Fastighetsanalys

Vi är måna om att både säljare och köpare ska känna sig nöjda. Därför gör vi systematiska analyser för varje specifik fastighet eller hela fastighetsbeståndet.

Fastighetsanalysen innebär att vi går igenom den ekonomiska situationen såsom driftkostnader och intäkter, hyresnivåer och villkor samt går igenom kontrakt och avtal. Vi gör analysen utifrån optimalt utnyttjande, teknisk skick och beskaffenhet. Vi undersöker detaljplaner, möjligheter till utökad användning, omdisponering, möjlighet till ökat antal byggrätter och ökad exploatering. Genom vår kompetens och erfarenhet erbjuder vi en analys och rådgivning med ett helhetsperspektiv.