Mäklarhuset Kommersiella

Våra tjänster

 

 

Mäklarhuset Kommersiella erbjuder rådgivning och konsultation inom utveckling av allt från enskilda lokaler till hela fastigheter eller större bestånd. Vi hjälper er att titta på fastighetens utvecklingsmöjligheter och ge förslag på åtgärder för att optimera användningen och därigenom maximera värdet inför en försäljning. Som köpare får du tillgång till värdefull marknadskunskap, hjälp med utvärdering, förhandling, kvalitetssäkring samt rådgivning för en genomarbetad förvärvsstrategi.

Fastighetstransaktioner
Vi erbjuder analys för varje enskilt hyresavtal i fastigheten samt säkerställer kvalitét och modernitet i hyresavtalen med dess bilagor och tillägg som reglerar förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäst. Vi ser även över att hyresnivåerna är korrekta och ger er rådgivning på framtida möjligheter att öka intäkterna och minska kostnaderna. Genom detta skapar vi ett högre värde på fastigheten.
Mäklarhuset smartare valet
Lokaluthyrning
Vi hjälper företag att hitta nya lokaler, oavsett om det rör sig om kontor, butik, lager, industri eller annat.
Mäklarhuset sälja nu
Fastighetsanalys 
Vi är måna om att både säljare och köpare ska känna sig nöjda. Därför gör vi systematiska analyser för varje specifik fastighet eller hela fastighetsbeståndet.
Mäklarhuset smartare valet
Rådgivning/konsultation
Vi erbjuder rådgivning och konsultation inom utveckling av allt från enskilda lokaler till hela fastigheter eller större bestånd.