Nytt hem

Mäklarhusets köpguide för husköpare


Ämnen


Dela

Nu är det dags för dig att köpa hus. Kanske är det största ekonomiska beslutet du kommer att ta under en livstid. Det finns då en mängd viktiga frågor att ha koll på. Vi på Mäklarhuset lotsar dig genom ditt husköp och i denna guide har vi sammanställt några vanliga frågor från husköpare. Med vår köpguide blir det lättare att förstå säljinformationen och fatta ett välinformerat beslut.

Hur går ett husköp till?

De allra flesta går på en flera visningar innan man vet vad man är ute efter. Ju fler hus man tittar på, desto mer lär man sig om vad man egentligen letar efter och tycker är viktigt. Ibland dyker dock drömhuset upp vid första visningen och det gäller att vara förberedd. Utrusta dig med måttstock, papper, penna och ett litet frågebatteri till mäklaren med saker du undrar över.

Lånelöfte

Om du har bestämt dig för att köpa hus är det första du måste göra att skaffa ett lånelöfte från en bank eller bolåneinstitut. Du får då en bra överblick över din ekonomi och vilket hus du har råd att köpa. Med det i handen kan jakten på drömhuset börja!

Prisjämförelse

Det kan vara en god idé att göra en snabb undersökning för att ta reda på vad husen i området sålts för. Det finns information om slutpriser på nätet som t.ex. hemnet.se eller booli.se som kan ge en indikation över hur marknaden ser ut för just ”ditt” hus.

Öppen budgivning

Mäklarhuset tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att mäklaren löpande redovisar buden till både säljaren och alla budgivarna. Budgivarna har då har möjligheten att bjuda över varandra. Öppen budgivningslista innebär att den slutgiltiga köparen och säljaren får ta del av den lista där buden noterats under budgivningsprocessen efter avslutad affär.

Läs också:

Så här går en budgivning till.

Vad kostar det att äga hus?

För villa, rad- eller fritidshus tillkommer årligen olika kostnader. Det handlar framför allt om driftskostnader som uppvärmning, el, sopor, vatten och avlopp men även fastighetsavgift samt underhåll av fastigheten. Det finns även en rad skatter och avgifter i samband med husköpet som du bör känna till.

Stämpelskatt

När du köper en fastighet eller tomträtt, eller om du intecknar en fastighet måste du betala stämpelskatt som beror på fastighetens köpeskilling. Lagfartsavgiften är en engångsskatt som för närvarande är 1,5 % av köpesumman plus en expeditionsavgift om 825 kr. Om det är en juridisk person (exempelvis aktiebolag eller ekonomiska föreningar) som köper fastigheten är stämpelskatten 4,25 % av köpeskillingen. För att belåna fastigheten behöver man pantbrev som säkerhet. Pantbrevens värde följer fastigheten. Om du behöver låna mer än vad som finns uttagna pantbrev på fastigheten behöver du ta ut nya pantbrev. Detta kostar 2% av värdet på de nya pantbrev du behöver plus en expeditionsavgift om 375 kr.  

Lantmäteriets sida kan du läsa mer om stämpelskatt.

 • Lagfart
  När du köper en fastighet eller tomträtt ska du ansöka lagfart, vilket är en registrering av att du är ägare av fastigheten eller tomträtten. Ansökan skickas in till Lantmäteriet senast tre månader efter att du köpt fastigheten/tomträtten. Detta ombesörjs ofta av banken.

 • Pantbrev
  Ett pantbrev är ett bevis för en inteckning. Idag är pantbrevet i ett dataregister. Pantbrevet utfärdas av Fastighetsinskrivningen. Om du belånar ditt hus registreras pantbrevet till banken eller långivaren som en säkerhet för lånet.
Fastighetsavgift

Den som äger ett småhus betalar fastighetsavgift med ett takbelopp om 7 687 kr (deklarationen 2018) kr för varje färdigbyggd bostadsbyggnad. Om 0,75% av taxeringsvärdet ger en lägre avgift ska du betala det i stället. Takbeloppet bestäms varje år utifrån förändringar i inkomstbasbeloppet.

För fastigheter som är bebyggda 2012 eller senare är man befriad från fastighetsavgift under de första 15 åren.

Fråga din mäklare eller besök Skatteverkets hemsida för att få reda på vad beloppet för bostaden du är intresserad av.

Tomträttsavgäld

Om ditt nya boende står på en tomträtt är det viktigt att se över avtal och friköpspris, avgiften för en tomträttsavgäld kan nämligen variera kraftigt mellan olika platser. Om avtalet snart går ut finns det också risk att avgiften kan komma att höjas kraftigt när ett nytt avtal börjar gälla.

Servitut

Servitut är en rätt för en någon annan än ägaren att använda en fastighet eller byggnad. Det kan till exempel handla om rätten att bruka en väg, mark eller en brunn. Servitutsrätten gäller mellan fastigheterna, oavsett vem som är ägare.

Bostadens energiförbrukning

Uppvärmningskostnaden kan variera kraftigt över året och mellan milda och kalla vintrar. Därför har du som köpare rätt att få se en energideklaration. Om säljaren inte kan visa en energideklaration har du som köpare rätt att ombe säljaren att göra en sådan på säljarens bekostnad.  Deklarationen görs av en oberoende expert och den är giltig i 10 år.

En energideklaration visar hur vilken energianvändning en fastighet har och innehåller information om den uppvärmda arean i huset, energianvändning, eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändning samt om en radonmätning är utförd och vad radonvärdet är. Du kan använda en energideklaration för att jämföra olika bostäder med varandra.

Övriga huskostnader

Att bo i villa eller radhus kan också innebära kostnader du inte haft förut, såsom sophämtning, sotning, vattenförbrukning eller larm.

Ett hus kräver också att du har en extra buffert för sådant som behöver underhållas löpande. Tak behöver läggas om, fönster behöver målas och värmepannan kanske måste lagas.

Måste jag besiktiga huset?

När du köper ett hus så köper man bostaden i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Som köpare är du själv ansvarig att undersöka huset före ett köp för att få en uppfattning om husets skick. Därför rekommenderar vi på Mäklarhuset att man alltid ska göra en besiktning på huset innan man köper det, gärna med hjälp av en besiktningsman. En besiktningsman är opartisk och gör en professionell bedömning av bostaden och dess skick.

Undersökningsplikt

När du har hittat det hus du vill ha, kan husets skick bli avgörande för det slutliga priset. Vid en vanlig visning finns normalt inte tillfälle att noggrant gå igenom huset och undersöka dess skick. Detta måste göras vid ett särskilt tillfälle. Enligt Jordabalkslagen har du som köpare av ett hus undersökningsplikt. Det betyder att du som köpare noggrant måste undersöka huset och dess skick. Alla fel som kunde ha upptäckts vid en noggrann granskning är köparens ansvar. För att vara säker på att du inte missar något och för att undvika framtida obehagligheter rekommenderar vi dig därför att anlita någon som yrkesmässigt utför överlåtelsebesiktningar.

Överlåtelsebesiktning

I en överlåtelsebesiktning gör besiktningsmannen en okulär besiktning av fastigheten och kontrollerar alla tillgängliga ytor i huset, samt övriga upplysningar från säljaren. Vad som exakt ingår i besiktningen kan skilja sig mellan olika besiktningsfirmor.

Dolda fel

Dolda fel är större fel eller brister som inte kunnat upptäckas av vare sig säljare, köpare eller besiktningsman. Felet ska inte heller kunna vara förväntat för bostadens ålder, pris eller skick. Det är säljaren som är ansvarig för dolda fel i tio år efter överlåtelsen. Läs mer om dolda fel här.  

Frågor att ställa till mäklaren

Som köpare kan du kräva att mäklaren har kontrollerat allt som rör fastigheten, och köper du hus från en av våra mäklare kan du alltid få information om husets skick och kostnader. Mäklaren kan även hjälpa dig att ta fram en kalkyl över vad det skulle kosta att bo i huset.

Här har vi sammanställt några viktiga frågor att ställa mäklaren inför ett husköp.

Kostnader
 • Finns en giltig energideklaration?
 • Vad är det för uppvärmningssystem?
 • Vad har det kostat årligen för nuvarande ägare?
 • Hur mycket pantbrev finns?
 • Är det kommunalt vatten & avlopp eller har fastigheten eget avlopp/brunn? Om det är eget avlopp och vatten är de godkända av kommunen samt finns det aktuella vattenprov gjorda?
 • Ingår huset i en samfällighet? Tar samfälligheten ut någon avgift?
Ombyggnad
 • Finns giltiga bygglov för de hus som är upprättade?
 • Finns det bygglov för utbyggnad?
 • Har det gjorts några renoveringar, och när gjordes de?

Tveka inte att kontakta oss om du behöver stöd från en mäklare.


Ämnen


Dela


Låt oss värdera din bostad

Boka en kostnadsfri muntlig värdering och ta reda på vad din bostad är värd. En mäklare som är expert på just ditt område går igenom bostaden och du får sedan en muntlig värdering på plats.
Mäklarhuset värdera din bostad

Fortsätt läsa