka upp fel i efterhand. Ibland faller dessa under kategorin dolda fel.

Fyra kriterier ska uppfyllas för att ett fel kunna åberopas som dolt fel:

  • Felet måste ha funnits vid köptillfället.
  • Felet har inte gått att upptäcka vid noggrann undersökning/besiktning.
  • Felet ska inte ha varit förväntat till följd av byggnadens ålder och skick.
  • Felet får inte vara känt av säljare eller köpare innan köpet.

Som säljare är man enligt Jordabalken 4 kap 19 § ansvarig i 10 år efter försäljningen och kan därmed bli ersättningsskyldig om ett dolt fel skulle upptäckas. Många säljare vill därför ha ett skydd och tecknar därför ofta en säljaransvarsförsäkring, en så kallad dolda-fel-försäkring. Denna typ av försäkringar kan tyckas dyra, men den höga premien ska ställas mot att dolda fel ofta handlar om byggtekniska fel som är kostsamma att åtgärda.

Mäklarhusets lösning Skyddat köp kombinerar alltså denna säljarförsäkring mot dolda fel med en trygghetsförsäkring.

Som säljare kan du också välja att friskriva dig från dolda fel genom att lägga till en friskrivningsklausul i kontraktet. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. Men det har ofta till följd att köpeskillingen blir lägre.

Relaterat

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?
Vad letar du efter?
Kostnadsfri värdering av min bostad
Funderar du på att sälja nu eller längre fram? Boka en kostnadsfri muntlig värdering och rådgivning idag.
Jag vill sälja min bostad
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa till med försäljningen och en riktigt lyckad affär.
Tack, vi har tagit emot din
förfrågan.
Vi kontaktar dig inom kort.